1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037185

Besoekers aanlyn

Ons het 47 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

‘n GOD VAN VREDE

BybelJesaja 53:1-12: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede

is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (:5).

Luister tog mooi na die woorde uit hierdie vers, geliefdes. Die aandagtige aanhoor hiervan bring by ons die besef tuis dat ons as mense nie verstaan wat liefde is nie.

Dit waarna ons uit ons teksgedeelte van vanoggend luister, is liefde. ‘n Liefde so sterk en groot dat Hy bereid was om ter wille van ons oortredinge deurboor te word. ‘n Liefde só sterk dat Hy ter wille van ons ongeregtighede verbrysel is. Hy was bereid om die smart, hoon, veragting, pyn en vernedering ter wille van ons te verdra!

Maar as ons sê dat Hy dit ter wille van ons gedoen het, beteken dit wat? Beteken dit dat Hy hierdie pyn, marteling en vernedering ondergaan het sodat al ons sondes (hetsy daar by ons berou is of nie) net vanself vergewe is sodat ons die lewe (in ongebondheid en met roekeloosheid) kan “geniet”? Nee, geliefdes! Nee! Die Woord van die HERE is tog duidelik daaroor. Hy het hierdie marteling, vernedering en pyn ondergaan en sodoende die straf van ons sondes op Hom geneem. En waarom?

Sodat dit vir ons die vrede kan aanbring! En die vrede waarvan ons praat is nie ‘n vrede met die ongeregtigheid nie, maar vrede met God. Hy het al hierdie opoffering gebring sodat Hy as ons Middelaar tussen ons en die Vader vrede kon maak. Ons hoor tog gedurig van vrede. Vrede, vrede, vrede. Iets waarvan ons baie hoor, maar min sien. Maar wat is vrede dan, geliefdes? Vrede is dat twee of meer partye in ‘n goeie en gesonde verhouding teenoor mekaar staan. Dit is dan ook God se wil dat ons in vrede met ons naaste, maar ook in vrede met Hom sal leef. Daarom dat ons Hom ‘n God van vrede noem. “want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.” (1 Kor. 14:33). Dit is m.a.w. Sy Wil dat ons in goeie verhouding in ons lewens teenoor ons naaste staan, maar ook dat ons in ‘n goeie verhouding teenoor Hom staan. Daarom dat Hy aan ons die opdrag gee om vrede te soek en dit na te jaag.

“Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.” (Ps. 34:15). Ons vind hierdie opdrag ook in Rom. 14:19. “Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.” En ewe duidelik is hierdie opdrag in Heb. 12:14. “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;”. Dit behoort vir ons maklik te wees om te verstaan dat vrede tussen twee partye nie moontlik is wanneer een party gedurig op ‘n wyse optree wat aan die ander party aanstoot gee nie. Die Woord leer aan ons dat God ‘n afksu van die sonde het. “Die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najaag, het Hy lief.” (Spr. 15:9). Ons kan derhalwe nie verwag om in sonde en ongeregtigheid te leef en God nie daardeur aanstoot te gee nie.

En as ons laasgenoemde doen, sal daar nie tussen ons en Hom vrede wees nie. Dit word in Jesaja 57:21 vir ons duidelik uitgespel. “Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie!” Ek en u behoort dan te wonder of dit enigsins moontlik is dat daar vrede tussen enige mens en God kan wees. Ons is dan almal sondige mense. En ons sondige optrede gee Hom dan aanstoot. En dit is juis wat die wonderlike en liefdevolle werk van onse Here Jesus Christus onderstreep. Hy het nie alleen gekom om die offer vir ons sondes te bring nie, maar ook om ons in die weg van vrede te onderrig. “En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.” (Luk. 1:76-79). Hy het m.a.w. gekom om ons te leer hoe ons die vredesverhouding tussen onsself en God die Vader kan herstel.

Ons leer deur die Woord van die HERE wat die dinge is wat God aanstoot gee, geliefdes. En hieruit kan ons verstaan wat die dinge is wat die vredesverhouding met Hom vertroebel. Die Woord van die HERE leer vir ons verder dat ‘n ontkenning van ons sondes nie die vrede tussen ons en Hom sal bewerkstellig nie. Maar wanneer ons deur die Woord bewus gemaak word van daardie dinge in ons lewens wat vir God tot aanstoot is en wanneer ons dan hieroor berou het en in ootmoed na Hom gaan met belydenis van ons verkeerheid, is daar vir ons vergifnis. Ja, dan is daar vir ons herstel in ons vredesverhouding met God. Ja, God rig in Jesaja 1:18 duidelik aan ons die uitnodiging om in berou met belydenis na Hom te kom sodat die vredesverhouding tussen ons en Hom herstel kan word.

“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.” En ook word ons in Job 22:21 hierdie opdrag gegee. “ SLUIT tog vriendskap met Hom, sodat jy vrede kan hê; daardeur sal goeie dinge oor jou kom.” Geliefdes, mag ek en u ons oë op die Woord rig en Sy getroue leiding volg wat ons sal lei op die weg waarlangs daar vrede met God onse Vader is. Laat ons na Hom luister en Hom gehoorsaam om daardie dinge wat tussen ons en die Vader skeiding bring uit ons lewens te verwyder. Hy is immers die Een wat die middelmuur (sonde) van skeiding tussen ons en die Vader afbreek. “Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het” (Efés. 2:14).

Geliefdes, laat ons met ywer probeer om daardie dinge in wat in ons lewens vir God aanstoot gee raak te sien en dit met opregtheid voor Hom te bely. En mag ons dan ook daarteen stry en dit laat staan. Laat ons met ywer probeer om vlekkeloos en onberispelik voor Hom te leef sodat ons in vrede met Hom mag leef. “Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.” (2 Pet. 3:14).

AMEN

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie