1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867477

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HOU VOL OM DIE HERE TE VOLG

Josua 14:1-15

“En dié dag het Moses gesweer en gesê: Waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here my God te volg.” (:9). 

Geliefdes, na die volk se uittog uit Egipte het hulle eindelik tot by die beloofde land gekom.  Hierdie wonderlike land wat hulle gedurende hul trek aldeur voor oë gehou het.  ‘n Begeerlike land; ‘n land wat oorloop van melk en heuning.  Die volk het nie sonder uitdagings tot hier gekom nie.  Daar was gevare van oorloë, honger, dors en dergelike dinge.  Maar in al hierdie dinge het die HERE hulle nie verlaat nie.  Die HERE het in al hierdie beproewinge aan die volk Sy mag getoon sodat hulle in Hom kon glo.  Die HERE was aan Sy volk altyd trou.  Hulle het dan telkens gesien dat daar geen bedreiging of gevaar op hul pad was waaruit die HERE hulle nie deur Sy wonderlike krag kon verlos en red nie.  

Alvorens die volk die beloofde land ingetrek het, het hulle op bevel van die HERE spioene gestuur om hierdie land te verken.  En hierdie spioene het gemerk dat hierdie land werklik ‘n land van melk en heuning is.  Ja, ‘n land wat hul verwagtinge oortref.  “En hulle het hom vertel en gesê: Ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het; en waarlik, dit loop oor van melk en heuning,...” (Num. 13:27).  Ongelukkig het die volk die HERE op hierdie punt teleurgestel.  In plaas daarvan om in stille ootmoed die opdrag van die HERE om hierdie land in te neem met geloofsvertroue te gehoorsaam, murmureer die volk teen hierdie bevel.  Hulle voer nie in gehoorsaamheid die opdrag van die HERE uit nie.  Dit was alleen Kaleb en Josua wat volgehou het om die HERE hierin te volg en deurgaans op die HERE vertou het in teenstelling met die ander spioene wat deur hul vrese aan die HERE ongehoorsaam geword het.

Geliefdes, hierdie twee manne, Josua en Kaleb, was nie die eerste of die laaste manne wat met volharding die HERE gedien het terwyl die mense rondom hulle agter hul eie gedagtes aan geloop het nie.  Dink maar aan Noag wat in ‘n wêreld van onreg steeds in sy lewenswandel regverdig en opreg gebly het.  “...Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.” (Gén. 6:9).  En hierbenewens het hierdie man ook volgehou om die HERE te volg.  Hy het die bevele van die HERE met getrouheid gehoorsaam.  Ja, al het die opdrag om ‘n ark te bou vir hom dalk bespotting van die mensdom ingehou, was hy steeds aan God getrou en gehoorsaam.  Ons lees ook van Lot wat in ‘n goddelose samelewing geleef het.  Maar hy het nie aan hierdie goddeloosheid gewoond geraak nie.  “en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;  want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke —“ (2 Pet. 2:7&8).  Hy het ‘n regverdige man gebly en die HERE in getrouheid gevolg.  En ons sal seker nie van getrouheid praat sonder om te dink aan die drie vriende van Daniël nie.  Hulle het weens getrouheid aan hul geloofsoortuiging die dood in die gesig moes staar.  Maar dit het hul nie van stryk gebring nie.  Hierdie manne het gewoon geweier om die heidense afgodery na te volg, maar eerder die HERE getrou bly navolg.  Hulle sou eerder vir Hom sterf as om in goddeloosheid te leef.  “As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.” (Dan. 3:17&18).

Geliefdes, het ons nie nodig om meer gereeld van hierdie mense se getrouheid aan die HERE te lees nie?  Ja, in die dae waarin mense selfs van baie kansels af aangemoedig word om aan die HERE ontrou te word.  Ja, sogenaamde kerke wat selfs goedkeuring aan homosekuele praktyke gee en hul teen weinig sondes uitspreek.  Veel eerder sal die dwalleeraars met wel-klinkende verskonings mense oor hul ongeregtigheid paai.  En op hierdie wyse word mense weg van die HERE af gepreek!  Ja, hulle word nie gemaan om aan die HERE getrou te bly en om in getrouheid Sy insettinge en verorderinge te onderhou nie, maar eerder aangemoedig om die begeerlikhede van die vlees agterna te loop.  En kom gerus volgende Sondag terug wanneer jou gewete jou dalk aanspreek, want die ketter op die kansel sal jou weer paai en aan jou vertel dat hy eintlik beter weet wat “die Bybel eintlik bedoel” as God wat aan ons Sy onveranderlike Woord gegee het.  Julle dwalleeraars sal sekerlik in jul verwaandheid verstik!

Geliefdes, wanneer u dalk ontmoedig word wanneer u na die goddeloosheid van die samelewing rondom u kyk, dink aan hierdie getroue manne waarvan ons uit die Woord van die HERE leer.  En laat ons hierdeur besiel word om daarna te streef om die HERE, die onveranderlike God, met dieselfde getrouheid te volg.  Ja, ek en u moet dalk ook meer gereeld die woorde van die Psalmdigter uit Ps. 119:4&5 uitroep.  “Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou.  Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou!”  En ons behoort die woorde van die HERE uit 1 Sam. 26:23 aan ons harte vas te knoop.  “ Die Here tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid ...”.

Mag ons die HERE in getrouheid na ons beloofde land volg, geliefdes.  Die oog gevestig op Christus wat ook vir ons die toonbeeld van getrouheid was.  Hy was aan God getrou tot in Sy pynlike en vernederende dood.  En mag ons deur ons getrouheid aan die HERE ook deur Hom tot oorwinning gelei word en ons deel in Sy beloofde land ontvang.  “...Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.” (Open. 2:7).  Ons deel in hierdie beloofde land sal ook ons grootste verwagtinge oortref.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie