1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867424

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

OVERIJSSEL SE POLITIEK PARTY PVBNI STAAN PAL VIR DIE NEDERLANDSE IDENTITEIT

OPRIGTER EN VOORSITTER MNR. GEORGES SCHEFFER: "TRADISIES IS NET OM TE KOESTER EN ONS SAL NOOIT TOELAAT DAT VREEMDELINGE EN MINDERHEIDSGROEPERINGE DIT SAL AFNEEM NIE"

Geagte lesers. Ons het 'n baie insiggewende onderhoud gehad met meneer Georges Scheffer 2021 11 23 1van die Party Vir Behoud van die Nederlandse Identiteit nav. sy bydrae aan die protesdemonstrasie vóór Swarte Piet wat hy op Saterdag 13 November saam met die Nederlandse Volks Unie gehou het. Ons sal hom nie net vrae stel oor hierdie gebeure dog ook oor die ontstaan van sy party.

"Meneer Scheffer. Voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen, zouden we u willen verzoeken of u eerst iets over uzelf kan vertellen?"

"Mijn naam is Georges Scheffer. Ik ben geboren in Libanon en van Maronitische, christelijke afkomst.

Mijn land werd bezet door de Palestijnen onder leiding van Yasser Arafat en mijn dorp waar ik ben geboren, Damour, werd aangevallen door de PLO en de Druzen en werden er meer dan 1000 burgers afgeslacht en ook levend begraven op de begraafplaats in Damour. Meer dan 5000 burgers konden met kleine bootjes vluchten naar andere christelijke gebieden in Beirut, Libanon. Kerken werden door de moslims omgebouwd tot gevangenissen, waarin ze Libanese christenen gevangen hielden en martelden. Het begon in 1976. Daarna kwamen de Syriërs, ook in 1976, om druk te zetten op de christenen. Tot op heden zijn Hezbollah (met Iran) en bondgenoot van Bashir Assad (Syrië) aan de macht in Libanon en onderdrukken de christelijke minderheid. Daarom zijn veel Libanezen vertrokken uit hun land, door de onderdrukking van de islamisten, die geen democratie accepteren en zich steeds manifesteren met geweld.

Ook ik ben vertrokken uit Libanon en kwam in 1991 naar Nederland, na de aanval van de Syriërs in 1989 op de christelijke gebieden in Libanon.

Ik heb lang moeten wachten voordat ik de Nederlandse nationaliteit heb gekregen. Enkel door het feit dat ik toen een tolk kreeg, die moslim was en verkeerde informatie gaf aan de IND, de afkorting voor de Immigratie en - Naturalisatie Dienst. Hij viel mij direct in de Arabische taal aan en beschuldigde mij ervan dat ik christen was en dat moslims hier de baas zullen worden in Nederland.

Uiteindelijk, nadat ik getrouwd ben met een Nederlandse vrouw en nog steeds bijna 30 jaar samen ben en lief en leed deel, heb ik mij verdiept in de Nederlandse politiek.

Ik zag al direct dat het inderdaad de andere kant op gaat in Nederland.

Veel moskeeën ontstonden en kerken werden gesloopt. De ontkerstening en de islamisering, mede te danken aan politieke partijen zoals de PvdA, D66 en Groenlinks zorgden ervoor dat er veel geld en goederen gingen naar organisaties zoals de PLO en andere islamitische terroristen in het Midden-Oosten.

We zien dat er een heksenjacht gaande is op christenen, in Nederland en ook in de rest van Europa.

Leiders maken verkeerde keuzes; laten zich intimideren en bedreigen.

Ik woon hier in een mooi en gezellig Nederlands dorp, Sint Jansklooster wat ligt in de kop van de provincie Overijssel, met veel cultuur waar wij zuinig op moeten zijn. Giethoorn ligt hier op fietsafstand en de natuur is prachtig hier. Ik heb een bedrijf in de ICT en kom dus veel in aanraking met verschillende mensen.

Ik houd van mensen en ik houd ervan om op te komen voor de gewone burgers in Nederland en ik kan niet tegen onrecht.

Vandaar dat ik de politieke partij PVBNI heb opgericht om op te komen voor onze Nederlandse normen en waarden".

"Waar komt uw achternaam Scheffer vandaan. Klinkt Duits naar ons idee?"

"Mijn naam heb ik gekozen bij ons huwelijk, de achternaam van mijn vrouw.

De burgemeester heeft hiervoor zijn goedkeuring gegeven.

Ik ben Nederlander geworden en voel mij niet anders dan de hier geboren en getogen Nederlander en daardoor kom ik op voor ons mooie Nederland.

"Wanneer is uw politieke partij opgericht en had u hier een bepaald doel mee voor ogen?"

"Onze politieke partij is opgericht op 24 april 2018.

Het doel van het oprichten van de partij, de naam zegt het al: Partij voor Behoud van de Nederlandse Identiteit; het beschermen van Nederlandse tradities en het culturele erfgoed onder de aandacht brengen van de Nederlandse samenleving.

Ook de islamisering van Nederland een halt toe te brengen en het omvormen van de Nederlandse geschiedenis, die minderheidsgroeperingen in de samenleving willen veranderen, zoals zij dit de maatschappij opdringen, wil de PVBNI tegengaan".

"Hoe is het protest op de reeds genoemde zaterdag door de inwoners van Steenwijk ontvangen?"

"Samen met de NVU van dhr. Kusters hebben wij flyers rondgebracht in Steenwijk onder de inwoners, om kenbaar te maken dat wij op zaterdag 13 november 2021, ten tijde van de sinterklaasintocht met roetveegpieten, een demonstratie zouden houden om Zwarte Piet te behouden. Zwart Piet hoort bij het hele Sinterklaasfeest.

2021 11 23 2De inwoners waren heel blij om de twee Zwarte Pieten te zien en de pepernoten en strooigoed, die Zwarte Piet uitdeelde, werden door blije kinderhandjes ontvangen.

Met duimpjes omhoog door ouders en andere inwoners werden de Zwarte Pieten verwelkomt. Hele gezinnen wilden samen met de twee Zwarte Pieten op de foto.

Ook de twee politieagenten, die een oogje in het zeil hielden, op afstand in hun auto zaten, hebben ons na afloop een compliment gemaakt.

Dit staat ook in de Steenwijker Courant ter bevestiging door de journalisten.

Het verklaart tevens dat het Nederlandse volk helemaal niet af wil van Zwarte Piet, maar onze burgemeesters en winkeliers zijn angstig voor de bedreigingen van de terroristische organisaties KOZP en BLM. Organisaties, die de samenleving bedreigen en waar burgemeesters voor zwichten, dit zijn gewoon terroristische groeperingen".

"We mogen gerust stellen dat u sedert de oprichting van de PVBNI niet bepaald stil heeft gezeten. U stoorde zich dermate aan de uitspraken van de uit Ghana afkomstige Akwasi dat u zelfs aangifte tegen hem hebt gedaan. U deed deze aangifte niet in uw woonplaats maar reisde daarvoor naar de plaats delict in Amsterdam omdat de politie aldaar het blijkbaar niet nodig vond om deze figuur aan te spreken vanwege zijn oproep tot geweld.Wanneer bent u naar die stad gegaan en hoe staat het hier nu mee?"

"Inderdaad, zeker zijn wij doorgegaan om op te komen voor de Nederlandse traditie en Akwasi hebben wij gepoogd om te laten vervolgen voor bedreiging en zeer kwalijke uitspraken die hij heeft gedaan op De Dam te Amsterdam in juni 2019.

De maat was toen voor mij echt vol. Daarom heb ik toen besloten in de auto te stappen en naar het politiebureau in Amsterdam te gaan en heb daar aangifte gedaan tegen Akwasi zijn uitspraken, o.m.: “Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”.

Ik vind dat de politie op dat ogenblik had moeten ingrijpen, daar in Amsterdam.

Tot aan het Gerechtshof ben ik doorgegaan. De uitspraak van de rechter kwam er uiteindelijk op neer dat hij er van af kwam met vrijspraak op voorwaarde dat als Akwasi wederom de fout ingaat, hij alsnog strafrechtelijk zou worden vervolgd. Wel kregen wij op verschillende punten gelijk van de rechter.

Nu is het al zover gekomen dat onze traditionele Sinterklaasfeest met Zwarte Piet, in Nederlandse gemeenten, wordt bepaald door minderheidsgroeperingen, zoals BLM en KOZP, die niet van Nederlandse tradities en bepaalde culturele evenementen houden.

En ze doen dit onder het mom van het beschuldigen dat Zwarte Piet racisme is, terwijl dit niet waar is. Het is een Nederlands traditioneel kinderfeest.

Binnenkort mag het Kerstfeest niet meer gevierd worden omdat de minderheden dit willen.

Onder het mom van dat het christelijke feest “aanstootgevend” zou zijn ten opzichte van andersdenkenden.

Wij blijven ons verzetten als politieke partij, omdat de Nederlandse democratie in gevaar is doordat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan door de islamisering en het oprukkende communistische denken in de politiek door partijen als Groenlinks, D66, en de VVD en het CDA die een ruk naar links maken".

"Zijn er nog meer onverkwikkelijk zaken waar u tegen geageerd hebt?"

"Ja zeker. Wij zijn bezig met twee zaken. Opkomen voor het onrecht dat aan kinderen in Nederland wordt aangedaan. Het gaat hier om uithuisgeplaatste kinderen. Door valse anonieme meldingen naar organisaties zoals Veilig Thuis, Raad van de Kinderbescherming en Jeugdzorg, worden ouders veelvuldig door de werkwijze van deze organisaties tegen elkaar opgezet, met als gevolg dat hiervan de kinderen de dupe worden.

Rechters worden dan regelmatig op het verkeerde been gezet door rapporten die niet met de werkelijkheid overeenkomen.

Binnenkort verwachten wij uitspraken van onderzoekscommissies in deze zaken".

"U bent genegen met andere partijen en/of bewegingen samen te werken die hetzelfde als u beogen, dat bewijst uw goede samenwerking met de NVU tijdens de voorbije demonstratie. Zijn anderen ook bereid met u contact te leggen?"

"Wij zijn bereid om met gelijkgestemde partijen samen te werken om het belang van Nederland te dienen en op te komen voor onrechtvaardigheid tegen burgers die monddood gemaakt worden door de huidige politieke correcte beleidsmakers in Den Haag, hetgeen wij het niet mee eens zijn.

Ja, er zijn andere politieke partijen die met ons samenwerken, zoals Wij Zijn Nederland.

Wij hebben één doel en dat is Nederland Nederland te laten blijven met eigen tradities en cultuur en tegen de islamisering van ons mooie land".

"Bent u van plan om om met de PVBNI aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen en zo ja hoe schat u de kansen in om een of meerdere zetels te behalen?"

"Jazeker, wij hebben onze partij al aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Wij laten het aan de inwoners van onze gemeente over om de keuze op onze partij te maken. Derhalve is het moeilijk om de kansen in te schatten.

Wij zijn een nog jonge partij en de gevestigde partijen zijn groot en bekend en krijgen alle aandacht van de media.

Het blijft moeilijk om de media te benaderen, omdat wij bepaalde politieke ideeën hebben die wel of niet aanslaan bij de burgers.

Maar wij geven niet op en wij blijven ons geluid laten horen".

"Hoe ziet u de toekomst als het gaat om de Nederlandse tradities en gebruiken. Denkt u dat de aanvallen op een gegeven moment zullen stoppen of zetten de tegenstanders juist hun hakken in het zand?"

"Zoals wij overal op de wereld kunnen zien, doordat er nu Covid-19 is gekomen, zullen de bestaande goed georganiseerde politici de handen wereldwijd ineen slaan om burgers zoveel mogelijk in hun vrijheid te beperken. En tradities en gewoontes afpakken en wijzigen naar hun eigen ideeën, onder het mom van het bestrijden van covid-19.

Zolang het volk blijft slapen en niet wakker wordt op politiek gebied, zullen wij steeds meer tradities kwijt raken.

Dus zullen wij het waarschijnlijk steeds moeilijker krijgen. Tegenstanders zullen niet stoppen zolang het rechtssysteem in Nederland steeds verder naar links schuift".

"We ronden af en wensen u heel veel succes met het behalen van de door u gestelde doelen".

"Heel hartelijk dank voor uw vraagstelling/interview.

Wij wensen u en allen die gelijkgezind zijn alle goeds toe"

.

ns: Kyk ook by: https://pvbni.nl/

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie