1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869113

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ALLE MENSE GAAN NIE HEMEL TOE NIE

Bybel2 Pet. 3:1-18 “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.  Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? — “ (:9-11).

Geliefdes, daar is diegene wat leer dat ‘n liefdevolle God nie ‘n enkele mens in die afgryslikheid van die hel sal laat beland nie.  Dit klink tog aanvanklik asof hierdie stelling meriete het.  Hoe sal ‘n God wat in Sy wese liefde is dan ‘n mens in ‘n afgryslike plek soos die hel laat beland waar daar onophoudelike pyn en smart is?  Laat ons nie die fout maak om vir God te besluit wat Hy sal doen en wat Hy nie sal doen nie.  Ons raadpleeg eerder die Woord en soek daaruit na die antwoord hierop soos wat God dit aan ons openbaar.

Die HERE stel dit duidelik in vers 9 van ons gelese gedeelte dat dit nie Sy Wil is dat enige mens in die hel moet beland nie.  “...maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.” Ja, God openbaar ook verder aan ons Sy Wil in hierdie saak deur die woorde uit 1 Tim. 2:4.  “wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”  Die wil van God is vir ons uit Sy Woord tog baie duidelik, geliefdes.  God wil hê dat alle mense gered moet word sodat daar nie ‘n mens sal wees wat in die hel gewerp word nie.  En hierdie wil van God is ‘n bevestiging van Sy liefdevolle Wese.  Ja, word hierdie wil en liefdevolle Wese van God nie vir ons pragtig in Joh. 3:16 onderstreep nie?  “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” 

Die probleem wat egter insluip, is dat God nie die enige party in hierdie vergelyking is nie, geliefdes.  Ons het uit voorafgaande baie mooi geleer wat die wil van God is.  Die Woord van God leer vir ons egter ewe duidelik dat die probleem is dat die mens oor die algemeen daartoe geneig is om die wil van God te weerstaan in plaas daarvan dat ons dit najaag.  Die blote feit dat dit God se wil is dat alle mense gered moet word, beteken nie sondermeer dat alle mense nou gered is nie.  Ons lees tog in 1 Thes. 4:3 die volgende i.v.m. God se wil.  “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; ...”.  Dit is tog glashelder aan ons gestel.  Maar is ons nou sommer op een of ander wonderbaarlike manier almal heilig gewoon omdat dit God se Wil is?  Natuurlik nie.  

Ons kan tog sekerlik sê dat dit nie God se Wil was dat Adam en Eva sou sondig nie?  Hy wou hulle tog sekerlik nie uit die Paradys uitdryf nie, geliefdes?  Die realiteit is egter dat Adam en Eva hulle nie aan God se Wil onderwerp het nie en moes die gevolge hiervan dra.  En presies dieselfde reël geld vir die mens vandag – as ons ons nie aan God se Wil onderwerp en Hom wat ons tot bekering en langs die weg van heiligmaking wil lei, gehoorsaam nie sal ons die gevolge daarvan dra.  Ons sal dan die ewige verdoemenis as erfdeel ontvang.  Nie omdat God liefdeloos of onregverdig is nie, maar omdat ons die liefdevolle Wil van God weerstaan het!  God stel dit vir ons duidelik in Rom. 2:4-8:”Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?  Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke: aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek — die ewige lewe; maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is — grimmigheid en toorn;”

Geliefdes, ons lees in 2 Petrus 3 hoe die nuwe hemel en aarde lyk wat ons verwag.  “Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.” (:13).  Hoe sou dit ‘n plek van geregtigheid wees wanneer alles wat onrein, goddeloos en vol ongeregtigheid is sommer net daarin toegelaat sou word?  Openbaring 21:27 stel dit tog duidelik dat in hierdie nuwe hemel en aarde niks van voormelde toegelaat sal word nie.  “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.”  Daar sal alleen toegelaat word diegene wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.  Hulle wat deur Sy bloed skoon gewas en geheilig is.  Hulle wat saam met hom in rein klere wandel.  “En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” Open. 19:8.

Geliefdes, hulle wat leer dat alle mense, ongeag hulle volharding in ongeregtigheid en goddeloosheid, die hemel sal beërwe, ontneem mense die geleentheid om die ewige saligheid te beërwe.  Hulle onthou hulle van bekering en uiteindelik die ewige saligheid in die teenwoordigheid van God.  

Laat ek en u vanoggend die lankmoedigheid van God volgens die woorde uit 2 Petrus as saligheid ag.  Salig dat ek en u nog tyd, nog ‘n geleentheid gebied word om ons lewenskleed in die bloed van Christus skoon te was.  Ja, nog ‘n geleentheid om die kleed wat met sonde bevlek is uit te trek en daarna te streef om saam met Christus in rein klere te wandel sodat ons met die bruifloskleed beklee mag wees wanneer die dag van die HERE soos ‘n dief in die nag kom.  Ja, daardie rein bruilofskleed waarsonder ons nie sal kan deel hê in die maaltyd van onse Here nie.  

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie