1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661423

Besoekers aanlyn

Ons het 70 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

MANIFES VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY

Afrikaner Volksparty EmbleemDie dankbaarheid om die Afrikaner hom te sien losruk uit die hipnose van skuld en gevoel van onmag, het by ons van die AVP, sy oorsprong in die genade en ontferming van God ons hemelse Vader.Dit is Hy wat volke en nasies in aansyn roep of vernietig. Dit is Hy wat hulle straf as hulle die land wat Hy aan hulle gegee het onteer deur af te wyk van Sy gebooie en dit is Hy wat hulle weer herstel in hulle grondgebied as hulle hul verootmoedig en Sy gebooie onderhou.

 

1.   Die Afrikanervolk erken ín nederigheid die almag en oppergesag van die Drie-enige God;    

 

2.   Ons glo en weet dat die Drie-enige God verskillende volke en daarom ook die Afrikanervolk in aansyn geroep het;

 

3.   Ons glo dat die Drie-enige God die beskíkker van die lotgevalle van volke is;

 

4.   Ons erken ons swakheid voor- en die afhanklikheid van die Drie-enige God;

 

5.   Die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God, waarvan die Afrikanervolk die dankbare erfgename is, vorm die grondslag van ons         bestaan en stryd;

 

6.   Ons erken dat ons voorvaders na geregtigheid vir ons volk en tegelyk vir alle ander volke in hierdie land gestrewe het;

 

7.   Ons eer ons heldedom en put inspirasie uit ons volk se heroïese geskiedenis;

 

8.   Ons voorvaders se dapper en eerbare stryd het vir ons, ons eíe onafhanklike,  soewereine republieke nagelaat wat gelei het tot die Republiekwording in 1961;

 

9.   Ons duur gekoopte vryheid is deur verraad en bedrog aan 'n godlose kommunistiese regime oorhandíg.  

 

10. Ons erken nie die ANC/SAKP regime se gesag oor ons volk nie en beskou hulle as onwettig;

 

11.   Ons besef dat daar geen kortpad na vryheid is nie, maar dat dit alleen deur volgehoue stryd herwin kan word.

 

12.   Ons besef dat ons vryheïd alleen in verset buite hierdie bestel verkry kan word;

 

13.   Ons neem nie aan enige verkiesings in terme van hierdie bestel deel nie;

 

14.   Ons verwerp die Grondwet van hierdie bestel wat 'n oorlogsverklaring teen ons volk is.

 

15.   Ons verklaar dat enigeen wat hierdie Grondwet onderskryf in vyandskap met ons volk verkeer;

 

16.   Ons bely dat skeiding van volkere nie 'n bose is nie, maar 'n edele beleid, wat voortspruit uit nasionalisme en ontwerp is om ons volk en ook ander volke se

       afsonderlike identiteite te handhaaf en te verseker op die basís van soort soek soort en leef en laat leef volgens God se wil;

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie