1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867445

Besoekers aanlyn

Ons het 19 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SAL ONS DIE REG BEWAAR?

BybelPs. 106:1-48

“Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen.” (:3).

Geliefdes, hoeveel mense ken u wat werklik die reg bewaar? Hoeveel mense ken u van wie u kan sê dat dit waarlik mense is wat geregtigheid doen? Ja, hoeveel van ons mense, ons volkgenote, Afrikaner-mense, Christen-mense, is nog werklik mense wat die reg bewaar en mense wat ‘n lewe van geregtigheid najaag?

 Ja, ek wonder hoeveel mense nog ‘n gesindheid koester soos waarvan ons in Ps. 119:11 lees. “Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.” Hoe sal ons geregtigheid kan oefen wanneer ons nie die Woord van die Here ken en in ons harte bewaar en koester nie? Hierdie woorde van die Here in Ps. 119 sluit só mooi aan by die gelykenis wat Christus uit Lukas 8 aan ons gee. Hy leer ons hier dat die duiwel hom ywerig daarop sal toelê om die woorde van die Here uit ons hart te kom steel. “Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God. Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie.” (Luk. 8:11&12). En Hy leer ook aan ons dat ons die woorde van die Here in ons hart moet bewaar ten einde ‘n

godvrugtige lewe voor Hom te lei. Ja, ons moet die woorde van die Here in ons hart bewaar indien ons ‘n lewe van geregtigheid nastreef.

 

Dit is ongelukkig so dat die meerderheid van ons mense veels te maklik toelaat dat die duiwel hierdie saad van God se woorde uit hul lewens kom steel. Hulle laat toe dat die duiwel hierdie kosbare gawe van hul roof en is tevrede om hul harte eerder met die begeerlikhede van hierdie wêreld te vul. En daarom dat mense se strewe deesdae veel groter is om ander mense te beïndruk as om die Here te behaag. Ja, want dit is die dinge waarvan die hart vol is – wêreldse begeerlikhede, eer en roem. Dit verklaar waarom die aansienlike mense in ons samelewing die mense met rykdom en besittings is eerder dat ons na mense wat in God ryk is, opsien. Ja, ons word eerder deur mense se weelde en besittings as deur hul onkreurbare en Godvresende karakter en lewenswandel beïndruk.

 

En so sit ons met ‘n volkshuishouding wat uiterlik dalk nie sleg vertoon nie, maar in sy siel besig is om totaal bankrot te speel! “...want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.” (Matt. 23:27&28). Beswaarlik sou ons die Afrikanervolk vandag as welgeluksalig kan beskryf. En ewe min sal ons die Afrikanervolk vandag in waarheid kan beskryf as ‘n volk wat die reg bewaar en altyd geregtigheid doen. Ja, wanneer armoede onder ons toeneem, gesinne verbrokkel en die swaard onder ons verteer kan ons nie maar ons kop in die sand druk en dink dat alles sommer net vanself sal beter raak nie. Geliefdes, ons behoort ons lewe voor God te bedink en onsself te vra waarom ons volk wat op ‘n stadium die guns en goedertierenheid van die Almagtige in oorvloed ontvang het nou met soveel teëspoed geplaag word.

 

Ons wil onsself graag deur dwalleeraars laat vertel dat ons ons eie situasie beter kan spreek. Ons moet mos net positief wees. Ja, asof ons God sou kon dwing om ons teën Sy sin in te seën. Ja, hoe verwaand is so ‘n gedagte nie – asof ons besluit en God op ons bevel moet optree. Ons mag hiervolgens die duiwel toelaat om die woorde van die Here uit ons harte te steel, maar ons moet hom bestry wanneer hy ons “seën” wil wegroof. Hoe oppervlakkig! Asof die ware Evangelie nie die grootste seën is wat enige sterfling kan ontvang en bo alles moet bewaar nie! Geliefdes, maar laat ons wat die Here aanhang en na Sy wil soek, noukeurig na die woorde uit Psalm 106 luister. Die Here stel dit dat hulle wat altyd geregtigheid doen welgeluksalig is. Ja, nie alleen wanneer dit met ons goed gaan of wanneer die meerderheid van ons volk of samelewing geretigheid doen nie. Nee, hulle wat altyd geregtigheid doen. Ons moet dus nie toelaat dat die duiwel die woorde van die Here uit ons harte kom roof met die leuen dat almal reeds hierdie skat prysgegee het nie. Laat ons ons daarop toelê om ongeag wat almal dalk doen steeds daarna te streef om die woord van die Here in ons harte te bewaar en mense te wees wat altyd geregtigheid doen! Ja, mag ons kinders van die Here wees wat ook in hierdie uitdagende tye teen die duiwel waak wat met soveel ywer ons van die kosbare

skat van die Here wil beroof.

 

En mag ons met volharding Sy Woord bewaar en geregtigheid doen. “MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” (Luk. 21:34&36).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie