1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867487

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

LTO NEDERLAND KLIM GLO PENS EN POOTJIES IN BED MET DIE VYAND NET AS HUL AFRIKANER KOLLEGAS VAN TLU EN AGRI SA GEDOEN HET

MNR. MARK VAN DEN OEVER VAN DIE GROEP FARM DEFENCE FORCE; "HIERDIE LANDBOUORGANISASIE PLEEG VERRAAD AAN DIE BOERE WAT HUL VERTROUE OP HUL GESTEL HET"

Geagte leser. Ons het die genoeë gehad om 'n baie insiggewende onderhoud te hê, met mnr. Mark van den Oever, die voorsitter van Farmers Defence Force (FDF). Dit is bekend dat hy baie 2021 08 16 1lief is vir die landboubedrywe,ingeslote die natuur en die landskap wat na sy siening goed beheer dien te word.
Farmers Defence Force is 'n organisasie wat net uit nood opgerig is om teenwig te bied aan dié wat die agrariese sektor wil verjaag van hul eie grond. Hy doen daar alles aan om die wêreld te wys watter lot die Boere tref of reeds getref het. Daar is al Boereseuns wat die toekoms met bekommernis tegemoet sien en daarom die besluit geneem het om iewers 'n bedryf te begin in lande soos bv.: Australië of Nieu Seeland.

"Meneer van den Oever, allereerst hartelijk dank dat u de tijd hebt gevonden om een onderhoud met ons te kunnen hebben. Zou u voordat we met het vraaggesprek beginnen iets over uzelf willen vertellen?"

"Ik ben fruitteler/ varkenshouder en boomkweker in Sint Hubert. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Hubert

We telen op 95 ha land waarvan 75 in eigendom. We hebben 38 ha peer en 48 ha boomkwekerij. Daarnaast 12 ha bieten. Ook hebben we 1000 varkens met het beter leven keurmerk.
Ik woon samen met Kim en samen hebben we 1 zoontje RAF".

"In de inleiding stelden we al dat deze organisatie puur uit nood is opgericht en dan komen we meteen tot de vraag: waarom is LTO Nederland als het ware met de vijand in bed gekropen terwijl in hun naam toch duidelijk Land- en Tuinbouw staat?"

"LTO is qua organisatie zo groot geworden omdat de leden de kosten niet meer op kunnen brengen voor alle kantoren en baantjes. Hierdoor is zij constant op zoek naar neveninkomsten. 2021 08 16 2Deze zijn gevonden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de vorm van projecten. Ook loopt het aantal boeren terug en het percentage waarin de boeren lid zijn van LTO. Kort gezegd zit deze landbouworganisatie financieel klem en is afhankelijk van de staat omdat ze anders failliet gaat".

"Merkt u dat dit heulen van de LTO met degenen die de agrarische sector van praktisch alles de schuld geven gevolgen heeft. Is er bijvoorbeeld bekend dat er al leden overstappen of overgestapt zijn naar Farmers Defence Force?"

"Ja. Wij merken bij Farmers Defence Force dat we een sterke groei in leden doormaken. Dit zijn gedeeltelijk LTO leden die overstappen maar ook leden van LTO die al jaren geleden opgezegd hadden bij deze organisatie".

"Wat zou de reden zijn dat in de eerste plaats gedacht wordt dat Boeren de veroorzakers zijn van het teveel aan stikstof en bijvoorbeeld niet andere beroepsgroepen?"

"In de officiële cijfers wordt geknoeid met de uitstoot cijfers. Bij boeren is alles vergund en dus in kaart gebracht. Het gehele MKB https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-_en_kleinbedrijf heeft geen vergunning wat betreft stikstof. De vraag is dus hoe ver dat meegenomen is. Bij vliegtuigen wordt alleen de uitstoot onder de 900 m vlieghoogte meegeteld terwijl dit alleen de eerste en laatste paar minuten van de vlucht is. Zo zitten de officiële cijfers dus vol met leugens".

"In de politiek correcte media wordt de FDF altijd omschreven als een nogal extremistische beweging. Hoe zou zelf uw organisatie willen omschrijven?"

"Onze organisatie is niet extremistisch maar wij rekken onze democratische grondrechten op tot het maximum. Ook is onze toon knetterhard. Dit doen we om met weinig geld toch een groot mediabereik te krijgen. Niemand met een zuiver geweten hoeft te vrezen voor FDF. Diegene die leugens verspreiden zullen daarentegen keihard geconfronteerd worden daarmee en zullen vol in de schijnwerpers gezet worden".

"Tijdens een discussie die een delegatie van Farmers Defence Force op dinsdag 7 juli 2020 met de milieudeskundige dhr. Johan Vollenbroek gevoerd heeft, was het heel verrassend dat dhr. Thijs Wieggers, een boer uit het Gelderse Mariënveld, en tevens lid van uw belangenorganisatie in het korte gesprek in een paar minuten de plaasmoorden ter sprake gebracht heeft en geschetst wat er gebeurt in Zuid Afrika. Hij zei ook dat het enige verschil is dat de Nederlandse boeren nog niet vermoord worden. Deelt u zijn mening en zo ja kunt dit dan toelichten?"

"Ik denk dat dit wel het gevoel is wat er leeft bij veel boeren. We worden gediscrimineerd en wel 100%. Tot op heden zijn we niet zo rechteloos als we dit vergelijken met de situatie waar de Afrikaanse boeren zich momenteel in Zuid Afrika in bevinden, maar er wordt wel aan onze rechtspositie geknaagd. De nieuwe omgevingswet kent vele bedreigingen waardoor onze rechten wel degelijk aangetast worden. Deze is nog niet ingevoerd. Ook de corona spoedwet tast de vrijheden van mensen aan, al geldt dit niet alleen voor boeren. Al met al zijn er wel parallellen met Zuid Afrika maar de situatie is wel minder ernstig. De gevoelens die Thijs schetst zijn een optelsom van een Mediaoffensief en een aantasting van de rechtspositie van boeren. Dit gevoel leeft heel diep bij ons boeren. Dit is ook de reden dat het verzet zo sterk, hard en massaal is. Denk hierbij aan onze vele acties die we al gevoerd hebben. Tevens is dit de reden van de opkomst van Farmers Defence Force".

"Links Nederland ( Partij voor de Dieren, BIJ1 en Groen Links en D66 voorop) lijkt , net als in dat land het eveneens linkse ANC, alle Boeren van hun land te willen verjagen. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks. In het eerste geval om het eigen land vol te zetten met windmolens en zonneweiden en in het tweede geval door onervaren zwarten de boerderijen te laten beheren waarna deze bedrijven plus de bijbehorende grond al snel vervallen tot een woestenij waar niets meer op wil groeien.
Is er enigszins een parallel te trekken tussen wat er in Nederland en Zuid Afrika gebeurt?"

"Er is enige parallel te trekken met de wereldwijde beweging tegen boeren. In Nederland willen ze de grond ook hebben voor windmolens en zonnepanelen, maar ook voor huizenbouw en natuur.
Er moet dus plaats komen voor linkse hobby's.Aangezien linkse mensen bijna nooit iets bezitten kunnen ze dat alleen door het anderen af te nemen of met publiek geld te kopen. Waarna het net als in Zuid Afrika inderdaad tot een woestenij leidt. Hou hierbij de banden van uw leiders in de gaten met het WEF en Klaus Schwab. Het nieuwe communisme ligt overal op de loer".

"Afrondend. Hoe ziet u de toekomst van de agrarische sector tegemoet. Denkt u dat men in zal gaan zien dat dit wegpesten van de Boeren een heilloze weg is of blijft men koste wat het kost doorgaan met dit afbraakbeleid?"

"Onze toekomst is ongewis maar zolang we als sector blijven strijden tegen het onrecht en het merendeel van de bevolking achter ons blijft staan (op dit moment 90%+) is het haast onmogelijk om ons te verslaan. Het is te hopen dat de bevolking het op een gegeven moment ook beu is en dat er een kentering komt. Op dit moment is dit wel zeer de vraag omdat de bevolking in overgrote meerderheid rechts heeft gestemd en we naar alle waarschijnlijkheid toch een linkse regering krijgen. Het zal dus een lange en harde strijd worden c.q. blijven".

"We danken u hartelijk en wensen u heel veel sterkte in de strijd om de agrarische sector voor Nederland te behouden".

"Graag gedaan".

ns: Kyk ook asb by:

https://farmersdefenceforce.nl/

https://www.facebook.com/groups/330651297509574

https://www.youtube.com/watch?v=3B8fTrlMrLc&t=432s

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie