1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037367

Besoekers aanlyn

Ons het 49 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HERSTELDE HERVORMDE KERK STAPHORST GETEIKEN DEUR VERWENSINGS, SPOT EN HOON NET OOR DIE FEIT DAT HULLE TOEGELAAT HET DAT 600 MENSE BINNE WAS WAAR NORMAALWEG OP SONDAE PLEK IS VIR 2300.

"SKRIBA MNR ALBERT BOUWMAN: "ONS HET NOGTANS DIE KORONA REËLS GEHANDHAAF, DUS DIE VERWYTE AAN ONS ADRES IS ONGEGROND EN NIE TEREG NIE"

Op Sondag 4 Oktober het daar 'n bohaai ontstaan omdat die Herstelde Hervormde Dorpskerk van Staphorst in totaal drie dienste toegelaat het en dat daar 600 gemeente lede aanwesig was. Op hierdie dag het die koerante en televisie opname gemaak en kerkgangers belaglik gemaak en heeltemal geen rekening gehou met die Sondagsrus nie.
2020 11 14 1Deurdat buitedien die 'nuus' na buite gebring is dmv. die nuusbulletins het baie mense skande gepraat oor hierdie kennelike' oortreding van die koronareëls. Die gevolge is nie uitgebly nie.
Die skriba mnr, Bouwman waarmee ons nav. hierdie konsternasie, 'n baie insigewende onderhoud gehad het, het aan ons gesê dat nadien allerhande verwensings, bespottings en hoon sowel per e-pos as per telefoon sy deel en dat van sy eggenote was.
Wat net 'n storm in 'n teekoppie was, het gely tot algemene afkeuring en vrae soos bv. 'Hoekom mag hierdie kerk wel soveel mense binnelaat en sportklubs nie'. Dat hierdie verwyte nie tereg is nie, wys die feit dat mense verdeeld was oor drie dienste en dat daar alles aan gedoen was om die afstand van 1,5 meter te waarborg.

"Meneer Bouwman. Uw echtgenote vertelde ons voordat we met dit vraaggesprek begonnen, dat de aanleiding voor al deze ophef enkel gebeurde doordat iemand van de krant 'De Stentor' u de vraag stelde of er tijdens de aankomende diensten mondkapjes gedragen zouden worden en dat u op deze vraag bevestigend heeft geantwoord. Hoe kon het dan in korte tijd leiden tot zoveel verontwaardiging?"

"Op donderdag 1 oktober ben ik gebeld door een journaliste van de Stentor. Ze was bezig met de inventarisatie van de kerken in de regio wat betreft het advies om mandkapjes te gaan dragen in de kerk. Ze vroeg of wij daar ook aan mee zouden doen. Ik heb toen aangegeven dat we daar als kerkenraad verder nog niet over gesproken hadden en er dus ook nog geen beslissing over genomen hadden. Diezelfde avond zouden we als kerkenraad gaan vergaderen. Ook vroeg ze of we ook zingen en blijven zingen en hoeveel kerkgangers er ongeveer naar de kerk kwamen. Ook over het zingen wel of niet door te doen, hadden we nog geen beslissing genomen en het aantal kerkgangers heb ik geschat op ongeveer 600, verdeeld over de kerk, het Dienstgebouw en de Leerkamer (deze gebouwen staan tegenover de kerk".

"Die verontwaardiging uitte zich in verwensingen, spot en hoon. Werden deze anoniem geuit?"

"Sommigen waren anoniem, maar verreweg de meesten waren per mail gestuurd, met vermelding van naam, en soms met adres en telefoonnummer".

"Wat was volgens u de reden dat men zo verontwaardigd was. U hield zich immers strikt aan de richtlijnen die de overheid uit had gevaardigd en er was ook voldoende ventilatie. Bovendien zijn 600 mensen in een kerk waar normaliter 2300 gemeenteleden in kunnen toch wel te doen?"

"De reden hiervoor ligt volgens mij in het feit dat iedereen beperkt wordt in hun vrijheid, dat mensen niet meer naar sportwedstrijden mogen, niet meer naar het theater, kroeg etc. en dat wij als kerk gewoon doorgaan. Velen weten echter niet dat de kerken een mate van vrijheid hebben die in de grondwet vastgelegd is en begrijpen ook niet waarom we het zo belangrijk vinden dat de gemeente onder de prediking van het Levende Woord zit. Verder werd het ook verkeerd geïnterpreteerd dat we op zondag 4 oktober voor de eerste keer met 600 mensen naar de kerk zouden gaan. Dit is echter al zo vanaf begin juli toen er vanuit de overheid meer ruimte gegeven werd voor onderlinge samenkomsten. Wel met inachtneming van de geldende voorschriften, zoals de 1,5 meter afstand, reserveringsplicht en gezondheidscheck. Vanaf het begin hebben we al een uitgebreid protocol opgezet, wat ook op onze website te vinden is. Wij voldeden aan alle voorwaarden die gesteld waren".

"In de inleiding schreven we al over de pers die de kerkgangers onheus bejegenden en geen rekening hielden met de Zondagsheiliging en Zondagsrust. Was er een mogelijkheid om hun te verzoeken om op een andere dag mensen te bevragen over de reden dat ze de dienst hadden bezocht?"

"Ik heb wel vragen van de pers gehad om door de week een keer in een praatprogramma te komen en ook of ze een keer opnames mochten komen maken. Hier zijn we niet op ingegaan. Onze voorganger heeft wel een gesprek gehad met de pers en heeft ook een ingezonden brief gestuurd".

"Opvallend was dat niet iedereen zo'n ophef maakte van het gebeuren. Zo waren op de Facebookpagina van 'PVV op 1' louter positieve berichten geplaatst en werd de Staphorster bevolking een hart onder de riem gestoken. Ook de presentator Robert Jensen nam het in een YouTube filmpje op voor de kerkgangers. Hij verklaarde in deze video dat hij hen groot gelijk gaf. Het lijkt er dus sterk op dat alleen de linkse pers de spreekwoordelijke stok zocht om mee te slaan. Kunnen we hier spreken van een soort van jaloezie omdat het kerkelijk leven in uw stad in tegenstelling met de meeste andere grote steden bloeit als nooit tevoren?"

"Ik weet niet of het een jaloezie is dat de kerkelijke gemeente op Staphorst meer in stand mag blijven dan op andere plaatsen. Het is ook niet zo dat onze gemeente bloeit als nooit tevoren. Het aantal leden en meelevende leden neemt in onze gemeente helaas ook meer af dan toe. Wel denk ik dat veel mensen niet kunnen begrijpen dat er bij gelovigen een bepaalde rust en vertrouwen mag zijn in Hem Die ons bewaren wil en kan, ja dat er zelfs zonder Zijn wil geen haar van mijn hoofd vallen zal (HC Zondag 1) en dat gezondheid en ziekte en alle dingen, niet bij geval, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen (HC Zondag 10) De wereld is immers in rep en roer. De mens is de grip kwijt en weet niet meer waar ze het zoeken moet. En dan is het leven zonder geloof leeg en is is toch misschien wel een bepaalde vorm van (een andere) jaloezie".

"Ook iets opmerkelijks wat we tegenkwamen was dat Columniste Rosanne Hertzberger in haar column in het NRC schreef dat ze met verbazing gekeken heeft naar de ophef die ontstond vanwege het grote aantal kerkgangers

Volgens de columniste is de uitzondering die gemaakt werd voor onder anderen kerken goed uit te leggen. "In de kerk staan ze niet in elkaars oor te tetteren, zijn ze veelal nuchter en over het algemeen weinig aanrakerig. Verder kunnen de protestants-christelijken de rest van Nederland nog heel wat leren over wettisch met omgangsregels omspringen". Voorts zei ze "dat Kerkdiensten niet of nauwelijks betrokken zijn bij besmettingen.”

Verder hekelt Hertzberger de selectieve verontwaardiging die ontstond op sociale media. „De gehele atheïstische cultuursector buitelde op Twitter over elkaar heen om de hypocrisie aan de kaak te stellen en aan te kondigen desnoods een eigen religie op te richten. Er werd uitgebreid gelachen bij de beelden van de preek van een strenge dominee met wit strikje en strakke scheiding die op zangerige toon iets onnavolgbaars zei over „het altaar van de multiculturele samenleving”. Het tweede deel van zijn preek, waarin hij zijn gemeente de RIVM-regels nog eens uitlegde (was je handen stuk, blijf thuis bij symptomen), ging in het online gejoel verloren.”Kunt u ons zeggen om welke dominee het hier ging en in welke context had hij het in zijn over de multiculturele samenleving?"

"Dat was ds. A.T.Huijser, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Sliedrecht, die op de bewuste zondag van 4 oktober tijdens een dienst in de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk – Slikkerveer al aanvoelde waar het naar toe zou gaan.

Hij sprak hier in de context van de multiculturele samenleving, dat de kerk gelijk moet zijn aan de samenleving, waar iedereen rekening moet houden met elkaar. Niet aan de zijlijn bij een voetbalwedstrijd, niet naar de bioscoop, dan ook niet naar de kerk".

"We ronden af maar willen u nog wel vragen hoe afgelopen zondag de diensten zijn verlopen en we koppelen er een vraag aan vast. Was de seculiere pers ook nu weer massaal aanwezig?"

"De afgelopen zondagen zijn gelukkig rustig verlopen. 11 oktober stond er vóór en na de morgendienst nog wel pers, maar die heeft toen, voor zover ik weet, geen kerkgangers aangesproken. Ze hebben toen in het nieuws gebracht dat er op die dag 100-150 kerkgangers waren.

Zondagmiddag 18 oktober stond er ook nog een camera, maar daar hebben we verder niets meer van vernomen".

"Hartelijk dank voor uw tijd en moeite en we wensen u de rijke zegen van de HEERE".

"Tot uw dienst en wederkerig de zegen van de Allerhoogste en hemelse Majesteit toegewenst"..

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie