1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867391

Besoekers aanlyn

Ons het 39 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WATER UIT DIE ROTS

BybelPs. 81:1-17

In die nood het jy geroep, en Ek het jou uitgered; Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder; Ek het jou getoets by die waters van Mériba. Sela. Hoor, my volk, en Ek wil jou dit inskerp; Israel, as jy tog na My wou luister! (:8&9).

Ja, Hy sou hulle voed met die beste van die koring; en met heuning uit die rots sou Ek jou versadig. (:17).

Die waters van Mériba. Daar waar die volk teen Moses getwis het omdat hulle geen water gehad het om te drink nie. Die plek waar daar water uit n rots gevloei het. Die plek waar die Here aan Moses gesê het dat Hy voor hom uit sou gaan en by die rots wees waaruit die water sou vloei. Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan;

dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. ... (Ex. 17:6).

Die water uit daardie rots was maar net die teken van n ewigdurende stroom van lewende water wat voortaan uit die Rots sou vloei. WANT ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. (1 Kor. 10:1-4). Daar sou uit hierdie Rots n sielverkwikkende, suiwer water vloei waarmee ons gereinig word en waarmee ons geestelike dors geles word. Daardie kosbare water wat ons dierbare Here Jesus Christus sonder prys vir ons as mense aanbied. Hy nooi ons uit om dit sonder prys te geniet! O ALMAL wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk! Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. (Jes. 55:1&2).

Die Here rig egter ook die waarskuwing dat diegene wat Sy uitnodiging van die hand wys aan die verhardheid van hul harte oorgegee sal word. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir My nie gewillig nie. Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel. (:12&13). En sien ons nie hoedat soveel mense deesdae onder die vaandel van godsdiens in hul eie planne wandel nie? Daar is gedurig een of ander nuwe geestelike gier om die onversadigbare dors te probeer les van diegene wat nie die water van die lewe inneem nie. Die een geestelike ervaring moet voortdurend met n beter een oortref word ontstellend identies as die drang wat n verslaafde het en die gees van selfbeheersing verloor het!

Die Here leer ons daarenteen uit Sy Woord dat die geestelike water wat deur Hom aan ons gebied word ons geestelike dors sal les. Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. (Joh. 4:13&14).

U moet enige lering wat die gesag van die Heilige Skrif nie erken nie, vermy. Nee, u moet dit nie vermy nie u moet dit met minagting verwerp.   Sulke mense gooi die water van die lewe uit om hul beker te vul met hul eie mengsel van gif water. Dit is niks anders as verwaand om te dink dat jyself beter as God weet nie. En so is dit ook n dwaling om te dink dat die Woord van God nie genoegsaam tot ons geestelike lering is nie. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. (2 Tim. 3:14-17).

Ek wil u vandag opnuut maan om baie versigtig te proe aan die beker wat soveel sogenaamde predikers deesdae vryelik aanbied. Proe versigtig daaraan en beoordeel die smaak daarvan of dit geskep is uit die fontein van die lewe en of dit n beker is wat met wilde als gevul is. Daardie gif water wat uiteindelik die dood tot gevolg het.

God bied aan ons die water van die lewe verniet! Moenie hierdie uitnodiging by u laat verbygaan nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie