1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867471

Besoekers aanlyn

Ons het 14 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IS DIE AFRIKANER BESIG OM ANTWOORDE TE KRY OP TERGENDE VRAE?

Vrae sonder antwoordeINLEIDING

Die vrae wat ter sake is, is dié vrae oor gebeure wat teen alle verwagtinge in, die politiek in Suid Afrika na die sluipmoord op dr. Verwoerd, in presies die teenoorgestelde rigting gedraai het as wat die geskiedenis uitgewys het as die enigste werkbare beleidsrigting vir die bewaring en handhawing van eiesoortigheid en vreedsame naasbestaan. Die besef vir die noodsaak van ‘n ander staatkundige stelsel as wat in Europa en ander dele van die wêreld in gebruik was onder hoofsaaklik homogene volke, is in 1912 al deur Genls. Louis Botha en Jan Smuts besef en beredeneer.

1811: Genl. J.C. Smuts skryf in sy boek "Een Eeu van Onrecht", toe hy ook nog 'n vervolgde Afrikaner was: "De worstelstrijd van bijna een eeuw, die begon toen aan de Hollandse bevolking van de Kaap een vreemde overheerser werd opgedrongen, spoedt ten einde.

De ure is aangebroken wanneer beslist sal worden of Zuid-Afrika door het handhaven van haar vrijheid, een nieuw tydperk van haar geskiedenis sal ingaan, dan of ons volk zal ophouden te bestaan, uitgedelgd worden en overheerst zal worden deur gewetenloze goudkoningen, handelende in naam van een onrechtvaardig en gehaat gouvernement 7,000 mijl van hier."

Die wrywing en konflik wat ‘n gemengde samelewing opgelewer het , het selfs Genls. Botha en Smuts Afsonderlike Ontwikkeling as die enigste oplossing laat insien.   In April 1912 sê Genl Botha dat om rasse op dieselfde vlak te plaas geen bevrediging sal bring nie en iets anders gedoen sal moet word soos bv. ‘n mate van selfregering aan hulle onder toesig van die blankes. Op 24 September 1912 sê hy op Heidelberg dat die Kaffervraagstuk die moeilikste vraagstuk in die land was en dat die oplossing lê in die afsondering van die naturelle in sekere gebiede, met ‘n soort selfregering in slegs daardie gebiede en nêrens elders nie. In die Parlement het hy dan ook in 1913 ‘n voorstel ter tafel gelê dat die naturelle gesegregeer moet word met selfregering onder toesig van die blankes.

In 1917 by ‘n eetmaal wat tot sy eer gehou is het Genl. Smuts, as lid van die Imperiale Oorlogskabinet onder voorsitterskap van Lord Selborne, ‘n toespraak gehou oor “The White Man’s Task” (Let wel, geen verwysing na spesifiek in Afrika nie!)

“We have felt more and more that if we are to solve our Native question it is useless to try to govern Black and White in the same system, to subject them to the same institutions of government and

legislation . They are different not only in colour but in mind and political capacity and their political institutions should be different. Hy het verder verduidelik dat oor die lang termyn daar areas sal wees wat die swartes sal bewerk en beset waar hulle hulself volgens hulle gebruike sal regeer terwyl die res van die land deur blankes beheer sal word wat hulleself apart volgens Europese standaarde sal regeer.

In 1948 behaal die Nasionale Party ‘n klinkende politieke oorwinning in die verkiesing met ”apartheid” die slagspreuk!

DIE MOORD OP DR. VERWOERD

David Pratt gearresteerBeide david Pratt en Dimitri Tsafendas se moordpogings op dr. Verwoerd op onderskeidelik 9 April 1960 en daarna 6 September 1966, het vandag nog meer vrae as antwoorde aan die Afrikanervolk opgelewer. Dr. H F Verwoerd was ‘n geliefde en ge-eerde Afrikanerleier wie se moord feitlik dadelikas ‘n eenmanoptrede afgemaak is deur John Vorster, die minister van Justisie van daardie tyd.

David Pratt het op 9 April 1960, tydens die Unie Skou, die destydse eerste minister, dr. Hendrik Verwoerd, twee skote in die kop geskiet.

Dimitrio TsafendasDimitri Tsafendas slaag op 6 September 1966 om dr. Verwoerd binne die parlement in die bank waar hy altyd sy plek ingeneem het, met ‘n dolk te vermoor.

Die ondersoek na hierdie twee manne se optrede was pateties en glad nie in verhouding met hulle agtergrond en assosiasies nie. Selfs uit die parlement was daar geen vrae oor die oppervlakkige ondersoeke en verklarings daarna nie. In vergelyking met ander staatshoofde wat vermoor is, was die ondersoek na die oorsprong van dr. Verwoerd se moord ‘n beskaming vir sy kollegas in die parlement! Die vraag wat vandag nog brandend is, is waarom?? Tsafendas wat op ‘n swartlys was van mense wat nie in Suid Afrika toegelaat moet word nie, kom nie net in Suid Afrika in nie, maar kry werk binne die parlementgebou as ‘n bode?

Alby hierdiie moordenaars was pasiiënte van die Jood Solly Jacobson, wat deur sy vennoot dr. Allan Byrd vir grondige redes daarvan verdink is dat hy by albei moordpogings betrokke was!

Die volgende onopgeloste vrae is dié van Gert van Rooyen en Joey Haarhof se kinderhandel en “selfmoord” daarna. Van Rooyen and Haarhoff word verbind aan die verdwyning van vyf jong meisies     tussen 1988 en 1990. Hulle was: Joan Horn, 13, Odette Boucher, 11, Anne-Marie Wapenaar, 12, Yolande Wessels, 12, en Fiona Harvey, 12.

Verdere tergende vrae is die moord van Robbert Smith en sy vrou, die “beroerte” van P W Botha, die “Damaskus” ervaring van F W de Klerk, die stigting van die Konserwatiewe Party en dan die onverklaarbare oorwinning van die “Ja-Stemmers” op 17 Maart 1992. ‘n Uitslag teenstrydig met al die tussenverkiesings wat voor dit plaasgevind het!

Met die aantygings in die nuwe boek: “Lost boys of Bird Island” deur die skrywers Chris Steyn, oud joernalis en Mark Minnie, voormalige polisiebeampte, kom daar weer opnuut van hierdie onopgeloste vrae na vore!

Met in gedagte dat hierdie twee skrywers met hulle wanbegrip en gevolglike haat vir die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling ‘n byltjie te slyp sal hê met apartheid soos wat ook duidelik blyk, is daar tog interressante afleidings wat gemaak kan word.

Indien die aantygings oor pedofilia onder kabinetsministers waar is en indien van hulle by kinderhandelnetwerke betrokke was, is die volgende logiese vraag of dit nie onwaarskynlik is dat die staatshoof nie bewus sou wees van wat sy geheime dienste se bevindings is van die ondersoeke waarmee hulle besig was nie. Terwyl die meeste van hulle ook lede van die Broederbond was en die wat nog leef seker nog lede is, is dit ook onwaarskynlik dat die Broeders nie van dié sake bewus sou wees nie.

As daar dan weer na die politieke omwenteling gekyk word, sou die afleiding nie gemaak kon word dat daar binne die geheime dienste van die Amerikaanse en Britse regerings beweegredes vir afpersing bestaan het nie? Met die Israeliese Mossad wat betrokke was is só ‘n afleiding nie vergesog nie en sal daar namate meer inligting beskikbaar raak, sekerlik meer lig op heelwat van hierdie onopgeloste vrae geskyn word!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie