1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711844

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

Het die Afrikanervolk nog waardes?

Beste onderwys in staatskoolSedert 1994 het die Afrikaner so "aanpasbaar" geword by veranderde omstandighede dat daar na 23 jaar met reg gevra kan word: Het die Afrikaner nog (minimum)-waardes?

Pas het ons gesien hoe 'n wêreldse hof die grondwet téén die Christelike godsdiens uitgelê het. Het ons dan enigiets anders verwag? Het ons dan nie geweet dat dit 'n anti-Christelike grondwet is nie? 'n Grondwet wat die mens eerder as God as uitgangspunt neem en alles wat vir die Christen en regte-Afrikaner kosbaar en ononderhandelbaar is, ten gronde rig nie?

Tog is daar steeds mense wat hulleself Christene noem en Afrikaans praat en 'n Blanke vel het wat die grondwet verdedig! Veral as hulle bevordering en hulle beroep dit vereis! Dit kan nie vir enige Afrikaner met 'n bietjie verstand moeilik wees om in te sien dat die grondwet in vyandskap met die Christen-Afrikaner staan nie.

Nou word Afrikaners opgeroep om hulle skoolgeld te weerhou van skole indien die Christelike godsdiens by sulke skole in die slag gaan bly. Die feit is dat die Christelike gosdsdiens sedert 1994 so verwater het by Afrikaanse staatskole dat net die dop daarvan oorgebly het. Die godsdiens wat tans daar beoefen word is 'n vormgodsdiens, een wat nie geskud sal word as die (leë) dop ook verwyder word nie. Wat besef moet word is dat staatskole wat uitvoering gee aan 'n grondwet van 'n land verplig sal kan word om "godsdiensloos" te word. En boonop sal 'n ouer wat sy skoolgeld weerhou van 'n skool wat die grondwet gehoorsaam geen simpatie kan verwag van 'n balju wat sy bates kom opskryf net omdat hy skoolgeld weerhou het nie! Dit is polities naïef om 'n vergelyking te tref tussen 'n staatskool en Spur wat 'n privaat instelling is wat deur vrywillige private koopkrag geknak kan word. En daarby: Jou kind bly dus in die ateïstiese skool en jou weerstand is beperk tot die weerhouding van skoolgeld?

Boonop het hierdie einste staatskole lankal reeds die wankultuur van die nuwe Suid-Afrika omarm en sing hulle die nasionale lied van hierdie mishoop staat dat die spoeg spat! In die proses het net name oorgebly. Verbeel jou: die Hoërskool Hans Strijdom en die Hoërskool HF Verwoerd (met swart leerlinge) wat geen agting en respek vir die werk van hierdie twee eerbare leiers toon nie. Wit gepleisterde grafte!

Wat dan nou gemaak? Ons moet besef dat elke aanslag berekend is en 'n toets is vir ons weerstand. Afrikanerouers gaan nie hulle skoolgeld weerhou nie want hulle is bang hulle kinders en hulle aardse besittings word die teikens. Boonop sal die sogenaamde Afrikaanse kerke (gegewe hulle huidige leierskap en standpunte) nie enige steun aan só 'n aksie verleen nie wat hierdie ouers boonop ontredderd en geïsoleerd sal laat.

Die antwoord lê tog baie duidelik in 'n waardebesluit; 'n beginselbesluit, eerder as 'n bloot opportunistiese omstandigheidsbesluit. Die Afrikaner sal tot die dringende besef moet kom dat staatsinstellings (lankal) nie meer ondersteun kan word nie. Die Afrikaner sal 'n geestelike trek moet maak uit die staatsbedeling. 'n Kopskuif! Dit beteken dat 'n beweging aan die gang gesit sal moet word om Afrikanerouers te oortuig om nou hulle kinders in massa uit staatskole te onttrek. Die resultaat mag dalk aanvanklik gering wees maar kan met volhoubaarheid omvangryk word.

Gebeur dit nie moet ons besef dat dit baie laat in die dag vir die Afrikaner geword het. Ons vermoë om weerstand te bied word met elke aanslag afgebreek. Om te dink dat ons weerstand sal bied die dag as die "bloed in die strate" is, neem nie in ag dat die bloed reeds in die strate is nie. Dit neem ook nie in ag dat geestelike weerbaarheid fisiese weerbaarheid voorafgaan nie!

Daar word 'n geestelike oorlog om ons volksiel gevoer wat nou nie net meer sporadies nie, maar baie gereeld, tot fisiese uitwissings oorgaan. Die vyandige pers noem dit "misdaad". Die besluit oor godsdiens is berekend teruggehou tot vandag. Ons weerstand daarteen, of dan die gebrek daaraan, sal vir die vyand aanduidend wees wat hulle volgende stap moet wees!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie