1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707386

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WIE HEERS IN U LEWE?

BybelGénesis 6:1-22

Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar. (:3)

Die meeste mense, veral kerkgangers, sal sonder huiwering sê dat God in hul lewens regeer. Dit is maklik om met die mond te bely dat God in jou lewe heerskappy voer, maar is dit ook wat jou lewenswandel vertoon?

Ons lees in Galasiërs 5 hoe n Geesbeheerde lewe daaruitsien. Ons lees ook in teenstelling hoe n lewe en die optrede van n persoon lyk wat nie deur die Gees van God beheer word nie. In plaas daarvan dat ons sondermeer sê dat ons lewens deur God regeer word, laat ons dit toets teen die onfeilbare maatstaf van die Woord.

 

n Geesbeheerde persoon se lewe word gekenmerk deur die vrugte van die Gees wat daarin voortgebring word, nl. liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Daarteenoor word n persoon wat in die begeerlikheid van die vlees wandel en nie deur die Gees gelei word nie se lewe ook deur die werke van die vlees gekenmerk. Die vleeslike lewenswandel van owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge word in verse 19-21 van Galasiërs 5 beskryf.

In die sogenaamde christelike samelewing in Suid-Afrika is die werke van die vlees ongelukkig baie duidelik sigbaar. Alhoewel daar n groot gees van godsdienstigheid oor die land beweeg, is die Gees van ware Godsvrees veel meer n uitsondering as wat dit die norm is. Onthou dat n mens nêrens in die Bybel sal lees dat God n behae het in godsdienstigheid nie, maar wél in opregtheid in jou verhouding met Hom. En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. (Luk. 18:11-14).

Ons sien biddae en allerhande godsdienstige byeenkomste dwarsdeur die land, maar die getroue eerbiediging van die Sabbat wat deur God self geheilig is, ontbreek. Die mens kan sy eie biddae reël, maar dit wat God as insetting gegee het, word nie getrou nagekom nie! Ligsinnigheid en lawwigheid is n algemene gesig in die samelewing, maar ware blydskap is skaars. n Oppervlakkige en kunsmatige vrede word oraloor verkondig, maar die realiteit van n rassespanning wat op n mespunt huiwer, is so duidelik soos daglig.

Daar is selfs diegene wat selfbeheersing as vrug van die Gees totaal ignoreer en binne kerklike kringe die najaag van vuile begeerlikheid van die vlees probeer regverdig. Dit word natuurlik gedoen onder die misleiding van liefde, maar dit is n liefde vir die ongeregtigheid eerder as vir God wat daar seëvier.

Gelowiges moet onthou dat God van ons verwag om Hom nie met lippetaal te dien nie, maar dat dit Sy wil is dat ons Hom in gees en waarheid sal aanbid. Maar daar kom n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. (Joh. 4:23&24). Ondersoek daarom opnuut u eie hart en maak seker dat u waarlik in u lewe deur die Gees van God gelei word.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie