1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711991

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HOE LYK DIE SAAILAND VAN U LEWE?

BybelMarkus 4:1-20

“Die saaier saai die woord.  En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is – hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra:  een dertig- en een sestig- en een honderdvoudig.”  (:14&20).

Daar is ‘n wanopvatting rakende die ware Evangelie wat algemeen voorkom.  Dit is dat wanneer ‘n persoon tot geloof in Jesus Christus gekom het en dit bely het sy geestelike verantwoordelikheid eensklaps afgehandel is.  Ek glo mos nou en is nou gered en kan nou aangaan met my lewe.

Die ware bekering en geloof in God Drie-Enig is allermins iets wat net gou-gou “afgehandel” moet word.  Hierdie geloof is ‘n lewenslange verbintenis aan Hom met die hoogtepunt daarvan aan die einde van u lewe – wanneer u Hom van aangesig tot Aangesig sal sien.

Deur die genade het God ook die Woord in ons lewens kom saai.  Hy het dit in Sy almag só beskik dat Sy Woord aan ons oorgelewer is in ons eie moedertaal wat ons sonder veel vermoeienis kan verstaan.  Dit is egter vir menig mense te veel moeite om hierdie Woord van God met ywer te bestudeer en die geestelike saailand in hul lewens te bewerk.  Dit is mos baie makliker om net later te sê dat die kerk of my ouers of vriende of onderwysers my verkeerd geleer het en my persoonlike verantwoordelikheid te vermy.  

My en u lewe is die saailand waarin die Woord van God gesaai word.  En Hy verwag dat ons lewens sal vrug oplewer – vrugte wat by die ware bekering pas.  Die opbrengs wat Hy verwag, word vir ons so mooi in Galásiërs 5 uiteengesit.  Daarenteen word die onkruid wat Hy nie in die saailand van ons lewens wil sien nie in dieselfde gedeelte gegee.  Dit is egter my en u verantwoordelikheid om op ‘n gereelde grondslag ons eie land na te gaan en die toestand daarvan te ondersoek.  Ons moet elkeen ook hierdie saailand bewerk deur God te bid om genoegsaam geestelike reën oor ons uit te giet sodat Sy ingeplante Woord in ons lewens kan groei.  Ons moet die onkruid wat gereeld in ons lewens opskiet met wortel en tak en volhardend uitroei.  Ons moet die goeie saad van die Woord wat reeds gesaai is voed deur gereelde Bybelstudie, die gemeenskap van heiliges en ‘n gedagtewêreld wat ‘n kweekhuis is van dit wat Hom welgeval.

Ons het met ons eie oë aanskou hoedat die onkruid in ons volksakker oor die afgelope paar dekades oorgeneem het.  Dit is tog duidelik dat namate hierdie onkruid toeneem die goeie opbrengs al skaarser geraak het totdat lewens en gesinne verswelg is deur die sorge van hierdie wêreld en deur die verleiding van die rykdom en begeerlikhede van die vlees.

Ek dink egter dat as die Landbouer vandag Sy sekel ook die Afrikanervolk moet laat gaan die oes teleurstellend gaan wees.  En dan durf ons vra waarom God dit toelaat dat dit so ellendig gaan in ons vaderland?  Eerder moet ons vra hoe lank ons Hom nog gaan teleurstel met die opbrengs uit ons volksakker!  “Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat Ek daar nie aan gedoen het nie?  Waarom het Ek verwag dat dit druiwe sou dra, en dit het wilde druiwe voortgebring?”  (Jes. 5:4).

Ons moet dalk ophou om die wêreld om verskoning te vra oor sogenaamde “onregte” deur ons gepleeg.  Ons is alleen aan God ons verskoning skuldig.  Verskoning dat ons die erfenis wat Hy aan ons geskenk het om daarin te leef en vrug te dra, besoedel het met onreine lewenswandel.  Die erfenis wat Hy aan ons geskenk het oorgegee het aan die hand van goddeloses om daarin te plunder, te roof, te verniel en ongeregtigheid te bedryf.  Die onreg daarvan dat ek meer besorg is oor my kind se sportprestasies op skool as sy geestelike opvoeding en ewige sieleheil.  Die skreiende onreg dat ons dit wat heilig is voor die swyne gegooi het en in waansin gedink het dat ons ons heilige God met afgode kan gelykstel en saam met ongelowiges moet bid – in die naam van liefde?!  Die skreiende onreg dat menselewens geneem mag word deur aborsies as “reg” te aanvaar omdat ons ouers te vrot geraak het om hul meisiekinders te leer om kuis en huislik te leef.  En boonop word seuns nie geleer om die nodige respek vir ‘n meisie te hê nie.  Dit is mos makliker om van die “probleem” van ‘n ongewenste swangerskap ontslae te raak – ons sal sien of u van hierdie skuld net so maklik ontslae kan raak voor die regterstoel van God!

Die skreiende onreg dat homoseksualisme selfs in die “kerke” toegelaat moet word omdat die onkruid al só welig groei dat die reinheid en heiligheid van ‘n huwelik tussen een man en vrou nie meer raakgesien word nie.  Hoe deurtrek is ons volksakker nie van onkruid nie en ons wonder waarom alles rondom ons wegkwyn.

Ons kan die realiteit probeer ontken en die onkruid vir allerhande ander dinge probeer aansien, maar dan moet ons nie kerm as hierdie volksakker heeltemal omgedolwe word nie.  Die alternatief is natuurlik dat ons hand in eie boesem steek en as getroue diensknegte ywerig werk in die saailande van ons lewens.  

Die veelvuldige opbrengs in die saailand van my lewe is dalk genoeg inspirasie vir die volgende om tot die besef te kom dat daar werk in sy lewe (saailand) nodig is.  En ons weet dat ‘n landery wat goed bewerk word, getrou bewerk word en met geloof en volharding bewerk word die seën uit God se hand kan verwag.  Dit sal uiteindelik daartoe lei dat ‘n oes en opbrengs wat nie teleurstel nie tog gelewer word.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie