1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707442

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AS JY WAARLIK VIR HOM WIL LEEF, MOET JY EERS STERWE

BybelJoh. 12:20-50

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.” (:24).

As ek waarlik wil lewe moet ek eers sterwe. . . Dit is tog nie moontlik nie – die dood is dan die einde van alles? Dit is tog waarom soveel mense ‘n onbeheersde drang na pret en genot het, want hulle wil soveel as moontlik daarvan kry voordat die geleentheid finaal verby is. “maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink, met die woorde: Laat ons eet en drink, want môre sterf ons.” (Jes. 22:13).

Die dood wat teweeggebring word deur die volharding in sonde is dalk die einde van alles vir ‘n ongelowige mens. Die doelbewuste volharding in ongeregtigheid en weiering om tot bekering te kom, lei inderdaad tot die dood. “...en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.” (Jak. 1:15). God het egter in Sy liefde vir die mensdom Sy geliefde Seun, Jesus Christus, in die vlees gestuur om ons as mensekinders juis uit hierdie mag van die dood te red. “...want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red.” (Joh. 12:47).

Teenoor hierdie dood wat deur die sonde veroorsaak word, staan die dood van ‘n gelowige wat die sondige mens afsterf. Dit is hiérdie dood wat uiteindelik tot die lewe lei! Dit is daardie dood waarvan Jesus vir Nikodémus in Johannes 3 onderrig het. “Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.” (Joh. 3:3-6).

Die mens is sedert die sondeval geneig om teenstrydig met God se wil te leef. En sonde is natuurlik niks anders as om teen God se wil op te tree nie. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en elke mensekind daarna is in sonde ontvang en gebore. “Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.” (Ps. 51:7). Ons is wel in sonde ontvang en gebore, maar ons hoef nie in sonde te sterf nie! Ons kan lewend gemaak word deur Christus Jesus wanneer ons besluit om die sondige mens wat in die begeerlikheid van die vlees in vyandskap met God leef af te sterf om vir Hom te leef en met Hom te wandel.

Dit is dus duidelik dat om waarlik te leef en in besonder vir Jesus te leef baie meer as net ‘n gewoonte godsdienstigheid is om Sondae dalk af-en-toe kerk toe te gaan en so dan-en-wan Bybel te lees. Allermins is die ware godsdiens een van ek is wie ek is en Jesus sal maar daarmee tevrede wees. Dit is veel eerder ‘n geval van ek is wie ek is en deur sonde bedorwe het ek u so nodig, Jesus, om my weer in U lewend te maak. Die ware evangelie is veel dieper as net die oppervlakkige godsdienstigheid wat menig mense daarvan maak.

Die oppervlakkigheid in vandag se godsdiensoefening is te wyte aan die feit dat die geestelike aspek van dit wat juis geestelik is (ons godsdiens), verwaarloos of selfs vermy word. Die deursnee mens is nie gemaklik met enigiets wat te diep in sy lewe sake aanroer en wat van hom opoffering vereis nie. Menig kerkgangers is bereid om God te dien, maar net binne daardie grense wat deur hulself bepaal word. Hierdie grense lê ironies genoeg gewoonlik daar waar opoffering, verandering en vernuwing ge-eis word! Die kerk moet dan die skuld kry dat baie mense geestelik nie leef nie, maar hulle gee nie gehoor om daardie grenslyn na die lewe oor te steek nie en verkies om rustig in geestelike hibernasie te verkeer.

Die rede vir mense se traagheid om die natuurlike en vleeslike mens doelbewus af te sterf ten einde ‘n geestelike lewe van heiligmaking na te streef, word vir ons in die woorde van Joh. 12:42&43 treffend beskryf. “Maar tog het selfs baie van die owerstes in Hom geglo; maar ter wille van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.” Omdat mense, ja kerkgangers, ook vandag nog die eer van mense en die aansien van mense soek eerder as die eer van God, maak hulle die KEUSE om in dit wat natuurlik en vleeslik is te bly ten koste van die GEESTELIKE LEWE.

Ek wil u vandag opnuut uitnooi om eens die besluit te maak om die natuurlike en vleeslike af te sterf en u met ‘n geestelike liggaam te oorklee sodat u in hierdie nuwe liggaam die ware lewe kan najaag. Beklee met die geestelike mens sal ons die vreugde en vervulling ervaar van die ware aanbidding wat nie uit gewoonte nie, maar in gees en in waarheid geskied. “Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” (Joh. 4:23&24).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie