1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711852

Besoekers aanlyn

Ons het 28 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AFRIKA VIR DIE AFRIKANE

Africa for the AfricansReënboognasie-politiek het katastrofies misluk. Dit was voorspelbaar. Sedert die sestigerjare was daar al ernstig gewaarsku teen die voorspelde komende chaos. Vandag sit ons met die gebakte pere en hef aan lê nog voor. Diaboliese sosiale ingenieurswese is stelselmatig toegepas om die Afrikaner van sy land te beroof. Dit is nog lank nie die einde nie. Etniese suiwering is die einddoel. Afrika vir die Afrikane!   

Die sosiale ingenieurswese program het begin by gemengde sport. Vandag is die kwota seleksie die norm. Meriete is ‘n struikelblok vir die transformasie.Die transformasie wat gebesig word het niks te doen met verbetering nie, maar is bloot ‘n rasseprogram. Die werksplek was ook ‘n sleutelteiken. Demografiese aanstellings is die nuwe mantra. Dit word gedoen deur sogenaamde regstellende aksie. Swart ekonomiese bemagtiging, Kwotas en toksiese arbeidswetgewing. Staatsdepartemente is ook “gereinig” van witmense ten koste van effektiewe funksionering. Arbeidsomstandighede is doelbewus geskep om wit emigrasie te bewerkstellig.

Grondhervorming is ook geidentifiseer as ‘ effektiewe meganisme vir etniese suiwering. Blanke eiendomsreg is imaginer verklaar. Die klag is dat witmense hulle eiendom gesteel het en daarom is ons aanspraak sonder substansie. Die Staat sal vir jou ‘n prys bepaal (indien enige) of jy nou wil verkoop of nie. Plaasmoorde word ook offisieel beskou as normale misdaad.

TransformationTransformasie kan nooit volledig wees as jy nie ook die geestelikes betrek het nie. Daar moet ook besit geneem word van jou denke. Dit moet aan jou verduidelik word dat rasgeskapenheid ‘n enorme Godsfout was. Volgens die nuwe evangelie is daar slegs een ras, die menslike ras. Dit wat jy met jou oë sien en beleef is nie waar nie.

Geweldadigde misdaad is ook ‘n goeie stukkie sosiale strategie om witmense uit woonbuurtes te dryf. Kombineer dit met ‘n getransformeerde regstelsel (vanaf Romeins-Hollands na Romeins-Heidens) en jy het ‘n effektiewe toepassing vir onreg. Die wetstoepasser is jou kwaad gesind en die wet kan jou nie beskerm nie.   Dit is slegs ‘n stukkie papier, vervolging is jou voorland.   Die Slovo Freedom Charter het die hoogste wet in die land geword.

Wat is die Status Quo?   Volgens die reënboognasie-politiek is die Afrikaner in ‘n ewigdurende minderheidsposisie geplaas.   Dit beteken ons het alle politieke mag verloor. Parlementêr het dit so verloop – Blanke soewereiniteit, drie kamer Parlement, regering van Nasionale eenheid, ANC regering en laastens Parlementêre terrorisme.

Buite parlementêre politiek is die logiese antwoord. Quo Vadis!!!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie