1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6707416

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

SUID AFRIKA NOU ‘N KOMMUNISTIESE DIKTATUUR!

Groot Trekn Mens weet meer van ‘n pad deur dit te bewandel, as deur al die voorstellings en beskrywings in die wêreld – AS jy jou oë oophou en sien wat jy sien. (outeur aan my onbekend)

Van die veelgeroemde “Democracy” wat volgens propaganda sedert 1994 oor Suid Afrika, ( nogal vir die eerste maal in sy bestaan, word gesê), neergedaal het, was van meet af aan, nie veel sigbaar nie! Om die waarheid te sê, het daarvan níks oorgebly nie omdat dit nie bestaan nie, behalwe vir die swart gedeelte van die bevolking, soos wat ons by herhaling voorspel het!

Wat sou die Swart ras werklik verwag moet blankes van hulle dink?

As rassisme die towerwoord geword het om die blanke mee by te kom, terwyl vir die swartes dit glad nie in aanmerking geneem word nie, het die betekenis van die woord soos in die geval van “apartheid”, ‘n totale verandering ondergaan en ‘n kragwoord geword om te beledig, te beklad en te beskuldig.

Majority ruleDit is kranksinnig om die betekenis van ‘n bestaande woord te verander en dan te verwag dat mense dit bloot moet aanvaar asof dit ‘n feit is. Soos Malema getuig het dat as hy sê skiet die Boer, beteken dit nie dat die Boere geskiet gaan word nie! “Democracy” is nog so ‘n woord. Met sy oorsprong vanuit die 1570s: from Middle French démocratie (14c.), from Medieval Latin democratia (13c.), from Greek demokratia "popular government," from demos "common people," originally "district" (see demotic ), + kratos "rule, strength" Democracy implies that the man must take the responsibility for choosing his rulers and representatives, and for the maintenance of his own 'rights' against the possible and probable encroachments of the government which he has sanctioned to act for him in public matters. [Ezra Pound, "ABC of Economics," 1933]

Hoewel demokrasie in ons moderne tyd vir verskillende mense en instansies verskillende betekenis het, kan dit nooit die oorspronklike bedoeling dat dit die teenoorgestelde van outokrasie, oligargie en selfs monarchistiese stelsel sal wees, in die ban doen nie! Die klassieke model van die demokrasie waar die “krag” setel in ‘n bepaalde homogene gemeenskap of volk, waar daardie gemeenskap of volk verantwoordelikheid aanvaar vir die leierskap wat hulle verkies het en deur wie hulle belange behartig moet word, kan net ‘n demokrasie wees indien die moontlikheid bestaan vir ‘n opposisie om in die geval waar regte, waardes en norme, maar veral die beginsel en beleidsrigtings van so ‘n volk of gemeenskap, onregmatig deur die verkose regering verkrag of verander word, so ‘n regering in ‘n verkiesing te kan vervang.

Wanneer “democracy” as majority rule deffinieer word, het jy met getalle te make waar daar in die geval van Suid Afrika géén moontlikheid bestaan vir die blanke Afrikaner om deur deelname aan ‘n verkiesing, geregtigheid vir homself te verkry nie. Die Afrikanervolk het Suid Afrika nie gesteel nie maar soos die gesegde lui, “Sukses, is die kuns om hooi te maak van die gras wat ander mense onder hul voete vertrap het. (Hobson), want “ Dieselfde water draai die verstandige man se meule wat die dwaas se grond verspoel. (C.J. Langenhoven)

Vir die blanke kan bevordering geweier word, selfs aansoek om ‘n betrekking op grond van regstellende aksie,terwyl swartes nie daardeur geraak word nie. Die blanke se eiendomsreg word bedreig op grond van énige leuen wat bedink kan word terwyl die swartes deur BEE bevoordeel word en aandele en aanstellings verkry, ongeag of hulle daarvoor bekwaam is en dit verdien het al dan nie en selfs ten koste van ‘n blanke, sonder dat rassisme hoegenaamd hier van toepassing is!

BEE

Blankes mag glad nie hulle mening oor swartes uitspreek, selfs al is dit feite nie, terwyl swartes blankes enigiets mag noem en/of bedreig en daar nie ‘n haan daaroor kraai nie. Blankes mag nie hulle sogenaamde grondwetlike reg op assosiasie uitoefen sonder om as rassiste gebrandmerk te word, met buitensporige en belaglike boetes en bedreigings van tronkstraf beloon te word, terwyl hulle boonop as diewe en moordenaars uitgekryt word en op die hoogste regeringsvlak besing word dat hulle met masjiengewere deur die swart kabinet afgemaai gaan word. Reg in die plek van onreg, omdat dit hier nie gaan oor die Swartes se reg nie, maar die reg van die Blanke. Dit is immers ons grond, ons werk, ons skole, ons universiteite, ons lewens wat alles deur hulle bedreig word!

Blankes word uit hulle skole, universiteite en selfs onderrigtaal uitgedruk en hulle aanspraak op besit deur harde werk, en dan deur ‘n karakter soos Jonathan Jansen beklad te word, terwyl alles wat hy het aan blankes se skole en universiteite te danke is. Blankes moet opnuut besef, “Moenie die krag onderskat van dom mense in groot getalle nie. (Finansies en Tegniek).

Dit is hier nie van belang wie reg is nie, maar wát reg is wat belangrik is. Ook sy openlike en vennynige diskriminerende optrede teen blanke studente op Universiteit, “was mos nie rassisties nie”! Sy skuilplek was en is ook “apartheid”, asof dit die swartes beperk het om die grond wat húlle sedert 1775 beset het te ontwikkel, op te bou, werk te skep en groei te stimmuleer soos wat die blanke met syne gedoen het.

Die Black Lawyer’s Association word deur blankes aanvaar omdat ons hulle die reg op vrye assosiasie gun, maar hulle gun ons niks! Die blanke mag géén aanspraak op enige prestasie maak sonder om as “Supremacists” gebrandmerk te word nie, ongeag of dit meriete het al dan nie, en dit maak hom dan per se’ ‘n rassis!

Die regime vaardig selfs ‘n wet uit wat bepaal hoeveel sout in jou voedsel mag wees! Jy mag niks publiseer wat hulle as rassisties beskou nie en nuusblaaie se opskrifte mag nie meer oor die nuus gelees word. SABC mag geen onlustetonele beeldsend nie en polisiebeamptes kan jou onregmatig uit jou motor pluk, in jou gesig spoeg, jou hardhandig behandel, jou arresteer en toesluit en die beamptes in die polisiestasie dan moedswillig weier om jou klagtes op te neem. En ons moet geduldig daarmee saamleef totdat hulle beskaafd geraak het?

‘N outokratiese “democracy” sou dalk ‘n beter beskrywing as Kommunistiese staat wees! Gelykheid, Vryheid en Broederskap impliseer nog mededeelsaamheid en gemeensaamheid, of dit nou in die praktyk toegepas word al dan nie! Die “democracy” in Suid Afrika propageer “We are One”, solank as wat die “one” swart is en alle besit en moontlikhede van veral die blanke se besit, potensieel aan swartes kan behoort deur eenvoudig die grondwet daarvoor te gebruik! Dat daar regtig nog blanke Afrikaners is wat van mening is dat ons deur middel van die grondwet iets vir onsself kan beding, gaan ‘n mens se verstand te bowe!

‘n Outokratiese Kommunistiese diktatuur is die Afrika resep van bestuur en beheer waar daar geen respek vir lewe, meriete en besitreg is nie. Die geleentheid wat die swart ras hier in Suid Afrika verkry het om hulleself te bewys as die gelyke van die Westerling, lê in die stof van Afrika, onherroeplik getooi in die kleed van Afrika se “donkerheid” van korrupsie, diefstal, magsvergryp en selfvoldane eiegeregtigheid.

Daarvoor neem die AVP egter nie die Swart ras kwalik nie. Ons het immers Afrika as aanskouingsles vir eeue gehad en het ons voorgeslagte hulle daardeur laat lei in beginsel, beleid en besluitneming vir die beste moontlike regeringsvorm vir blanke voortbestaan in Suid Afrika.

As ons moet verwyt, moet ons tog begin by die oorsprong van die afwyking van dit wat gewerk het, in ruil vir dit wat ons geweet het kan nie, en sal nie ‘n ander uitkoms hê as dit waaroor ons tydig en dringend gewaarsku was en wat ons nou vandag as ‘n tragiese toestand beleef nie! Vraag is waarom hou organisasies soos die FW Stigting, Solidariteit, Afriforum, georganiseerde Landbou, die DA en die kerke en ander kultuurorganisasies daarmee vol om aan die eise van die Wêreld dienstig te probeer wees? Is die Bybelse waarskuwing dat hy wat die wêreld lief het, ‘n vyand van God is, dan nie ‘n groot genoeg aanduiding dat ons Afrikanervolk die verkeerde pad volg nie? Die AVP vra weer, Quo Vadis Afrikaner? Waar verwag ons sal ons eindbestemming wees indien ons volhard om ons vrouens, kinders en bejaardes te bly blootstel aan ‘n ongelowige, Kommunistiesgeorienteerde, swart terroriste bende wat nooit ‘n oorlog teen ons sou kon wen nie?

Bedink die diaboliese geheime metodes wat aangewend is om ons in hierdie oënskynlike skaakmat politiekonmagtige posisie te beland en besluit in u gemoed of u werklik daarvoor sou ja gestem het in 1992 indien die bedoeling soos wat dit vandag is, aan u verduidelik sou gewees het. Indien u deur die kerk mislei is om te glo dat God se skeidingsbeginsel ‘n onreg was, beskou dan die gebeure in Europa en die metodes wat nou oral aangewend word deur die inheemse volke om hulleself te beskerm teen die hordes vlugtelinge wat hulle identiteit bedreig! ‘n Meniningspeiling onder die Afrikanervolk wat aandui dat ons mislei was, kan ‘n wêreldmening beïnvloed wat die NWO se kaarte ernstig deurmekaar sal krap!

Betaal ‘n donkie se prys en moenie ‘n perd se dienste te wagte wees nie. (C.J. Langenhoven)

SANEF, JOURNALISTS TAKE CENSORSHIP FIGHT TO SABC'S DOORSTEP

JOHANNESBURG - Members of Sanef and journalists from across the country will picket outside the SABC’s Auckland Park offices on Friday morning.

This as three members of staff are expected to appear before a disciplinary committee after being charged with misconduct.

They raised concerns with the public broadcaster’s COO Hlaudi Motsoeneng over recent editorial decisions.

Motsoeneng banned all visuals of violent protests.

Sanef called on SABC management to reverse the decision, labelling it self-censorship.

Earlier this week, acting CEO Jimi Matthews resigned, saying the corrosive atmosphere in the organisation affected his moral judgment.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie