1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711861

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

HOE LYK U PRIORITEITE?

BybelMatt. 6:1-18

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.” (:6).

Ons het alreeds gepraat oor die belangrikheid van gebed. Daardie groot voorreg wat ‘n mens het om vir ‘n ooblik voor die Aangesig van die Almagtige God te verskyn. Daardie voorreg om jou grootste geheime, jou diepste hartseer, kommer en begeertes voor Hom neer te lê. Daardie tyd wat afgesonder is net vir uself en God.

In die gelese gedeelte het Jesus Christus Sy volgelinge leer bid. Enige ware gelowige sal die Onse Vader uit sy kop ken, maar besef ons ook dat ons hierdeur geleer word om ons lewensprioriteite agtermekaar te kry? Wanneer ek die Onse Vader as ‘n rympie elke oggend en elke aand uit gewoonte aframmel, sal dit nie voor God aanneemlik wees nie aangesien ek nie opreg is in my gebed nie. Wanneer die sake wat in hierdie modelgebed egter vir my van belang is en ‘n prioriteit is in my lewe, sal ek in opregtheid oor hierdie sake met God kan praat in gebed.

As ek oor die afgelope week na my gebedslewe moet kyk – hoe het dit daaruitgesien? Was my gebede oor myself, my begeertes, my hartseer en hoe ander mense my te na kom in die wêreld wat my onregverdig behandel? Dit is hartseer om te sê, maar dit is hoe menig gebedslewens daaruitsien en dan verstaan mense nie waarom hulle gebede nie beantwoord word nie. Die antwoord hierop is egter eenvoudig dat wanneer jy mooi na hierdie gebedslewe kyk, sal jy besef dat daar weinig plek vir God in jou gebedslewe is wanneer alles net rondom jouself draai.

Aan die maatstaf van die modelgebed wil ek u vandag uitnooi om die prioriteite in u lewe te meet en te rangskik. Die eerste gedeelte van die Onse Vader handel natuurlik oor die heiligheid van God se Naam, Sy Koninkryk en Sy Wil. Hierop wil ek vir u vra hoe ons lewens werklik daaruitsien? As ons as gelowiges bid dat God se Naam geheilig word, is dit vir ons geoorloof (reg) om films en televisieprogramme in ons huise toe te laat waarin Sy heilige Naam gedurig belaster word? Is dit reg dat ons hierdie tipe sake ondersteun? Ek bid vir die heiliging van Sy Naam, maar my dade ondersteun die sake wat die teenoorgestelde doel nastreef?

Wanneer ek bid dat Sy Koninkryk sal kom is ek mos ook veronderstel om diensbaar te wees in hierdie saak. Dit beteken dat ek sal ywer om Sy Koninkryk in my gesin, my loopbaan en alle aktiwiteite sigbaar te maak vir mense om te sien, want Sy Koninkryk is binne-in ons. Wanneer ek bid dat God se Wil moet geskied, is ek veronderstel om my in nederige ootmoed aan Hom te onderwerp. Dit beteken dat ek Hom in liefde en gehoorsaamheid onderdanig sal wees en sal berus in Sy Raadsbesluite wat dalk die teenoorgestelde is as my persoonlike strewes. Dit beteken dat ek myself volkome aan Sy Wil sal onderwerp soos wat Jesus self vir ons die voorbeeld gestel het in Getsémané toe Hy gebid het dat God Sy lydensbeker by Hom sou laat verbygaan. “…My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt. 26:39).

Die feit dat ons eie begeertes ondergeskik moet wees aan God se Wil vir ons lewens beteken nie dat ons geen behoeftes meer het nie. Dit beteken ook nie dat ons geen doelwitte mag hê en geen goeie dinge van God mag vra nie. Dit beteken egter dat ons daarin sal berus dat Hy die goeie deel wat vir ons elkeen afgemeet is aan ons sal gee, maar nie tot ons nadeel nie. Jesus leer vir ons dat ons ons afhanklikheid van ons hemelse Vader sal erken deur ons behoeftes aan Hom bekend te maak en om Hom te vra om vir ons te voorsien. Hy leer ons egter ook hierdeur dat ons tevrede moet wees met ons afgemete deel vir elke dag en om op Hom te vertrou om vir ons te voorsien in ons behoeftes.

Ons kom dan ook natuurlik by die gedeelte wat elke mens so bietjie in ‘n moeilike posisie plaas. Ek moet vra dat God my sal vergewe soos wat ek ander vergewe wat teenoor my oortree het. Kan ek met eerlikheid sê dat ek graag wil hê dat Hy my op dieselfde wyse sal vergewe, m.a.w. so hier en daar met ‘n voorwaarde aan verbonde of dalk is daar ‘n sakie of twee wat ek net as onvergeeflik beskou? Die rede waarom vergifnis vir ons as mense so moeilike saak is, is seker omdat dit vir ‘n mens voel dat jy verloor het wanneer jy ‘n ander persoon vergewe. Hierdie is egter ‘n uiters suksesvolle taktiek van die Satan, want solank as wat jy met hierdie wanindruk in jou lewe rondloop, is daar net een wenner en dit is die Satan wat in jou en ander mense se lewens verwoesting saai.   Wanneer jy egter erken dat Jesus die mag van sonde oorwin het en dat Hy alleen die reg op oordeel het, plaas jy die satan in ‘n skaakmat-posisie.

Dit is vir ons maklik en boonop gerieflik om te bid dat God ons nie in versoeking moet lei nie, want as ek dan struikel is ek sommer geneig om soos Adam die blaam op God te wil plaas. Ek het dan gevra dat God my nie in die versoeking sal lei nie. Wanneer ek hiervoor bid is ek ook mos veronderstel om myself ten beste te probeer weerhou van plekke en situasies waar ek in versoeking kan beland, nie waar nie? “Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as Hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.” (Jak. 1:13&14).

Wanneer ek bid om verlos te word van die Bose, is ek mos veronderstel om my lewe te ondersoek vir dinge waarin die satan my laat struikel en hierdie dinge voor God bely terwyl ek Hom om barmhartigheid en verlossing smeek. Daarbenewens moet ek ook gedurig in herrinnering roep die male sonder tal wat God my in die verlede verlos, vergewe en gered het en onthou om Hom gedurigdeur in my hart, my lewe en my gebede hiervoor te loof omdat Hy alleen dit alles waardig is tot in alle ewigheid!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie