1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711935

Besoekers aanlyn

Ons het 31 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NUWEJAARSBOODSKAP VAN DIE LEIER VAN DIE AVP VIR 2016

Nuwe jaar 20162015 Snak na sy asem op vandag die 31ste Desember en steeds is die Terroriste aan die stuur wat met behulp van verraad politieke beheer oor Suid Afrika verkry het.

Steeds het die Afrikanervolk nie gevorder met gemeensaamheid in ons stryd om Vryheid nie. Die onderhandelaars, vredepraters en aanvaarders van die gebeure van 1994 as onomkeerbaar, belemmer steeds ons eendragtigheid in verset.

As daar in die lig van opbouende wêreldverset teen multikulturalisme ‘n aksie is wat in 2016 met ywer nagestreef moet word, dan is dit die herstel van onderlinge vertroue onder Afrikaners in ons reg om ‘n volk te wees en ons reg op ons land Suid Afrika.

 

Ons reg op voortbestaan moet beter beskerm word teen die eensydige oorlog wat teen ons gevoer word deur ons volksgenote een vir een te vermoor. Georganiseerde landbou moet dmv. Boereverenigings die Kommandostelsel weer aktiveer in samewerking met die BKA aangesien TLU en Agri SA te besig is met onderhandelings, gesprekke en toegewings om konstruktiewe en effektiewe beskerming vir ons boere te organiseer.

In die profeet Hábakuk en vele ander profesieë, is dit duidelik dat geen individu, huisgesin, familie of volk wat goddeloos of selfs Godloos leef en dit wat Hy as duidelike riglyn en voorskrif vir ons laat opteken het, bloot ignoreer en tog hoop dat Sy fisiese maar ook geestelike verlossing verkry kan word. Dan is daar weinig indien enige hoop vir so ‘n volk!

Die aanslag van die satan op die kerk en die sukses wat hy dusver bereik het, as dit saamgelees word met die lesers van die AVP webblad waarvan slegs enkeles die Godsdiens rubriek op Sondae lees in teenstelling met ander artikels en berigte, teken dit ‘n tendens van Godsdienstige onge-ergdheid wat regdeur die Afrikanergemeenskap trek. Hierdie gesindheid vind neerslag in die steeds entoesiastiese ondersteuning van veelrassige sportbyeenkomste waar drankmisbruik ons volksbeeld skaad.

Indien u ernstig is met die vryheidstryd van ons Afrikanervolk en verlang om weer vry te wees, buig dan u hoof nou en hier waar u lees. Verootmoedig u voor Ons Hemelse Vader en tree ook in vir ons ganse volk. 2016 wat ons nou betree het sal nie makliker wees as enige van die jare sedert 1994 nie. God benodig egter nie ons getalle, of krag of wapens voordat hy ons kan aanwend vir ons eie verlossing nie. Hy vra slegs ons volle oorgawe en rein harte en ek bid dat elkeen van u wat hier lees daarvoor beskikbaar sal wees.

Dit impliseer ‘n magtige en formidabele weerstand teen die oorlog sonder koeëls wat teen ons gevoer word, want vir God kom dit nie daarop aan om deur baie of deur min te verlos nie. Dít is wat die Afrikaner nog altyd in sy stryd kragtig gedra het en steeds sal dra, ook nou in 2016 indien ons geloof nie faal en ons op prinse en strooihalms begin vertrou nie.

Mag God nou elkeen van u seën nadat u verootmoedig en vir ons volk ingetree het soos wat Hy aan Aäron en sy seuns deur Moses odrag gegee het: “EN die HERE het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

Dit is my gebed vir elkeen van u vir 2016 wat ons nou betree het.

Vriendelike groete,

Danie Varkevisser.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie