1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6711875

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WAT EK HET OM TE BIED

BybelMarkus 12:41-44

“Toe roep Hy sy dissipels na Hom en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud.” (:43&44).

Ek is seker dat die meeste van ons ook al by sake betrokke was wat ons na aan die hart gelê het en waarvoor ons dan groot opofferings gemaak het. Daar was diegene wat uit hulle oorvloed tot sake bygedra het en ander wat weer veel minder gehad het om by te dra. Ons het dalk al in die verlede só sterk oor ‘n saak gevoel dat ons selfs voel dat ons meer bygedra het as wat ons op daardie stadium eintlik kon bekostig om te gee, maar wanneer ons terugkyk wonder ons soms of dit die moeite werd was.

Ons Leidsman, Jesus Christus, leer vir ons weereens ‘n ontsettende kosbare les uit die gelese gedeelte. Hy leer vir ons dat Hy bewus is van al die gawes wat ons aan Hom afstaan, maar wat meer is, dat Hy ook bewus is van ons omstandighede en die gesindheid waarmee ons aan Hom gee.

Dit voel menigmaal vir ons in ‘n ellendige samelewing dat ons veronderstel is om soveel meer te gee om die swaarkry rondom ons te probeer verlig, maar ons kan doodeenvoudig nie daarby uitkom nie – ons het doodeenvoudig nie meer om te gee as wat ons alreeds bied nie.

Dit is egter van uiterste belang om ‘n baie belangrike les uit hierdie gelese gedeelte ter harte te neem. Hierdie les is dat elkeen van ons wél iets het om te gee al lyk ons omstandighede ook uit menslike oogpunt hoe ellendig. Ons leef in ‘n samelewing waarin bydraes en prestasies gewoonlik in rand en sent uitgedruk moet word, maar ons moet onthou dat ons ‘n God dien wat nie in rand en sent meet nie. Die weduwee se offergawe was in Christus se oë die grootste van al die offergawes van daardie dag, terwyl haar offergawe in die wêreld en mense se oë amper bespotlik klein was.

Wanneer u terugdink oor u lewensreis tot op hede en u onthou die gawes wat u ontvang het, hetsy uit God se Hand of vanaf ander mense, was dit nie meestal daardie dinge wat nie in geldwaarde uitgedruk kan word wat in u geheue vassteek nie? Daardie kere wat ‘n vriend u bemoedig en bygestaan het toe u op ‘n laagtepunt in u lewe was? Die kere wat u so oorweldig was deur smart dat u die Bybel oopmaak, maar nie verwag om troos te ontvang nie, aangesien dit voel asof niks u kan troos nie en die Woord dan u onverklaarbare gevoelens woordeliks beskryf en u besef – Hy verstaan!

Ek wil vanoggend ook die versoek tot u rig om vir ‘n wyle stil te raak en te dink aan wat daar in u lewe is wat U aan Hom kan bied? Die koninkryk van ons Heer word daagliks aangeval en vernietig hier aan die Suidpunt van Afrika en ons eens heldhaftige en diep Godvresende volk dobber heen-en-weer in die vloedgolwe van ellende wat ons van alle kante omring. Die hartseer van verskeurde gesinne, mislukte loopbane, mislukte huwelike, verbitterde mense en moedelose en ellendige siele maak van ons eens dierbare Vaderland ‘n puinhoop van smart en hopeloosheid.

Ek en u kan ook oor hierdie ellende kyk en reken dat ons geringe bydrae wat dalk bespotlik klein lyk geen noemenswaardige verskil sal maak aan hierdie groot ellende nie. Ons kan egter ook die teendeel doen en ons gawes na Hom bring met ‘n opregte gesindheid in die wete dat dit nie ek en u is wat die verskil, die ommekeer sal bewerkstellig nie, maar dat dit Hy sal wees wat die stryd sal voer. Dit is egter my en u voorreg om ‘n bydrae te lewer hiertoe om ook dit wat ek en u het om te bied, met ‘n opregte gesindheid aan Hom te bied. Dit is belangrink om te onthou dat dit my en u voorreg is om die instrumente in Sy Hand te wees waarmee Hy Sy werk verrig.

Ek wil u vanoggend vra om weer perspektief in die lewe te herwin en weereens te besef dat ons as kinders van God op aarde geplaas is om Hom te dien en nie net te leef vir ons eie selfsugtige begeertes en drome nie. Ons is hier op aarde om hom te eer en dien met ons hele lewe en dit kan ons daadwerklik doen deur die gawes in ons lewens tot eer van Hom te gebruik – of dit nou die gawe van verstand, geld, bemoediging, prediking, voorbidding of welke aard ookal is – laat ons nie terughou dit wat ons het om aan Hom te bied nie.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie