1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6508942

Besoekers aanlyn

Ons het 15 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE LIEFDE SAL ‘N MENIGTE OORTREDINGE BEDEK

Bybel1 Pet. 4:1-19

“Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ’n menigte sondes bedek.” (:8).

‘n Rare verskynsel in ons samelewing – liefde. Die mense word mos deur die vermaaklikheidswêreld van die dag geleer wat “liefde” is. ‘n Oppervlakkige, oënskynlik opwindende gevoel tussen twee mense waarin net elke een se selfsugtige geluk en begeertes belangrik is. ‘n Situasie waarin die res van die wêreld nie bestaan nie en nie in ag geneem hoef te word nie. Daar is nie sprake van opoffering, selfvernedering diensbaarheid en vergewensgesindheid, m.a.w. ware liefde, nie.

Liefde is dan ook sekerlik die een deugde wat in die Woord van God nie genoeg beklemtoon kan word nie. Die Here leer vir ons dat liefde vir God en ons naaste die fondament van die wet en die profete is. “Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.” (Matt. 22:40). Paulus bevestig hierdie woorde van Christus Jesus in sy brief aan die Galásiërs. “Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Gal. 4:14).

Dit val ons vreemd op wanneer Jesus sê dat Hy ons ‘n nuwe gebod gee om mekaar lief te hê. “’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.” (Joh. 13:34). Dit terwyl die gebod om mekaar lief te hê nie eers in die Nuwe Testament begin leer word nie. God het hierdie gebod alreeds in die wet wat Hy deur Moses aan die mens gegee het, ingeskryf. “Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.” (Lev. 19:19). Maar Hy leer ons ‘n nuwe gebod om dalk nie ons naaste soos onsself lief te hê nie, maar lief te hê soos Hy ons liefgehad het. Dit wil sê met ‘n opofferende, selfvernederende, onbaatsugtige, dienende liefde. Ons moet mekaar liefhê soos wat Hy aan ons die voorbeeld van liefde gestel het.

In die eerste brief van Petrus word dit gestel dat ons mekaar vurig moet liefhê en dat hierdie liefde ‘n menigte sondes sal bedek. Die toestand van ons volk getuig van ons gebrek aan hierdie Goddelike liefde wat die Here by ons wil sien. Hierdie liefde wat deur Sy Gees in ons harte gewerk word, want ons as mense is nie in ons vleeslike swakheid in staat tot hierdie opregte liefde nie. Ons is in die vlees te selfsugtig, te eiegeregtig, gesteld op ons eie eer en belang eerder as om die wil van God te doen. En God se Gees skenk ons ‘n gees van liefde en selfbeheersing. “Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Tim. 1:7).

Dink maar hoedat Jesus teen God kon protesteer oor die vernederende dood wat Hy moes sterf, maar die goddelike liefde in Hom het Hom daarvan weerhou. Indien hierdie liefde van God in ons harte was, sou ons kerke in die toestand gewees het waarin dit is? Indien hierdie liefde van God in ons harte was, sou ons net die vervalle toestand van ons volk kon aanskou sonder dat dit ons pla? Indien hierdie liefde van God in ons harte was, sou ons so gedurig baklei het soos wat ons doen of sou ons mekaar kon vergewe en met lankmoedigheid teenoor mekaar optree? “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.” (Kol. 3:13&14).

Ons is gou om te vra hoedat God kan toelaat dat ons as ‘n volk vandag so verneder, verarm, verkneg en vermoor word. Het Hy ons dan nie lief nie? Die vraag sny egter twee kante toe. Hoe wil ons op Sy liefde aanspraak maak terwyl ons dade van ons liefdeloosheid teenoor God getuig? Hoe durf ek sê dat ons liefdeloos teenoor God is?! Stel die Woord dit nie dat as ek liefdeloos teenoor my naaste staan, getuig dit van my liefdeloos teenoor God nie? “Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.” (1 Joh. 4:8). “As iemand sê: Ek het God lief en sy broeder haat, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?” (1 Joh. 5:20). “En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar, Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.” (Matt. 25:40).

Ons pleit gereeld voor God om ons volk se sondes te vergewe en ons uit hierdie ellendige toestand waarin ons verkeer te verlos. Maar het ons reg om God om vergifnis te vra en te verwag dat Hy ons in liefde moet aansien en vergewe wanneer ons weier om mekaar in liefde aan te sien en te vergeef? Kan ons verwag dat Hy ons moet liefhê terwyl ons nie daarna streef om mekaar lief te hê volgens die voorbeeld van Christus nie? Stel die Here dit nie uitdruklik vir ons in Sy Woord dat Hy ons aan pyniging sal oorgee indien ons mekaar nie volgens die voorbeeld van Christus vergewe nie? “En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.” (Matt. 18:34&35). “Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.” (Jak. 2:13).

Die wapen van liefde is ook in ons volk se vryheidstryd baie, baie kragtiger as wat ons besef. Ons kan dit opneem teen ons vyand in plaas daarvan om die wapens teenoor mekaar op te neem.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie