1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510484

Besoekers aanlyn

Ons het 20 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

'N MEERDERHEID WESTLANDSE GEMEENTERAAD STEM TEEN ISLAMITIESE YUNUS EMRE SKOOL

LPF FAKSIEVOORSITTER MNR DAVE VAN KOPPEN: "MINISTER VAN ONDERWYS SLOB WIL ONS NOU DWING OM HIERDIE SKOOL DAREM TE AANVAAR MAAR ONS SAL DESNOODS NA DIE EUROPESE HOF STAP OM DIT TE VERHINDER"

Op Dinsdag 9 Julie het die politieke partye LPF Westland, Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland nie ingestem met die koms van 'n islamitiese skool nie. Die Raad van 2019 07 16 1State het egter gemeen volgens die wet moet dit word toegestaan. Aangesien die plan verwerp is, dreig mnr. Arie Slob, die minister van onderwys nou om in te gryp. Hy het die gemeenteraad tot Dinsdag 16 Julie tyd gegee om alsnog in te stem met die skool. Bly hulle weier dan sal die minister die voorstel self onderteken waarna dit wettig is. Ons het nav. van hierdie dwingelandy 'n interessante vraaggsprek gehad met mnr. Dave van Koppen, faksievoorsitter van die LPF.

"Meneer van Koppen. U heeft uw voorganger Dave van der Meer als fractievoorzitter opgevolgd. Sedert wanneer vervult u deze taak?"

"Ongeveer een half jaar geleden kwam Dave van der Meer naar mij toe met de mededeling dat hij wilde stoppen als fractievoorzitter. We hebben toen gekeken wat een goed moment zou zijn om het stokje over te dragen. In zijn nieuwjaarspeech heeft hij aangekondigd te stoppen en daarna hebben we het langzaam overgedragen. Sinds 4 maanden ben ik nu echt de nieuwe fractievoorzitter van LPF Westland en is Dave van der Meer volledig gestopt.

"Wellicht wilt u iets aan de lezers over u zelf vertellen?"

"Mijn naam is Dave van Koppen en ik ben 33 jaar. Ik ben geboren en getogen in Naaldwijk.
Ik woon samen met mijn vrouw Susanne en mijn dochter Kiki (3) en zoon Thijs (1).
Ik ben een fervent fan van de voetbalclub Feyenoord, hardloper (Marathon van Rotterdam, New York, Berlijn, Londen, Parijs, Rome en volgend jaar Barcelona gelopen). Verder houd ik mij heel graag bezig met de vele goede doelen die het Westland rijk is. Tien jaar geleden ben ik bij LPF Westland terecht gekomen. Vanwege mijn grote betrokkenheid bij het Jeugdwerk van de plaatselijke kerkgemeenschap ging ik ook bij deze politieke partij de portefeuille ‘jeugd’ doen. Verder ook ‘sport’ en ‘onderwijs’. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op een basisschool, dus ook de portefeuille onderwijs was een logische keuze. Na eerst vier jaar steunraadslid te zijn geweest werd ik daarna vier jaar raadslid. Ook bij de vorige verkiezingen werd ik herkozen en nu ben ik dus fractievoorzitter".

"Waarom stemde uw fractie samen met Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland tegen zo'n dergelijke school is dit misschien omdat zulk soort scholen niet al te gunstig bekend staan vanwege fraude, belangenverstrengeling en indoctrinatie?"

"Onze fractie heeft tegen dit Plan van scholen gestemd omdat wij het niet wenselijk achten dat er een Islamitische school in Westland gebouwd gaat worden. Dit zal de integratie namelijk absoluut niet bevorderen. In de huidige situatie zitten kinderen ‘gemengd’ op school. Ze komen elkaar dagelijks tegen. Ze spelen, eten en werken samen.
Verder zijn wij in algemene zin tegen de verislamisering van Nederland".

2019 07 16 2"We mogen dus aannemen dat u dit besluit weloverwogen heeft genomen en niet over een nacht ijs bent gegaan?"

"Voor LPF Westland was het niet moeilijk om deze keuze te maken. We zijn immers ALTIJD al dé partij geweest die zeggen wat ze denken en doen wat ze zeggen! We waren, we zijn en we zullen altijd tegen een Islamitische school in Westland zijn".

"Twee jaar eerder was de raad in meerderheid juist vóór de komst van die school. Was de samenstelling van de raad toen anders?"

"Dat klopt! Helaas was er toen een (Marokkaanse) wethouder die in het college zat en het college kwam toen met een Moskee en een Islamitische school. Ook de plaatselijke VVD liet zich toen lelijk kennen door ‘voor’ deze school te stemmen. Overigens was het toen 20-19. De kleinst mogelijke meerderheid. Na de laatste verkiezingen hebben de lokale partijen een meerderheid en ál deze lokale partijen zijn TEGEN zo'n school. Zelf behandelde ik toen dit onderwerp in de raadszaal en legde iedereen toen klip en klaar uit dat het cijfermatig NIET mogelijk was. De minister nam daarna bijna mijn gehele betoog letterlijk over en kwam tot dezelfde conclusie. Hij besliste toen dus alsnog dat de school er NIET kon komen. (toentertijd best trots op het feit dat de minister mijn betoog min of meer had overgenomen)

"Op dinsdag 9 juli is het zogenoemde Plan van Scholen 2020-2023 door dat tegenstemmen niet aangenomen. Wat houdt dit plan precies in?"

"Dit betekent dat een meerderheid van de gemeenteraad (indirect een meerderheid van de inwoners van de gemeente Westland) niet op deze onderwijsinstelling zit te wachten. Als de school namelijk níet in het plan staat opgenomen, betekent het dat we er niks mee gaan doen.

"CDA, VVD, ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks en D66 wilden het Plan vaststellen, maar door het amendement van de tegenstanders werd dat niet meer in stemming gebracht. Worden u en de andere twee partijen verwijten gemaakt?"

"Ja! De rest van de partijen neemt het ons kwalijk dat wij een besluit van de Raad van State niet uitvoeren. Echter zijn wij de mening toegedaan dat ALS ons gevraagd wordt hoe wij over iets denken, we een keuze hebben. Voor óf tegen en wij stemmen tegen!"

"Omdat we weten dat de SGP ook niet echt een voorstander is van islamitisch onderwijs en zelfs 'gebedsoproepen' wil verbieden, zal de combinatie met de ChristenUnie naar onze mening de doorslag hebben gegeven om niet met u mee te stemmen. Is dit correct?"

"Nee, de ChristenUnie en SGP hebben beiden vóór dit Plan van Scholen gestemd. Dit is tweeledig;

Allereerst hebben zij vóór gestemd omdat zij ook van mening zijn dat je niet de Raad van State tegen mag spreken en deze heeft nu eenmaal uitspraak gedaan dat die school er mag/moet komen.
Ten tweede hebben zij (denk ik) vóór gestemd omdat er nu in Nederland weer een hele discussie op gang komt of basisscholen überhaupt niet gewoon op basis van religie gesticht moeten worden. Dus álles openbaar. En dat is iets wat zij ook niet willen. Ze willen natuurlijk ook hun eigen Christelijke basisscholen ‘beschermen".

"De socialistische Burgemeester Bouke Arends liet weten teleurgesteld te zijn dat eerder genoemd Plan niet is aangenomen en dat hij de minister van onderwijs op de hoogte heeft gesteld dat de gemeenteraad van Westland zijn taak verwaarloosd heeft. Deze dreigt nu in te grijpen als u dinsdag 16 juli nog niet akkoord gaat. Wat gaat er dan gebeuren?"

"De minister zegt dat hij de gemeenteraad van de gemeente Westland zal gaan overrulen.
Ik ben benieuwd. Het is nog nooit voorgekomen in Nederland. Ik denk dat het nog een heel interessant dossier zal blijven want wij zullen hier niet mee akkoord gaan. Het is een grote klap voor de democratie in Nederland.".

"Blijkbaar hebben de andere partijen in de raad geen moeite met die school. Hebben ze aangegeven waarom ze geen bezwaar hebben?"

"Een veel gehoorde reden was puur omdat ze de uitspraak van de Raad van State wilden respecteren. Er waren namelijk ook partijen die zeiden dat ze wellicht de school niet wilden, maar vonden dat ze niet tegen konden stemmen. In mijn optiek is de weerstand in Westland dus nóg groter tegen deze school dan nu alleen de partijen die tégen hebben gestemd"

"Waar moet die onderwijsinstelling verrijzen of zou deze in een reeds bestaand gebouw ondergebracht worden?"

"Je bent als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting. Dit mag in bestaande (school)gebouwen en hoeft dus inderdaad geen nieuwbouw te zijn."

"Is al bekend in welke stad deze moet komen. Naaldwijk, Poeldijk of misschien wel Honselersdijk of Monster?"

"Nee. Het bestuur van de Islamitische school heeft al te kennen gegeven dat ze graag in Naaldwijk willen zitten. (midden van Westland, goed te bereiken met Openbaar Vervoer, enz.) Hier is voor ons als LPF Westland dus ook nog een kans om de school tegen te houden. Je kan ze dan namelijk in theorie een bestaand gebouw geven in Monster, Maasdijk of een andere kern die het bestuur van een dergelijke school níet wil. Je hebt je dan als gemeente wel aan je taak gehouden om ze onderdak te geven, maar als zíj er dan vanaf zien is dat niet onze schuld".

"Onze voorouders hebben gevochten voor de vrijheid van onderwijs en in feite profiteren de moslims van deze verworvenheid. Omdat de islam niet als een ideologie maar als godsdienst wordt beschouwd, kan zij bovendien overal waar ze dat wenst scholen oprichten. Is het niet mogelijk om deze zogenaamde religie enkel nog als ideologie te beschouwen, Het zou ons inziens heel wat hoofdbrekens schelen?"

"Dit is zeker waar, maar helaas is dat dan wel echt een zaak van de hogere overheid. Als lokale politiek kunnen we dit helaas niet op die manier veranderen".

"U gaf aan u niet neer te willen leggen bij het ingrijpen van de minister. Wat kunt u hiertegen doen?"

"We zijn nog aan het onderzoeken of we de uitspraak van de Raad van State of straks het handelen van de minister kunnen aanvechten. Misschien moeten we dan naar het Europese Hof of iets dergelijks maar we gaan hier zeker goed naar kijken!"

"We willen u hartelijk danken voor dit gesprek en wensen u heel veel succes met het tegengaan van deze islamitische school".

"Graag gedaan. Zonder strijd geen overwinning!... Dus we zullen doorgaan!"

ns: Kyk ook asb. by:

https://www.youtube.com/watch?v=iYH1BwW9igc

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie