1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6450943

Besoekers aanlyn

Ons het 40 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

AAN WATTER TAFEL WIL U SIT?

Bybel1 Kor. 10:14-22

DAAROM, my geliefdes, vlug vir die afgodediens.

...En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. (:20&21).

Ons lees in hierdie gedeelte van Paulus se verwysing na die heidene wat aan die duiwels offers bring. Wanneer ons aan offers aan duiwels dink, sal ons seker aan sataniese rituele dink waarin allerhande afgryslike dade gepleeg word. En dit is darem vêr van die gewone, beskaafdmens om so iets te doen.

Ek wonder egter hoe vêr dit van die gewone, beskaafde mens is om tog gemeenskap met die duiwels te hê? Wanneee r ons praat van gemeenskap, praat ons van sake van gemeenskaplike belang. Hoeveel mense is daar wat houtgerus na films sit en kyk waarin die Naam van die Here herhaaldelik misbruik word? Sou so n persoon nie gemeenskap met die bose hê in hierdie saak nie? Benewens die Naam van die Here wat so blatant misbruik word, is soveel films vol sinnelose geweld en ontering van mense se liggame onder mekaar word skaamteloos uitgebeeld. Hoeveel gewone, beskaafde, gelowige mense vlug nog van hierdie soort van dinge weg en hoeveel geniet maar die gemeenskap daarvan met die bose?

In plaas daarvan dat ons ons tyd aan die duiwels offer deur na allerhande gruwelike rolprente en videos te kyk, of onsself met allerhande onsinnighede op te hou, is ons veronderstel om ons tyd en lewe tot beskikking van God te stel. Ons is as ware gelowiges veronderstel om ons lewens as n welgevallige offer op n daaglikse grondslag aan God te bied. EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. (Rom. 12:1&2).

Die Here Jesus vergelyk die verhouding tussen Homself en Sy kerk met die verhouding tussen n man en vrou in die huwelik. En hoeveel mans is daar wat tevrede sal wees daarmee wanneer sy vrou aan hom ontrou is? Ten spyte daarvan dat ons hierdie vergelyking baie mooi begryp, is dit vir ons aanvaarbaar dat die bruid van onse Here aan Hom ontrou is en met die wêreld gemeenskap het. Dit is vir ons aanvaarbaar dat ons jongmeisies hul liggame skaamteloos in die openbaar ten toon stel deur hul uitlokkende kleredrag. Dit is vir ons aanvaarbaar dat jongmense nie meer onder mekaar eerbied in verhoudings betoon nie, want ons almal was mos maar jonk. Dit is vir ouers aanvaarbaar dat hul kinders maar voor die huwelik saamwoon, want ons is mos bang dat ons ons kinders sal verloor indien ons hulle sou aanspreek. Maar wat daarvan as ons hulle siele verloor? Dit is m.a.w. vir ons aanvaarbaar om met die bose gemeenskap te hê.

Een van die mees algemene afgode van ons tyd aan wie soveel offers gebring word, is die god van die humanisme. Die god van selfsug. Die eie ek wat tot geen opoffering bereid is nie, maar net deurgaans my eie voordeel en geluk soek en my eie belang probeer dien. En hierdie afgodery staan lynreg teen die bevele in die Woord van God. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie,... (Fil. 2:3). Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sn. (Fil. 2:4).

Dit het dalk tyd geword dat ons vlug van daardie dinge in ons lewens waarin ons met die duiwels gemeenskap het. Dit kan daardie dinge wees wat ons uit gewoonte doen, die verkeerde gedagtes wat ons koester of die verkeerde gesprekke waarin ek graag ingesleep word. Al hoe meer tyd ons aan ons diensbaarheid aan die Here wy, al hoe minder tyd sal ons hê vir gemene sake met die bose. Maar die teendeel is ook waar. Al hoe meer tyd ons aan gemeenskap met die bose toelaat, al hoe minder tyd sal ons hê om onsself en ons lewens aan die Here te offer. Ons kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. . .

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie