1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6509042

Besoekers aanlyn

Ons het 12 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

RUSDAG KELDER KOALISIE

20181001 1922271'ONS IS ONKANT GEVANG NET VANWEË ONS STANDPUNT OM NIE TE TORING AAN DIE RUSDAG NIE"

 

WETHOUDER MNR. ARIE KEPPEL: "DIT IS 'N BEGINSEL DAT DIE WINKELS IN LEERDAM NIE OOPSLUIT NIE".

 

Ondanks die feit dat die Staatkundige Gereformeerde Party in die munisipaliteit Vijfheerenlanden tydens die verkiesings van Maart met vyf setels die tweede party geword het, word hulle nou buite die koalisie gehou.  Dit het gebeur omdat hulle hul standpunt oor die sg. Koopsondae nie wil wysig nie.  Na aanleiding van die feit het ons 'n insiggewende gesprek gehad met die wethouder mnr. Arie Keppel.

 

"Meneer Keppel Is het nu zo dat u bij de coalitieonderhandelingen buitenspel bent gezet enkel vanwege het standpunt van uw fractie om niet te willen tornen aan de zondag als rustdag?"

"De zondagsopenstelling van winkels heeft een belangrijke rol gespeeld. Maar ook andere principiële zaken zoals het feit dat door de SGP ‘vrouwen in de politiek’ minder wenselijk wordt gevonden. Men wil ook beslist vrouwelijke wethouders (‘glazen plafond’, quotum voor wethouders), en ook heb ik in aanloop naar de coalitievorming tijdens de debatavond de genderideologie ter sprake gebracht, wat, omdat o.a. de winnaar van de verkiezingen het CDA, het COC-Regenboogakkoord heeft ondertekend, ook wel zal hebben meegespeeld.(ns: Die COC is 'n organisasie wat uitings van homoseksuele praktyke propageer)

Kortom, verreweg het zwaarst heeft de zondagsopening gewogen, maar het lijkt erop dat men ons ook vanwege andere redenen niet als coalitiepartner wilde".

 

"Het lijkt erop dat socialisten en liberalen telkens weer een stukje van deze bijzondere dag willen afsnoepen door gewoon hun zin er door te willen drukken. Overdrijven we nu of hebben we het bij het rechte eind?"

 

"Nee, u overdrijft niet. Er is echt ‘een strijd der geesten’ gaande waarbij men ons een heel andere wereldbeeld wil opdringen. Een beeld wat geen ruimte biedt voor  opvattingen als de onze. Men is heel tolerant, maar niet jegens ons. Noem het de tolerantie van de intoleranten".

 

"Informateur De Regt adviseerde op maandagavond 3 december om een brede coalitie te vormen bestaande uit CDA, CU, de liberale VVD, de socialistische PvdA en de linksliberalen van D66. Legde hij uit hoe hij tot deze conclusie kwam?"

logo sgp vijheerenlanden

 

"Ja, hij heeft dit gemotiveerd, maar erg overtuigend vonden we het niet. Bijvoorbeeld het gegeven. 'in ieder geval moeten de winnaars in de coalitie deelnemen', waarna CDA en ChristenUnie werden genoemd, terwijl laatstgenoemde ten opzichte van 2014 percentueel had verloren, en wij juist flink gewonnen. Het voorstel rond zondagsopening winkels was voor een groot deel bepalend, waarbij wij weinig ruimte hadden om in te schikken. Ook dat men beslist vrouwelijke wethouders wilde speelde mee. En er zou maar ruimte zijn voor twee christelijke partijen, terwijl er nu wel drie niet-confessionele partijen deelnemen aan de coalitie. Ook bracht men in dat de SGP het verst van alle standpunten van de andere partijen stond, terwijl dat ook niet verder werd onderbouwd. Ook is geen weging aan alle aspecten gegeven, maar het zij nogmaals gezegd, de zondagsopenstelling heeft echt zeer zwaar gewogen".

 

"Naar verluid mag de ChristenUnie wel deel uitmaken van de coalitie ondanks dat zij ook gesteld zijn op de zondagsrust. Hebben ze wellicht water bij de wijn gedaan?"

 

"Ja, heel erg veel water. In hun verkiezingsprogramma stond dat men ‘tegen verruiming van winkelopenstelling op zondag’ was. Na het 1e uitgewerkte voorstel van het CDA werden de partijen die ‘voor’ en ‘tegen’ waren (dus bij laatste: CU en SGP) uitgenodigd hun commentaar te geven. Uit die informatieronde kwam een nóg slechter voorstel naar voren: in plaats van bij 2/3e meerderheid verruiming al bij 50%. En toch stapt de CU in dit College. Nu zullen in Vianen de winkels zeker alle zondagen open kunnen/gaan, maar ook in Leerdam zou dat wel eens kunnen plaatsvinden. Ronduit teleurstellend".

 

"Heeft deze partij wellicht een deel van haar christelijke principes laten varen?"

 

"Daar lijkt het wel sterk op".

 

"Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen stelde het CDA voor om een bindend referendum te houden teneinde vast te stellen of openstelling op Zondag op bijval kon rekenen.  Is hier nog wat uit naar voren gekomen?"

 

"Er komt inderdaad een enquête/referendum met de vraag: Ben u voor of tegen verruiming van de koopzondagen. Nog niet duidelijk is of dit bindend is, maar wel bepalend voor het vervolg. Men zal weinig anders kunnen dan deze uitspraak opvolgen".

 

"Uw fractie stelde voor om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren hetgeen genegeerd werd door de andere partijen. Werd hier een reden voor gegeven?"

 

"Eigenlijk niet. Zoals al aangegeven: Het CDA zagen wij al als een partij waar je ‘alle kanten mee op kunt’, maar dat de CU deze verslechtering heeft geaccepteerd -men ziet immers nog alle ruimte om hun principes vorm te geven bij dit onderwerp- wekt grote verbazing".

 

"Hoe moet het nu verder nu de SGP aan de kant is gezet en feitelijk  gedwongen is de oppositiebankjes op te zoeken ?"

 

"Van de SGP mag beginseltrouwe politiek verwacht worden. Juist ‘de strijd der geesten’ geeft ons in de oppositie kans ons een ‘tegengeluid’, dat heilzaam is voor mens en maatschappij, te laten horen. Daarnaast werken we graag mee aan een sterke gemeente Vijfheerenlanden, alhoewel deze herindeling nimmer onze instemming had (de politiek komt nog verder van de mensen af te staan, het wordt duurder en de vraag is of we een sterkere gemeente krijgen?) en we de nodige hobbels zien die genomen moeten worden".

 

"Eerder heeft u reeds 12 jaar oppositie gevoerd. Was dit ook vanwege uw principe om de winkels gesloten te houden op de dag des HEEREN?"

 

"Nee, daarover was al eerder een status quo bereikt en het speelde niet zozeer. Vooral in de aanloop naar deze herindelingsverkiezingen is het onderwerp weer prominent op de agenda gekomen".

 

"We willen u hartelijk danken en wensen u de rijke zegen van de HEERE op uw belangrijke werk".

 

"Dank u vriendelijk dit wensen wij u insgelijks".

 

 

Kyk ook asb by:

www.sgpvijfheerenlanden.nl

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie