1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6510168

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ANC SE GRONDSTEELWET

PERSVERKLARING

 

‘n Onwettige regime neem onwettige besluite gebaseer op leuens. ‘n Onwettige parlement wat op sterkte van bewese en verifieerbare leuens wat wêreldwyd bekend is, besluite neem om openlike diefstal te pleeg, verkry openlike steun, verbaal en finansieël, van wêreldmagte wat soos aasvoëls sit en wag om toe te sak op Suid Afrika as prooi!

Daar is dus géén onderskeid tussen die blanke Engelsman, Amerikaner, Duitser, Nederlander en welke ander blanke wat hierdie veragtelike skanddaad goedkeur, ondersteun en befonds, en die Swart parasiete wat nou in Suid Afrika teer op wat die Afrikanervolk tot stand gebring het nie!

Die leier van elkeen van die volke wat hierby betrokke is en hom nie daarteen uitspreek en sy amptenare en onderdane terwille van stemme nie belet om hieraan deel te hê nie, sal uiteindelik die prys daarvoor betaal! Onder die uitstaande internasionale Staatsmanskap van dr. H.F. Verwoerd sou Suid Afrika vandag die voorbeeld vir die ganse wêreld gewees het van vreedsame naasbestaan, van behoud en erkenning van identiteit, van afsonderlik maar gelyk.

Die feit dat Mandela. Mbeki, Zuma en nou Ramaphosa internasionaal erkenning kry, is nie alleen ‘n skande nie maar ook ‘n verkragting van elke regsbeginsel van ‘n beskaafde orde. Dit plaas die mensheid hierby betrokke op dieselfde vlak as die barbaarse uitmeet van onbeheersde grypsug van die massa meerderheid, wat eie is aan Donker Afrika.

Voortgang op hierdie pad voorspel burgeroorlog. Met die ontplooiing van BRICKS se Chinese kaders in Afrika en Suid Afrika, Die Russe se behoefte tot kernkragbetrokkenheid in Suid Afrika, nie om dowe neute nie, en dan nog die Britte en Amerikaners se naarstigtelike pogings om hier ‘n strategiese vastrapplek te kry vir die onafwendbare wêreldkonflik waarvoor die tafel gedek word, spel niks goeds vir Suid Afrika nie.

Die oplossing setel in Afrikanerbeheer van Suid Afrika, ons Godgegewe erfenis in ons tydelike verblyf op aarde. Die AVP maan Afrikaners om verskille by te lê en op verantwoordelike wyse voor te berei vir landwye beveiliging teen hierdie dun punt van die wig om die deur finaal oop te beur tot totale uitwissing van ons volk.

Die Verligte Aksie Groep uit die binnekring van die Broederbond het reeds hulle greep op die ANC verloor en die monster wat hulle geskep het is buite beheer. Saampraat en saamwerk, toegee en beroep op howe en wetgewing is niks anders as die wegbereiding vir opvolgende eise wat alreeds eskaleer het na gewettigde misdadigheid.

Kom Afrikanervolk, buig julle knieë en buig julle hoofde voor die God van Bloedrivier en gedenk Sy almag en die krag van Sy reddende genade vir dié wat in ootmoed voor Hom bely wat verkeerd is en laat staan wat Hom terg en bedroef in elkeen van ons se lewens.

Gaan lees die verhaal van die Jode in die boek Ester hoofstukke 7, 8 en 9 en neem kennis daarvan.

“dat die koning aan die Jode wat in elke stad woon, toegestaan het om bymekaar te kom en hulle lewe te verdedig, deur te verdelg en dood te maak en uit te roei elke gewapende mag van volk of provinsie wat hulle in benoudheid mag bring, saam met kindertjies en vroue, en hulle besittings as buit te plunder,op een dag in al die provinsies van koning Ahasvéros, op die dertiende van die twaalfde maand, dit is die maand Adar.

’n Afskrif van die bevelskrif moes as wet uitgevaardig word in elke provinsie, openbaar gemaak aan al die volke, sodat die Jode op dié dag gereed moes wees om hulle op hul vyande te wreek.

Die rapportgangers wat op die koninklike renperde gery het, het op bevel van die koning haastig en gou weggegaan, en die wet is in die vesting Susan uitgevaardig.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie