1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572489

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE FONTEIN VAN LEWENDE WATER

BybelJeremia 2:1-37

“Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen: My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie.” (:13).

“Wat het jy dan nou te doen met die pad na Egipte, om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Assur, om die waters van die Eufraat te drink?” (:18).

‘n Tyd van ontnugtering het vir die Afrikanervolk aangebreek. Die volgehoue en toenemende volksmoord onder Afrikaners, ‘n uiters korrupte en onbevoegde regering, onbeheerbare misdaad, kommerwekkende ekonomiese omstandighede en dergelike sake het tot gevolg dat mense uit ‘n sluimering, wat al vir dekades duur, ontwaak. Die skielike besef dat sake baie, baie sleg daar uitsien, laat mense verbouereerd na oplossings soek.

 

‘n Mens sal verwag dat ‘n volk met ‘n sterk godsdienstige agtergrond dan ook oorweging sal skenk aan oplossings uit die Woord. En ons hoor dan ook toenemend die wekroepe tot verootmoediging en soortgelyke aksies. Die vreemde idees wat sommige egter t.o.v. verootmoediging het, is tekenend van mense wat hul eie ambisies en doelwitte najaag eerder as dat ‘n ware verootmoediging voor die Almagtige God van hemel en aarde nagestreef word. Daar is mense wat as uiterste opportuniste die geleentheid raaksien om in hierdie krisisuur van ‘n volk hul eie aansien te probeer vergroot of selfs finansiële voordeel hieruit te put. Dit is juis om hierdie rede dat dit uiters noodsaaklik is dat ons die boodskappe wat verkondig word, sal toets aan die suiwer Woord van God.   Die verskil tussen suiwer, verkwikkende water (uit die Woord) en brak, besmette water behoort vir ‘n ware gelowige tog duidelik onderskeibaar te wees.

As ons die moeite doen om ons gedagtes ‘n paar dekades terug te laat gaan, sal ons onthou dat valse leraars ‘n beduidende aandeel daarin gehad het om ‘n eens Godvresende staatsbestel ten gronde te rig om sodoende die weg vir die huidige goddelose staatsbestel te baan. En sou ons verder in die geskiedenis delf, ontdek ons uit Jeremia 2 dat Israel vir hulself ook oorgenoeg straf op die hals gehaal het deurdat hulle verkies het om nie te drink uit die fontein van lewende water nie, maar dit wou verruil vir die water van Egipte (die Nyl) en Assur (die Eufraat). Hierdie is natuurlik metafories vir suiwer lering uit die Woord wat verruil word vir valse leringe wat die gehoor streel. Valse verootmoediging voor God wat deur dwaalleer gedryf word, sal vir ons volk net so min uitkoms bring as geen verootmoediging nie. Inteendeel, ‘n mens kan verwag dat die toorn van God sal ontvlam wanneer mense ‘n bespotting van Hom maak.

Ek wil vir geen oomblik enige wekroepe en opregte aksies tot verootmoediging voor God teëgaan of ontmoedig nie. Ons het dit in hierdie tyd só nodig as waterstrome in die woestyn! Maar ons moet verseker dat hierdie aksies opreg en in waarheid sal geskied sodat diegene wat daarheen gaan se siele nie vergiftig word nie, maar met lewende water verkwik sal word. “Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” (Joh. 4:10).

Wat meer is, is dat ons moet onthou dat verootmoediging nie noodwendig impliseer dat almal op ‘n spesifieke tyd op ‘n spesifieke plek moet wees om te bid nie. Ware verootmoediging vereis van elke een van ons om elke dag opnuut na die wil van God te vra en na ‘n gehoorsame en nederige, onderdanige lewe voor Sy Aangesig te streef. Dit vereis dat ons elkeen persoonlike verantwoordelikheid sal neem om die dors in ons siele te les deur na Hom te gaan wat aan ons die lewende water in oorvloed bied. En Hy skenk dit aan ons boonop verniet! “En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.” (Open. 21:6).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie