1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6572393

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

SAL ONS HOM VOLG?

BybelMatt. 4:12-25

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak. (:19).

Hierdie was alles behalwe maar net nog n gewone dag in die lewe van hierdie Galilese vissermanne. Hulle was dalk maar net besig met die normale verloop van hul lewens en om hul dagtaak uit te voer totdat Christus by hulle verbygegaan en tot diens geroep het. En hoe merkwaardig het hierdie vier manne nie, sonder versuim, sonder huiwering, op Sy roepstem reageer nie!

Hierdie gehoorsaamheid van die dissipels is vir ons nogal inspirerend en weliswaar tot n voorbeeld. Maar dink ons werklik aan die omvang van hulle bereidwilligheid? Ons wat met die geskiedenis bekend is, weet natuurlik dat hulle die regte besluit geneem het. Besef ons egter tot watter opoffering hierdie mense bereid was en meer nog besef ons wat die omvang van die vertroue was wat hulle in Jesus gestel het om hom sonder enige huiwering en teëspraak te volg?

Ek wonder hoeveel van ons sal hierdie vertroue en bereidwilligheid van die eerste dissipels kan ewenaar. Sal ons nie maar opslag vir Jesus vra wie dan vir ons vrou en kinders gaan sorg, of vir ons oudag gaan voorsien of ons huis en voertuig se paaiemente teen die einde van die maand gaan betaal as ons nou alles opslag moet los en Hom volg nie? En juis omdat ons fokus heeltemal te veel op onsself gerig is, is die meeste van ons onwillig om Jesus se leiding in ons lewens te volg en op Sy roepstem te antwoord.

Dit is natuurlik nie nodig dat ons almal môre ons werke moet bedank en tot aan die uithoeke van die aarde moet gaan sendingwerk doen nie. Alhoewel daar sekerlik ook diegene is wat daartoe geroep is, is daar vir baie van ons in ons onmiddellike omgewing heeltemal genoeg werk in mense se lewens. As u dalk sou begin luister na die roepstem van Hom wat u tot Sy diens roep, is u dalk kort-voor-lank as n dienskneg van Hom besig met Sy koninkrykswerk daar waar u nog altyd net op u eie strewes gefokus het en nie eers kon dink dat u vir onse Here Jesus kon diensbaar wees nie. Jy word dalk as n kind geroep om tussen ander leerlinge in jou skool n helder lig deur jou lewe uit te straal tot n getuienis van Hom. En wie weet of baie mense in duisternis in hierdie wêreld nie hierdeur geraak word nie? U word dalk in u werksomgewing deur Hom geroep om aan kollegas, ondergeskiktes of selfs meerderes die Woord te verkondig en dalk het u die voorreg om n siel van die ewige verderf te red!

Dit is nie net sendelinge en predikante se werk om die koninkryk van die Here uit te bou nie. Inteendeel, daar is soveel valse profete wat die koninkryk van onse Here Jesus skade berokken en daarom die werk soveel groter en moeiliker maak. Maar dit is die plig van elke gemeentelid om in die koninkryk van ons Here Jesus diensbaar te wees sodat ons as n gesonde eenheid Sy krag in hierdie wêreld kan uitleef en met Sy krag in Sy koninkryk diensbaar kan wees. Die liggaam (kerk) funksioneer as n geheel en nie elke lid afsonderlik nie. WANT net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. (1 Kor. 12:12).

Die hedendaagse kerkmens is vinnig om te vra waar die krag van die geloof en die kerk dan vandag is? Maar hierdie selfde mens is tog so traag om die opoffering te maak en in eensgesindheid saam te werk ten einde n gesonde en kragtige liggaam, wat uit n verskeidenheid lede saamgestel word, in Christus te vorm waardeur Sy krag aan die wêreld rondom ons sigbaar sal wees.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie