1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7661399

Besoekers aanlyn

Ons het 80 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE ROL VAN DIE BROEDERBOND EN DIE KERK IN DE KLERK SE OORGAWE

De Klerk se presidentsinhuldigingDr Pieter Bingle het op 20 September 1989 by de Klerk se inhuldiging, die prediking behartig.

Pretoria was die vorige dag 'n miernes van bedrywigheid terwyl alles in gereedheid gebring is vir die inhuldigingsplegtigheid in die NG kerk Universiteitsoord in Brooklyn en mnr. De Klerk se inhuldigingstoespraak daarna. Sowat 3 500 sitplekke is in die amfiteater reggesit, ook vir lede van die publiek. Die verwagting is dat die amfiteater stampvol sal wees wanneer mnr. De Klerk sy toespraak lewer.

Veiligheidsmaatreëls: Buitengewoon streng veiligheidsmaatreëls geld reeds van gister af in die omgewing van die kerk en die Uniegebou. Verskeie strate in die omgewing sal vanoggend van sesuur af tot om twaalfuur vir verkeer gesluit word.

Die kerkdiens sal om tienuur begin en die inhuldiging word waargeneem deur Hoofregter M.M. Corbett. Die verrigtinge in die kerk en by die amfiteater sal regstreeks oor televisie uitgesaai word. Spesiale sitplekreëlings is getref vir die sowat 1 500 hoogwaardigheidsbekleërs en persoonlike gaste asook

vir die groot getal binnelandse en buitelandse media-verteenwoordigers wat die verrigtinge sal bywoon.

Die inhuldiging is van heelwat kleiner omvang as dié van mnr. P.W. Botha in September 1984 in Kaapstad. Dit is so op versoek van mnr. De Klerk.

Onder die gaste by vandag se inhuldiging is mnr. Marais Viljoen, 'n voormalige Staatspresident, staatshoofde van die TBVC-lande, Kabinetslede, die Speaker van die Parlement, buitelandse gesante, voorsitters van die Huise van die Parlement, die Administrateurs van die provinsies en Parlementslede.

Dr. Pieter Bingle, leraar van die Gereformeerde Kerk Kaapstad en 'n studentemaat van mnr. De Klerk, sal in die kerk preek. Die koor van die Potchefstroomse Universiteit, mnr. De Klerk se Alma Mater, sal in die erediens die Credo sing. Ander kore sal ook uitvoerings lewer.

Prof. Johan Heyns, voorsitter van die Algemene Sinodale Kommissie van die NG Kerk, sal die liturgie tydens die diens behartig, terwyl die Skriflesing gedoen sal word deur die Aartsbiskop van die Anglikaanse Kerk (Church of England), aartsbiskop J.J.B. Bell. Mnr. De Klerk en mev. Marike de Klerk sal die kerk presies om tienuur binnekom en sal by die deur ontmoet word deur dr. Bingle, prof. Heyns, biskop Bell, Hoofregter Corbett en dr. Jannie Roux, sekretaris-generaal in die Kantoor van die Staatspresident.

Ná die kerkdiens sal Hoofregter Corbett mnr. De Klerk as Staatspresident beëdig terwyl mnr. De Klerk die ampseed met sy regterhand op die Bybel aflê. Hy sal ook die ampseed onderteken. Daarna sal die nuwe Presidentspaar per motor na die Uniegebou ry. 'n Motorfiets-begeleiding sal die ampsmotor vooruitgaan. Sekere van die strate langs die roete van vyf kilometer tussen die kerk en die Uniegebou sal belyn word deur soldate van die SA Leër, die SA Lugmag, die SA Vloot en die SA Geneeskundige Dienste.

By die Uniegebou sal mnr. De Klerk met die Nasionale Saluut deur die Staatspresidentswag begroet word. Dit sal gevolg word deur 'n kanonsaluut van 21 skote en 'n saluutvlug deur die SA Lugmag.

Daarna sal de Klerk saam met die hoogwaardigheidsbekleders na Overvaal, die Administrateurswoning van Transvaal, vertrek vir 'n burgerlike onthaal. Mnr. en mev. De Klerk sal ook later vanmiddag die ambassadeurs en hoofde van missies van ander lande in Suid-Afrika by die Presidensie ontmoet. (Aldus die persberig)

 

Rol van die kerk en invloed van die Broederbond

Pieter Bingle en F.W. De Klerk was lede van dieselfde Afrikanerbondlosie (afdeling), Leeuwenhof in Kaapstad. Daaruit is die afleiding van die Broederbond se invloed op de Klerk, voor-die-hand-liggend! By die inhuldiging van F.W. de Klerk as Staatspresident het dominee Pieter Bingle 'n preek gehou... die rol van die kerk. Sy teks was uit Jeremia 23 vers 16 en 22. Die uitlewering van ‘n ganse volk uit twee verse van ‘n hele hoofstuk in die Bybel!

Jeremia 23:16

So sê die Here van die leërskare: Luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie.

Vers 22

Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

Maar as hulle in my raad gestaan ​​het en my volk my woorde laat hoor het, dan sou hulle hulle bekeer het van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

In wese het dominee Pieter Bingle aan F.W. De Klerk gesê om op te hou luister na die mense en sy raadgewers wat almal “valse profete” was. Hy het aan De Klerk gesê dat hy in die Raadsaal van die Here staan, dat hy 'n instrument van God is. Hy het aan De Klerk gesê dat hy wat in die Raadsaal van die Here staan ​​aggressief genoeg sal wees om probleme en uitdagings vreesloos aan te pak.

Verdere uittreksels uit Pieter Bingle se toespraak sluit in: Nuwe maniere sal gevind moet word waar paaie ‘n doodloopstraat binnegaan, of verslete is of nie die swaar verkeer kan dra nie. Oortollige bagasie sal eenkant toe gegooi word. Sommige sal bly en ander sal weggegooi moet word. Diegene wat in die groewe van die verlede vasgeval het, sal vind dat behalwe die spelling, diepte die enigste verskil tussen 'n groef en 'n graf is.

Mnr. de Klerk, as ons nuwe President, roep God jou om sy wil te doen. Vandag roep God jou om as die President van Suid-Afrika te dien. God se opdrag is nie om as die President van sommige van die mense te dien nie, maar as die President van al die mense van Suid-Afrika.

F.W. De Klerk was diep geraak deur Pieter Bingle se preek. Hy was letterlik in trane. Op 'n post-intreerede vergadering het hy vir sy vriende en families gesê dat hulle vir hom moet bid terwyl die trane oor sy wange loop. Hy het gesê dat God hom geroep het om 'n spesifieke taak te doen...om Suid-Afrika te red...Om al die mense van Suid-Afrika te red. Hy het gesê dat hy weet dat hy deur sy eie mense verwerp sal word, maar dat hy hierdie pad moet stap en dat sy vriende en familie hom moet help. Hy het bely dat God hom geroep het en dat hy nie die oproep kon ignoreer nie.

De Klerk, die narsis, het homself spesiaal gevoel... deur God Almagtig uitgesonder om hierdie werk te doen... om die uiteindelike verraad teen sy mense te pleeg. 'n Naspers-berig:DIE oë van die wêreld is vanoggend op mnr. F.W. de Klerk gerig wat net voor elfuur in Pretoria as Suid-Afrika se tweede uitvoerende Staatspresident en elfde Regeringshoof sedert 1910 ingehuldig word. Veral mnr. De Klerk se eerste toespraak as Staatspresident, wat hy net ná sy inhuldiging in die amfiteater van die Uniegebou hou, maak groot belangstelling gaande. Die verwagting is dat mnr. De Klerk hom by herhaling tot daadwerklike vernuwing sal verbind en hom sal rig tot alle

landsburgers oor die nuwe toekoms wat hy en die Regering vir Suid-Afrika beoog.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie