1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7229163

Besoekers aanlyn

Ons het 19 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IN DIE CHRISTELIJKE MUNISIPALITEIT NUNSPEET HANG SEDERT 2021 DIE SG. REËNBOOGVLAG DEURDAT IN DAARDIE JAAR PARTY VIR DIE ARBEID EN GROEN LINKS SE MOSIE IS AANGENEEM

SGP-RAADSLID MNR HARM-JAN POLINDER: "MY PARTY HET DIE MOSIE NIE ONDERSTEUN NIE OMDAT DIE REËNBOOG VIR ONS 'N HEELTEMAL ANDER BETEKENIS HET"

Geagte leser, op hierdie webwerf is al talle artikels gepubliseer oor die dwingelandy van die sogenaamde diversiteit-lobby wat byvoorbeeld selfdegeslagverhoudings propageer en die 2023 05 23 1LHBTIQ- en genderideologie bevorder. Ons het al berig oor onderwysers wat verwarring skep deur vir kinders die vraag te vra: 'Is jy seker jy is 'n seun of 'n dogter?' Dit sal duidelik wees dat hierdie denkwyse lynreg indruis teen die woord van God, Wat immers alleenlik die man en die vrou geskep het. Die ander ding wat nie reg is nie, is die feit dat daar op talle plekke in Nederland, op 'Coming Out Day', die reënboogvlae wapper. Soos ons weet het hierdie reënboog in die Bybel 'n heeltemal ander betekenis. Daar is ook reeds christelike munisipaliteite waar die vlag op dié dag uitgehang word.
Ons het met die raadslid mnr Harm-Jan Polinder, wat in Nunspeet saam met sy kollegas die Staatkundige Gereformeerde Party verteenwoordig, 'n insiggewende onderhoud gehad omdat sy fraksie as enigste party die mosie van die linkse partye PvdA en GroenLinks nie ondersteun het nie.

"Meneer Polinder zou u zich aan de lezers willen voorstellen?"

"Jazeker. Mijn naam is Harm Jan Polinder, op 12 augustus 1993 geboren in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daarna opgegroeid in Kamperveen, Kampen en Doornspijk. Na mijn huwelijk met Petra in 2013 zijn we in Hulshorst (gemeente Nunspeet) gaan wonen, sinds vier jaar wonen we nu in het gezellige centrum van de kern Nunspeet. In 2017 is onze zoon Joas geboren en in 2020 dochter Elise. Naast mijn werk en politieke bezigheden probeer ik zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen, dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat lukt me redelijk dankzij strak agendabeheer en ook eens ‘nee’ durven zeggen.

In het dagelijks leven ben ik mede-eigenaar van een mediabureau. Kortgezegd helpen wij adverteerders om hun advertentiebudget doeltreffend in te zetten. Daarnaast ben ik op twee fronten politiek actief: als fractievoorzitter van de SGP-fractie in de gemeente Nunspeet en als fractievolger in de provinciale SGP-fractie in Gelderland. Gelderland is qua landoppervlakte de grootste provincie van Nederland en heeft circa 2,1 miljoen inwoners. Momenteel zijn de onderhandelingen voor de vorming van een coalitie volop gaande, het lijkt erop dat we als SGP een gedeputeerde mogen leveren. In dat geval schuif ik door naar de positie van Statenlid. Een heel mooi en eervol politiek ambt, ik zie er naar uit om mij voor alle Gelderlanders in te zetten. Overigens hoop ik wel plaatselijk actief te blijven".

2023 05 23 2"Dat mediabureau, waarvan u mede-eigenaar bent maakt dit op principiële gronden keuzes of zij een opdracht aannemen of juist niet, en indien het antwoord bevestigend is kunt u dan voorbeelden noemen?"

"Ik kan me geen voorbeelden herinneren dat we op principiële gronden klanten hebben moeten weigeren of iets dergelijks."

"Kunt u wat nader ingaan op die combinatie van fractievoorzitter van de gemeente Nunspeet en fractievolger van de provinciale SGP-fractie in Gelderland?'

"Deze twee functies sluiten goed bij elkaar aan. Qua agenda levert het geen problemen op: De Gelderse Staten vergaderen altijd op woensdag overdag. Op mijn werk heb ik het zo geregeld dat ik dan afwezig kan zijn. De gemeenteraad en de commissies van de gemeenteraad vergaderen ’s avonds, doordat we een grote fractie hebben is het werk goed te verdelen.

De Gelderse Staten hebben als provincie veel verantwoordelijkheden, veelal op een abstracter niveau dan de gemeentepolitiek. Veel van de provinciale politieke beslissingen hebben lokaal effect. Het is mooi om aan beide politieke tafels de besluitvorming mee te maken. Als de gemeente rechtstreeks belanghebbend is bij een bepaald politiek onderwerp in de Gelderse Staten zal ik daar het woord overigens niet over voeren, dat laat ik dan liever over aan een collega uit de fractie".

"Uit hoeveel mensen bestaat de SGP fractie in uw woonplaats, wat zijn hun namen en welke functie vervullen zij?"

"De fractie bestaat uit zeven personen, daarnaast leveren we een wethouder in het college van B&W. Zie https://nunspeet.sgp.nl/partij/onze-mensen voor de namen en van welke commissie zij lid zijn".

"Dan willen we graag tot de kern komen van ons vraaggesprek. Uw gemeente staat toch min of meer bekend als een christelijk dorp en een buitenstaander zou dan denken dat die LHBTQI ideologie die met name door D66, en Groen Links wordt gepropageerd Nunspeet voorbij zou gaan. Hoe is het dan mogelijk dat sedert 2021 toch die vlag wordt uitgehangen?"

"Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld, laat ik voorop stellen dat ik het een verdrietige zaak vind dat de LHBTIQ-lobby ook Nunspeet meer in z’n greep krijgt. Het is een ideologische agenda die door activisten wordt aangejaagd, waarbij ik merk dat heel veel mensen die agenda te ver vinden gaan maar er niet tegenin durven gaan uit angst voor represailles (het label ‘homohater’ of welke negatieve stigmatiserende term dan ook).

Laat ik meteen een misverstand uit de weg helpen: wij zijn geen christelijk dorp, Nunspeet bestaat niet uit christelijke dorpen. Ten hoogste zijn we een gemeente waar procentueel gezien veel christenen wonen. Maar dat is wat anders. Een heel fors deel van onze inwoners is niet gelovig of randkerkelijk.

De vlag waar hier op wordt gedoeld is de regenboogvlag. Helaas waren wij de enige partij die tegen het ophangen van deze vlag bij het gemeentehuis heeft gestemd. Wat mensen in hun tuin of aan hun winkel hangen bepalen ze zelf, maar dat deze vlag door een zogenaamd ‘neutraal overheidsorgaan’ wordt opgehangen vind ik ontzettend schadelijk.

Helaas waren we dus de enige partij die zich hiertegen heeft verzet.

Overigens vind ik dat wij problemen moeten aanpakken, dus als er sprake is van discriminatie of het achterstellen van bepaalde personen dan moeten we daar wat aan doen. Maar wel aan de hand van concrete voorbeelden en gebeurtenissen. Ik heb het de politie weleens gevraagd, er is in onze gemeente nog nooit een aangifte gedaan van geweld tegen iemand in de publieke ruimte vanwege diens geaardheid".

"Onderscheiden de raadsleden van Pvda en Groen Links en misschien ook wel D66 zich door op hun revers een speldje of button te dragen van een regenboog?"

"Die heb ik nog niet voorbij zien komen in de gemeenteraad. Maar wellicht komt dat omdat het enige raadslid van deze partijen (gezamenlijke eenmansfractie van PVDA/GL, D66 is niet vertegenwoordigd) doorgaans kleding draagt zonder een revers".

"In ons voorgesprek vertelde u ons dat alle partijen in de gemeenteraad de motie van Partij van de Arbeid/Groen Links toen hebben gesteund, en dat uw fractie als enige had tegengestemd. Kunnen we dan stellen dat de SGP de enige christelijke partij in de raad die de bijbelse principes hoog in het vaandel heeft staan en daar nooit van af zal wijken?"

"Op dit onderwerp kunnen we gerust stellen dat we als SGP de Bijbel anders uitleggen dan bijvoorbeeld de ChristenUnie of het CDA. Ik merk overigens bij andere partijen dezelfde angst voor represailles die ik eerder al benoemde. Je merkt dat ze zich tot het uiterste strekken om maar mee te kunnen gaan met de activistische LHBTIQ-lobby, om maar niet buiten de boot te vallen. Uiteindelijk is dat niet vol te houden. Dat merk je nu bij de hele transgenderdiscussie die landelijk speelt. De ChristenUnie probeerde heel lang mee te buigen en ging in heel veel onderwerpen van de gender-lobby mee, maar ook zij komen nu op het punt dat ze niet verder mee willen bewegen. Wat mij betreft komt dat moment te laat, maar daarvoor zit ik ook bij een andere partij. Ik heb er ook wel begrip voor: de druk is groot om door elk hoepeltje te springen en mee te gaan, dat merk ik ook".

"Wat dan te denken van de ChristenUnie, die zich immers ook laat voorstaan het christelijk geluid te verkondigen maar vóór die motie stemde?".

"Ik vind het heel lastig om het standpunt en de keuze van een andere partij uit te leggen, daar ga ik ook maar geen poging toe doen. Ik was er wel buitengewoon teleurgesteld over. Temeer omdat er zoveel inwoners in de gemeente Nunspeet zijn die grote moeite hebben met de betekenis die deze vlag heeft. Temeer omdat wij geloven dat de regenboog een teken is van Gods grote trouw, toen Hij na de zondvloed beloofde dat zo’n vloed de aarde nooit meer zou treffen. Dat juist dát beeld gebruikt wordt voor deze ideologie is buitengewoon pijnlijk voor veel van onze inwoners. Ik kan hierin geen begrip opbrengen voor de ChristenUnie. Maar nogmaals: daarvoor zit ik ook bij een andere politieke partij".

"Hoe reageerden de inwoners toen voor het eerst die vlag werd uitgehangen?"

"Veel inwoners vinden het verdrietig. Ik sprak ook een inwoner die het juist gebruikte om de werkelijke betekenis van de regenboog uit te leggen. Die kans hebben wij bij de behandeling van de motie overigens ook aangegrepen.

Wie zich in de vlag verdiept zal ons verdriet ook begrijpen. De kleuren in de regenboogvlag hebben bijvoorbeeld allemaal een betekenis gekregen. De rode kleur in de regenboogvlag staat bijvoorbeeld voor de seksuele omgang.

Juist voor christenen in onze gemeente die worstelen met hun geaardheid en ervoor kiezen alleen te blijven omdat God dat van hen vraagt is deze vlag zo ontzettend pijnlijk. Hún lokale overheid hangt deze vlag op, voor hen is dat onbegrijpelijk".

"U gaf al aan dat die regenboogvlag iets heel anders betekent dan de belofte die de Heere deed dat er nooit meer een zondvloed zou komen. Is het nu zo dat die LHBTQI lobby dit christelijke symbool als het ware gekaapt heeft om hier een heel andere duiding aan te geven?"

"Ja, zo ervaar ik dat zelf wel. Dat juist dit beeld wordt gebruikt vind ik bijzonder pijnlijk".

"Het lijkt er op dat 'True Colors Nunspeet, die deze ideologie een warm hart toedraagt er een groots festijn van maakte compleet met een regenboogstoepkrijtwedstrijd en een regenboogbingo. Is hier dan zoveel animo voor of komen de deelnemers uit omliggende steden en dorpen zoals Garderen, Ermelo, Putten en Barneveld?"

"Nou ik weet niet of de plaatsen die u noemt groot leverancier zullen zijn voor dit evenement, ook in die gemeenten leven veel bezwaren tegen de opstelling van deze groepering. Bij de behandeling van de motie over de regenboogvlag zat een deel van de publieke tribune in de raadszaal vol, navraag leerde dat er veel activisten bij zaten uit het hele land.

Ik verwacht heel beperkte lokale belangstelling. En dat lijkt me ook logisch: een heel groot deel van de inwoners staat niet achter de activistische agenda die deze groepering nastreeft".

"Lijdt de zondagsrust ook onder deze en andere moderniteiten, en ja, kunt u dan schetsen op welke wijze dat gebeurt?"

"Dat is zeker het geval. We hebben recent bijvoorbeeld de cultuurnota vastgesteld, waarbij honderdduizenden euro’s worden uitgegeven voor het ondersteunen van de lokale culturele sector. Met name het Noord-Veluws Museum en theater Veluvine krijgen een enorme financiële impuls. Beiden zijn op zondag geopend. Ook hierin waren we de enige partij die zich daartegen verzette.

Landelijk is een trend te zien dat er steeds nieuwe onderwerpen op de politieke agenda’s komen die de ruimte voor het christelijk gedachtegoed en het uitdragen van christelijke standpunten verder inperken.

Wat ik lokaal signaleer is dat de zondagsrust wel steeds meer in het geding komt. Met name in het toeristisch seizoen, als duizenden mensen op de diverse campings verblijven. De horeca is op zondag geopend, als we dan naar de kerk lopen merken we dat de terrassen flink vol zitten".

"Hoe is met de winkelopening op zondagen gesteld in uw gemeente?"

"De winkels zijn op zondag gesloten".

"De Vereniging ter bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging geeft stickers uit om op brievenbussen te plakken zodat er op die dag geen drukwerk bij inwoners die de zondag in ere houden wordt bezorgd. Zijn deze in Nunspeet ook nodig?"

"Nee in Nunspeet wordt er geen drukwerk op de zondag verspreid. Ik ben zakelijk betrokken bij het bezorgbedrijf in dit gebied, dat kiest er nadrukkelijk ook voor hun bezorgers niet op zondag te laten bezorgen".

"Kunt u vertellen wat buiten de zondagsrust speerpunten zijn voor de SGP waar niet aan te tornen valt?"

"Voor ons is het belangrijk dat er ruimte is voor identiteitsgebonden zorg. Dus bij de inkoop van bijvoorbeeld jeugdzorg moet er ruimte zijn voor zorgvragers om keuzes te maken op basis van de eigen levensovertuiging. Zodat zorg ook aansluit bij de persoon.

Een ander voorbeeld is dat wij dus tegen subsidies stemmen aan instellingen die op zondag geopend zijn".

"We willen ons even verplaatsen naar het buitenland en wel naar België. In Hemiksem (Provincie Antwerpen) gaan ze wel heel ver door LHBTIQ-stoplichten te introduceren. (ns: 'n Stoplicht is 'n Robot of 'n Verkeerslig)

Sluit u uit dat dit ook in Nederland gaat gebeuren? We kwamen ook een bericht tegen dat de KLM de staarten van hun vliegtuigen ook al gaat voorzien van een regenboog en dat als iemand niet als man of vrouw aangesproken wil worden zij ook meegaan daarin".

"Er zijn steeds weer nieuwe ‘hoepeltjes’ waar een ieder door moet springen. Een belangrijk ‘hoepeltje’ was het homohuwelijk, maar via allerlei tussenstappen zijn we nu zover dat een aantal partijen het supereenvoudig willen maken om als minderjarig jongetje jezelf om te laten bouwen tot meisje. Deze progressieve COC-agenda is compleet op drift geraakt, ik heb geen idee waar dit eindigt. Dus ja: ik voorzie dat ook wij met steeds weer nieuwe varianten geconfronteerd worden van uitingen van deze agressieve en progressieve COC-agenda. Gelukkig hebben we in Nunspeet geen stoplichten (alleen rotondes), dus de LHBTIQ-stoplichten blijven ons waarschijnlijk wel bespaard".

"Zou u tot slot nog iets aan onze lezers en lezeressen willen zeggen?"

"Als christen zijn we geroepen om onze naaste lief te hebben als onszelf, maar God boven alles.

Dat vraagt van ons een continu proces van overwegen en spiegelen: ben ik nu bezig met Gods eer? Met het heil van de naaste? Zijn mijn overwegingen en overtuigingen zuiver?

We zijn allemaal vatbaar voor het ‘meebewegen’ met progressieve, vooruitstrevende agenda’s. Alles om erbij te blijven horen, mee te kunnen in de maatschappij. Zoals ik al schreef zijn er telkens weer nieuwe ‘hoepeltjes’ om doorheen te springen.

In het boekje ‘Liefde die boven alles uitgaat’ van onder andere ds. M. Klaassen las ik het citaat van Jeffrey Levi, voormalig directeur van de Amerikaanse variant van het COC. Hij stelt: ‘Wij zoeken niet langer alleen maar recht op privacy en bescherming (…). Wij hebben een recht -zoals heteroseksuelen dat hebben- om te zien dat de regering en maatschappij onze levens goedkeurt.” Ds. M. Klaassen schrijft daarbij terecht: “Kortom: wie vandaag de dag van mening is dat een homoseksuele levensstijl moreel niet aanvaardbaar is, is intolerant en discrimineert. Het verzoek om getolereerd te worden, leidt uiteindelijk tot uitsluiting van hen die de homoseksualiteit niet kunnen accepteren.”

Ik hoop dat uw lezers doordrongen zijn van bovenstaande. Er zit een beweging (een geestelijke strijd!) achter die niet stopt. We moeten onze identiteit en ons morele kompas maar niet laten afhangen van het oordeel van de gemiddelde westerling. Maar laten we onze hoop stellen op Hem, waarvan we geloven dat Hij ook hier vér boven staat!".

"Hartelijk dank voor uw tijd en we wensen u de rijke zegen van de Heere toe op uw raadswerk".

"Graag gedaan".

Kyk ook by: https://nunspeet.sgp.nl/home

 

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie