1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037221

Besoekers aanlyn

Ons het 45 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BAIE MAROKKANE EN TURKE WAT IN VLAANDERE WOONSTELLE HUUR, MAAR WAT IN DIE BUITELAND HUISE BESIT, IS NET PUNTJIE VAN DIE YSBERG

FRAKSIEVOORSITTER MNR JOHAN DECKMYN: "IN MY STAD GENT, MAAR OOK IN DIE STEDE BRUGGE EN LEUVEN, WORD NIE GEKONTROLEER OF HULLE DAAR REGTIG BLY NIE"

Geagte leser,
In April verlede jaar het ons die genoeë gehad om 'n onderhoud met mnr. Johan Deckmyn te hê. 2023 01 15 1Hy is soos u onthou het die hoofsweep van die Vlaams Belang-afdeling van die stad Gent. Die aanleiding van dié onderhoud was dat die linkse party 'Groen' toentertyd die eienaars van kosstalletjies gedwing het om tydens die Gentse Feeste ten minste vir die helfte veganiese kos te aan te bied.
In hierdie tweede onderhoud sal ons vir meneer Deckmyn vrae vra omtrent die feit dat die behuisingsmaatskappy 'WoninGent' weier om inspeksies uit te voer by hulle eie, omtrent 10.000, huurhuise, teneinde vas te stel of hulle woonstelle daadwerklik gebruik word of dat hulle reeds jare nie (meer) bewoon word nie, omdat die huurders in die buiteland bly.

"Meneer Deckmyn voordat we met het uiteindelijke vraaggesprek beginnen willen we u vragen of er sedert ons laatste gesprek van april vorig jaar zich nog zaken hebben voorgedaan die het vermelden waard zijn?"

“Wat zeker het vermelden waard is, is het feit dat het Vlaams Belang in Vlaanderen een steeds grotere impact heeft als partij. Niet alleen toont de laatste peiling in december aan dat we de steun krijgen van steeds meer Vlamingen (zie ook https://www.hln.be/binnenland/de-grote-peiling-een-kwart-van-de-vlamingen-stemt-voor-vlaams-belang-conner-rousseau-wordt-de-populairste-politicus-van-vlaanderen~a21aec9c/), ook politiek wegen we steeds meer op de agenda. Dank zij de gedrevenheid en enthousiasme van onze nationale voorzitter Tom Van Grieken wordt het Vlaams Belang bij de verkiezingen van 2024 de grote uitdager van het systeem! “

2023 01 15 2"De dwingelandij van Groen was toen het thema. Kunt u vertellen of deze partij nadien nog meer wereldvreemde ideeën heeft geopperd?"

”Groen is per definitie wereldvreemd. Dat zien we op nationaal vlak waar men steeds op een dogmatische manier aan politiek wil doen. Zo slaagde Groen erin om tegen beter weten in lange tijd de uitstap uit de nucleaire energie te verdedigen. Er was een oorlog in Oekraïne en een energiecrisis nodig, om hen te laten inzien dat het toch nog niet zo onverstandig zou zijn om enkele nucleaire energiecentrales open te houden.

Op lokaal vlak is Groen trouwens even wereldvreemd. Alles moet wijken voor de alleenheerschappij van de fietsers. Men voert in Gent een echt autopestbeleid, waarbij wijken worden afgesloten van verkeer en de lage emissiezone (LEZ) hoogtij viert. In Gent valt het meer en meer op dat de Gentenaars het beleid van de groene schepen Watteeuw spuugzat zijn.”

"Hoe staat het met de Lage emissiezone (LEZ) die de afgelopen jaren onder meer door Vlaams Belang hevig bestreden werd. U vertelde in ons vorige gesprek dat in elk geval de uitbreiding er niet komt omdat er geen draagvlak meer voor is in Gent. Is er sedertdien nog iets veranderd of gewijzigd?"

"Wat de Lage emissiezone betreft gelukkig niet. We zijn op dat vlak gebleven waar we stonden. Wat ons betreft mag trouwens gans de LEZ verdwijnen. Het blijft voor Vlaams Belang een asociale maatregel.”

"Zijn er nog moties aangenomen die door uw partij zijn ingediend?"

"In Gent stond de politiek in de tweede helft van vorig jaar vooral in het teken van de besparingen die de stad wil doorvoeren. Het Vlaams Belang uitte hevige kritiek op de besparingsplannen van het Gentse stadsbestuur.

Dat de stad financiële problemen had was al bekend. Al in 2023 zal de Gentse stadsschuld boven één miljard euro uitstijgen. In juni 2022 moest er al 81 miljoen euro worden gevonden en in november volgde een nieuwe besparingsronde van 21 miljoen euro.

Maar nog niet alle besparingen zijn bekend. Het stadsbestuur van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) wil pas eind januari duidelijk maken welke bouwprojecten en investeringen zullen lijden onder de besparingen.

Het Vlaams Belang was uiteraard niet te spreken over het feit dat er gestemd moest worden over de stadsrekening, terwijl nog niet alle cijfers bekend waren. Wij moesten akkoord gaan met een blanco investeringscheque, maar wisten niet hoe het geld zou worden aangewend. Dat niet iedereen binnen het stadsbestuur op dezelfde lijn zat werd bewezen door het feit dat er een externe consultant werd ingeschakeld om de onderhandelingen over de besparingen te begeleiden.

De gemeenteraadsleden kregen van het stadsbestuur de boodschap dat er dit jaar nog bijsturingen zouden komen in de investeringsportefeuille en dat we eind januari een nota zouden krijgen met alle details. Schandalig toch? Niemand wil blanco cheques tekenen, maar de gemeenteraad heeft dit ondertussen in Gent wel al gedaan.

Wat de besparingen zelf betreft, er wordt bespaard op essentiële zaken zoals dienstverlening, de politie en brandweer en zelfs onze rusthuizen. Maar het is dweilen met de kraan open, want ondertussen blijven de miljoenensubsidies voor allerlei linkse clubjes en vzw’s groeien. Vlaams Belang stelde dan ook dat de Gentenaars meer zullen moeten betalen voor minder dienstverlening. Intriest.”

"Dan willen we het hebben over het feit dat Leuven, Brugge en uw stad weigeren om te controleren of sociale huurwoningen daadwerkelijk bewoond worden of de huurders langdurig in het buitenland verblijven. Wat ligt aan deze weigering ten grondslag naar uw idee?"

"In Gent is WoninGent (sedert eind 2022 “Thuispunt Gent”, na een fusie) gestart met het controleren van hun huurders op vastgoed in het buitenland. Maar dat gebeurt schoorvoetend. Tekenend daarbij is dat er vanuit de Vlaamse regering wordt aangedrongen om private onderzoeksbureaus in te schakelen. De Vlaamse overheid heeft daar zelfs subsidies voor te beschikking. Dit is belangrijk want als sociale huurders vastgoed hebben in het buitenland, dan hebben ze in Vlaanderen eigenlijk geen recht op een sociale woning. Ondanks de subsidies die ter beschikking staan, staan ze in Gent blijkbaar hieromtrent op de rem. Voor de oorzaak van deze situatie hoef je volgens mij niet ver te zoeken: men wil vanuit een dominant links stadsbestuur geen “heksenjacht” organiseren op allochtonen in Gent. De meeste allochtonen behoren immers tot hun electoraat en daar durft men niet zomaar tegen in te gaan".

"Bij controles die consequent in andere steden werden uitgevoerd bleek dat degenen die meer in het buitenland vertoefden dan in Vlaanderen hele grote lappen grond bezaten en een of meerdere villa's. Weet u wellicht of er na die ontdekking van frauduleus handelen ingegrepen is?"

”Ik heb niet echt zicht op wat er in andere steden gebeurt, maar in Gent zal er op dat vlak niet snel iets ingrijpend gebeuren…".

"Is het juist dat men pas in actie komt als de tuin er al jarenlang er troosteloos bij ligt of als er sprake is van een volle brievenbus die nooit geledigd wordt?"

”Ik zei het reeds in het begin van het gesprek: de besparingen zullen ervoor zorgen dat de Gentenaar steeds minder dienstverlening zal krijgen, maar zal daar wel meer voor moeten betalen. Het was vroeger inderdaad al zo dat onkruidbestrijding in onze straten en parken te wensen over liet. Het zal er dus niet op verbeteren, wel integendeel. En dit is jammer genoeg slechts één van de vele voorbeelden.”

"We nemen aan dat die bewoners die er nooit zijn wel netjes elke maand de huur overmaken?"

”Ja en neen. In Gent wonen heel wat immigranten. De laatste jaren zijn daar meer dan 10.000 Bulgaren bovenop gekomen, die naar Gent kwamen omdat men hier vlot toegang krijgt tot sociale ondersteuningsmiddelen. Velen hebben dus geen geld om huur te betalen en dit wordt dan rechtstreeks of onrechtstreeks door de andere Gentenaars betaald. De Gentenaar die wel op tijd netjes zijn huur betaalt, die krijgt daar dus bovenop minder dienstverlening voor.”

"Kan een en ander te maken hebben met de invloed van links die immers op allerlei gebieden zichtbaar en merkbaar is?"

”De vraag stellen is ze beantwoorden hé? Een links beleid focust steeds op de rechten waarop de mensen zich kunnen beroepen. Maar er wordt quasi nooit gesteld dat daar ook plichten tegenover staan? Met zo’n beleid kan het enkel bergaf gaan.”

"Heeft Vlaams Belang al aan de bel getrokken vanwege deze praktijken en zo ja hoe reageerde WoninGent hierop?"

”Vorige legislatuur interpelleerde Vlaams Belang dikwijls over wantoestanden in het beleid rond sociale woningen. Wij zaten toen niet in de raad van bestuur van de sociale woonmaatschappij WoninGent en men stuurde ons vaak van het kastje naar de muur. We kregen geen inzage in beslissingen. Sinds deze legislatuur zit onze partij wél in de raad van bestuur. Maar na enige tijd werd het duidelijk waarom men ons daarin toeliet. Als ik vandaag in de gemeenteraad van Gent interpelleer over wantoestanden in het beleid, verwijst men telkens naar het feit dat we dit in de beslotenheid van die raad van bestuur moeten bespreken. Dat weiger ik echter. De Gentenaar heeft recht op een publiek debat over waar het fout loopt in onze sociale woonmaatschappijen.”

"Is het u bekend hoeveel Vlamingen op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en hoelang het duurt voor ze in aanmerking komen voor zo'n huis?"

"Ik heb dit nagevraagd. In Vlaanderen staan er 182.436 kandidaat-huurders op de wachtlijst en de gemiddelde wachttijd in Vlaanderen is 3,8 jaar. Dat is allemaal erg veel. Er is dus nog veel werk aan de winkel.”

"In de titel lieten we al blijken dat dit nog maar het bekende topje van de ijsberg is. Waarom zijn de autoriteiten zo laks. Is men misschien bang dat, als men dit stevig aanpakt men beschuldigd zal worden van racisme of zit er naar uw mening iets anders achter?"

”Volgens mij wil men niet drastisch ingrijpen omdat daar inderdaad een groot deel van het links electoraat zit. Noem het een vorm van cliëntelisme, als je wil. Zelf heeft men geen schrik om van racisme beschuldigd te worden. Het argument racisme wordt pas gebruikt als er rechtse kritiek komt.”

"Voordat we gaan afronden willen we u vragen of u nog steeds de mening bent toegedaan dat de verkiezingen van 2024 een aardverschuiving in het politieke landschap teweeg zullen brengen en, we koppelen er nog een vraag aan vast zou het dan eindelijk zo ver zijn dat men de andere partijen niet meer om Vlaams Belang heen kunnen en dat beruchte of zo u wilt roemruchte doch ook onrechtvaardige cordon eindelijk tot het verleden zal behoren?"

”Op dat vlak wordt 2024 inderdaad een belangrijk jaar. Onze nationale voorzitter Tom Van Grieken benadrukte al vaak dat Vlaams Belang moet streven om in 2024 de grootste partij te worden. Dan komen wij immers aan zet en krijgen we het initiatief om een regering te vormen. Dit kan een scharnierpunt worden en ik heb er vertrouwen in. Tom Van Grieken zorgde er ondertussen immers voor dat de partij klaar is om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Maar we mogen nu zeker niet op onze lauweren rusten, wel integendeel. Op naar 2024 zou ik zeggen!”

"We willen u wederom hartelijk danken voor uw medewerking en wensen u en de gehele fractie alle wijsheid toe om uw belangrijke werk te kunnen doen"

”Dank je wel.”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie