1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037305

Besoekers aanlyn

Ons het 59 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE HEILIGE GEES IN ONS LEWENS

BybelEfés. 4:17-32 “En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.” (:30).

Geliefdes, alreeds voor die Hemelvaart van onse Here Jesus Christus beloof Hy hierdie kosbare gawe van God.  Die gawe van die Heilige Gees wat aan die kinders van God geskenk word.  En hierdie gawe word nie sommer lukraak aan alle mense uitgedeel nie.  Dit is ‘n kosbare gawe wat alleen beskore is vir diegene wat hul harte in waarheid aan God gee.

  “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (Joh. 14:16).

Die Heilige Gees het egter nie eers na die Hemelvaart van Christus “ontstaan” nie.  Die Heilige Gees was van meet af aan deel van die onbegryplike Drie-Eenheid van God.  Ons lees in Ps. 33:6 van die teenwoordigheid van die Gees tydens die Skepping.  “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.” (Ps. 33:6).  Luister ook na die woorde van Elíhu in Job 33:4.  “Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.” En dit is ook vir ons duidelik dat die Gees van God nie net in koning Dawid se lewe teenwoordig was nie, maar ‘n leidende rol daarin gespeel het.  “Die Gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong.” (2 Sam. 23:2).  En wat meer is, is dat Dawid in ooreenstemming met die waarskuwing van Efés. 4:30 versigtig was daarvoor om die Heilige Gees van God te bedroef.  Hy was wel bewus van die kosbaarheid van hierdie gawe van God en wou nie hierdie wonderlike gawe verloor nie.  “Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.” (Ps. 51:13).

Wanneer ons die waarskuwing uit  Efés. 4:30 saam met Ps. 51:13 lees, besef ons dalk opnuut dat hierdie gawe van God baie kosbaar is en deur ons gekoester moet word.  Dit is onverskillig om te dink dat ek ‘n lewe van sondigheid en eiesinnigheid kan lei en nie die Gees van die Here sal bedroef nie.  En wat gebeur wanneer ek die Gees van die HERE aanhoudend met opset of onverskilligheid bedroef, geliefdes?  Hy sal van ons weggaan.  Ons sal hierdie kosbare gawe verloor.  As die pleitrede van Dawid in Ps. 51:13 nie vir u genoegsame bewys hiervan is nie kan u gerus ook 1 Sam. 16:14 lees.  “MAAR die Gees van die Here het van Saul gewyk,...”.  Ons lees dan ook later in 1 Sam. 28:15 van die benoudheid waarin Saul verkeer het omdat hy nie meer die teenwoordigheid van die Gees van God geniet het nie.  “...En Saul antwoord: Ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog, en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie; ...”.  Hierdie moet ‘n verskiklike eensame en angswekkende gevoel wees, geliefdes.  

Geliefdes, dit is ook nodig dat ek en u vanoggend stil raak en bedink of ons na behore op ons hoede daarvoor is om nie die Gees van die HERE te bedroef nie.  Moenie daardie fluisterstem van die Gees van die HERE ignoreer of onderdruk wanneer u teen Hom gesondig het nie, geliefdes.  Dit sal Hom bedroef.  Eer Hom eerder deur vergifnis van God vir u oortreding te vra.  

Geliefdes, mag ek en u ons lewens só rig dat die HERE nie alleen in ons harte woon nie, maar dat Hy in waarheid die ereplek in ons lewens sal beklee.  Ons is immers Sy tempel.  “Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”.  1 Kor. 3:16.

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie