1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6808059

Besoekers aanlyn

Ons het 9 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

POLITIEK IS DIE KROONRAT VAN ‘N SAMELEWING.

Die KroonratHierdie stelling van die befaamde politikus, wyle mnr. Jaap Marais voormalige leier van die Herstigte Nasionale Party, word oral in die wêreld bewys en veral nou weer hier by ons in Suid Afrika.

Wat ookal in ‘n land gebeur, as die stof gaan lê is dit die politieke party wat aan bewind kom wat die klimaat kan skep waarin so ‘n samelewing dan moet funksioneer, of dit goed of sleg is. Elke terrein van die lewe word daardeur geraak binne die raamwerk van die grondwetlike bepalings soos goedgekeur deur so ‘n samelewing.

Wanneer so ‘n samelewing homogeen is, dws. afgelei uit die Grieks waar “homos” dieselfde + “genos” ras, van dieselfde soort, aard of samestelling, met dieselfde eienskappe, gelyksoortig, gelykgradig, gelykslagtig beteken, is daar orde, dissipline, vrede, veiligheid en allerbelangrik, samehorigheid en politieke eensgesindheid.

Na gelang die woord demokrasie in die moderne Nuwe Suid Afrika sy oorspronklike betekenis verloor het, het die diktatoriale aard van die swartras onder dekmantel van “die mees moderne demokrasie in die wêreld”, die Afrika beginsel van majority rule aangeneem. Op sterkte van die gelykheidsbeginsel van een-mens-een-stem, beding by Kodessa en deur die liberale, humanisties geїnspireerde Broederbondregering aanvaar, beheer die ANC regime Suid Afrika dus heeltemal “demokraties”! Dit ten koste van die Afrikanervolk wat nou geen meer sê het nie!

Daar is nie een enkele terrein van landsregering wat polities nie deur die ANC bestuur en beheer word terwyl ons volk wat ten spyte van herhaalde waarskuwings, “demokraties” daarvoor gestem het en nou moet sit en toekyk hoe alles wat ons voorgeslagte vir ons nagelaat het om op te bou, vernietig word!

Uit desparaatheid het mense soos die “Boeremag” en daarna nou weer die Crusaders onder leiding van Harry Knoesen, ons mense tot geweld oorgehaal met noodlottige gevolge. Heethoofdigheid in ‘n tyd van krisis was nog nooit die ideale oplossing nie! Al die selfaangestelde generaals en selfs linkse oud weermaggeneraals soos genl. Constand Viljoen, het ons volk ongelooflike skade berokken! Beide aan ons vryheidstryd en bruikbare mannekrag!

Die AVP pleit opnuut! U moet u nie laat mislei dat die politiek uitgedien is, niks bereik en dus vermy moet word nie. Dit is juis waar eendragtigheid, eenstemmigheid en eensgesindheid gebou word. Dit is juis die plek waar sake van gemeenskaplike belang deur samehorigheid in verset benader en beredder kan word. Waar die politieke huis een van siel en een van sin in ‘n magtige organisasie gebou word wat onderlinge verdeeldheid aan bande lê.

Die AVP het simpatie met mense wat bereid is tot fisiese stryd. Daar is egter ‘n tyd vir alles leer ons uit ons hemelse Vader se Lewende Woord! Een Dracht Maakt Mag was oud President Paul Kruger se leuse. Daar is nie nou tyd vir jaag agter fopspene en strooihalms aan nie! Die tyd is nou om organisasie te bou, om gereed te maak vir die stryd wat voorlê! Waarom dink u word die beperkende maatreëls deur die gesondheidswetgewing voortgesit? Die hele wêreld se oë is gerig op die Afrikanervolk! Veral die oë van die NWO se drywers wat bewus is van ons volk se militêre vermoë!

Hulle is intens bewus daarvan dat die nuwe vorm van rasgemengde demokrasie niks anders as konflik en anargie tot gevolg gaan hê nie!

Die AVP bedank elke lid van ons organisasie vir julle bydrae. Sou ons soos Solidariteit en AFriforum hulle lede inkomste gehad het sou ons tenminsteanders as hulle, daarmee op nasionalistiese grondslag kon ywer vir skole, werksgeleenthede, veiligheid, gesondheid ens. en nie help bou het aan ‘n “nie-rassige gemeenskap”, waarvan die verval en vernietiging geen einde het nie!

U moet nie moedeloos raak en irrassioneel optree omdat die omstandighede vir u onomkeerbaar voorkom nie. Ons Skepper het by geleentheid die dood ook omgekeer! Niks is vir Hom onmoontlik nie en Hy is deeglik bewus van alles wat hier op aarde aan die gang is! Hou dus goeie moed en moet nie u deelname aan die stryd onthou nie! Moet dit egter in alle geval nie aanbied waar dit niks werd is nie. Dit is onontbeerlik! Alleen is ons deel aan die stryd klein! Met u betrokkenheid word die Afrikanervolk weer ‘n volk om mee rekening te hou soos wat die swartras en die Britte by geleentheid deeglik geleer het!

Kom gooi u gewig in by die enigste politieke party wat steeds staan by die beginsels wat ons volk gebring het tot waar ons was in dr. Verwoerd se tyd voor 6 September 1966. Kom help olie hierdie kroonrat sodat dit vlot kan funksioneer wanneer die tyd daarvoor ryp is!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie