1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6808015

Besoekers aanlyn

Ons het 10 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ONS BLYDSKAP IN SY GAWES

BybelJoh. 14:1-31

“LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” (:1-4).

Geliefdes, ons almal hou seker daarvan om ‘n geskenk te ontvang. Die moeilikste deel hiervan is seker om geduldig hiervoor te wag. En ons almal is met hierdie gevoel bekend. Dink maar hoedat u as ‘n kind na u verjaarsdag uitgesien het en hoedat u selfs die tyd verby gewens het omdat u reikhalsend uitgesien het om daardie geskenk op u verjaarsdag te ontvang. En namate ons ouer word, is ons dalk minder opgewonde oor ons verjaarsdae en die geskenke wat ons op hierdie dag ontvang. Maar hierdie gevoel van opwinding en verwagting gaan nie heeltemal tot niet nie. Wanneer ons volwassenheid bereik, is daar weer ander dinge waaroor ons opgewonde raak en ander dinge waarna ons uitsien. Ja, daardie verwagting om klaar te studeer en dalk my kwalifikasie te verwerf. Daardie verwagting om my eerste salaris te verdien. Daardie verwagting om my eerste motor en eerste huis te koop. En daardie groot opwinding en verwagting na ‘n lewensmaat en kinders uit die huwelik.

Geliefdes, net soos wat ons almal met hierdie verwagting en opwinding bekend is, is ons ook almal daarvan bewus dat die opwinding en vreugde uit hierdie dinge ook net tydelik is. Ja, die Prediker het ook hiervan getuig. “En alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsê nie; my hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het – en kyk, dit was alles tevergeefs en ‘n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie.” (Pred. 2:10&11). Die enigste gawe wat ons in hierdie lewe ontvang wat vir ons ‘n blywende vreugde bied, is die gawe van geloof. Die vreugde hieruit verflou dalk soms wanneer ons ons geloofslewe afskeep, maar wanneer ons weer met hart en siel tot God nader, ervaar ons ook weer opnuut daardie wonderlike siele vreugde. Ons leer uit Psalm 19 van hierdie vreugde in God wat ewigdurend is en van soveel groter waarde as die vreugde wat ons so dikwels uit verganklike dinge soek. “Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë. Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid – tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.” (Ps. 19:9-11).

Geliefdes, terug by die woorde van onse HERE Jesus Christus uit Johannes 14. Is hierdie nie ‘n belofte waarna ek en u met groot verwagting moet uitsien nie, geliefdes? ‘n Lewe waar ons ewig by onse geliefde HERE Jesus Christus kan wees! Daar is sekerlik niks wat hierdie gawe kan oortref nie. En daarbenewens is daar geen einde aan hierdie vreugde nie. En tog, ten spyte hiervan, leef ons as gelowiges dikwels in ongelukkigheid asof ons geen verwagting het nie. Ja, ons sien hoedat gelowiges ook in ons tyd na vreugde hunker en dit dan soek in allerhande prestasies en materiële dinge – alles tot verganklikheid bestem! Hierdie optrede van ons moet ongetwyfeld by ons die vraag laat ontstaan waar ons hart werklik is, geliefdes. “want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” (Matt. 6:21). Dit is maklik om te sê dat ons hart by die HERE is. Maar as dit die waarheid is, sal ons tog nie so maklik van hierdie skat vergeet nie. Ons sal nie so maklik probeer om vir ons ander skatte te vergader omdat ons lewe arm en leeg voel nie, geliefdes.

Geliefdes, mag hierdie belofte van onse HERE Jesus Christus vanoggend my en u perspektief en fokus in die lewe herstel. Ja, mag ons opnuut besef dat ons vir onsself in der ewigheid nooit ‘n beter gawe kan bewerk as dit wat Hy vir ons berei nie. Daar is niks wat ons kan doen wat ooit Sy werk kan oortref nie. En mag dit ons ook in tye wanneer ons lewe leeg en uitsigloos voel ons herinner dat die antwoord nie daarin lê om na alternatiewe gawes te soek nie.   Maar dat ons eerder opnuut erns moet maak met ons verhouding met die HERE, sodat ons sal fokus, uitsien en ons verbly in die gawe wat Hy vir ons berei eerder as wat ons probeer om vir onsself gawes te verwerf wat vir ons vreugde moet bring.

Mag ons blydskap in die HERE ons beskut teen die soeke na opwinding en vreugde langs die verkeerde weë, geliefdes. “...want die blydskap in die HERE – dit is julle beskutting.” (Neh. 8:11).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie