1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867436

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NUWEJAARSBOODSKAP VIR 2022 VAN DIE LEIER VAN DIE AVP

DIE SON SAL WEER SKYNOnder die bestuur van 'n onwettige swart Kommunistiese regime wat uit gebrek aan insig en integriteit, nou al vir twee jaar, maand vir maand 'n fiktiewe "noodtoestand" verleng ten einde beheer te kan behou, verval Suid Afrika, ook maand vir maand in 'n toestand van finansiële, politieke, staatkundige en maatskaplike verweer.

Die hegte binding wat daar tussen Afrkaners was met republiekwording in 1961, het min van oorgebly.

Die jonger geslag het ingekoop in die idiome van "nie-rassigheid", magsdeling en, die "We Are One" beginsel, omdat gebrek aan geloof die onomkeerbaarheid van ongeregtigheid as 'n gegewe in hulle politieke denkpatrone gevestig het. Dit het die voedingsbron van verdeeldheid geword en 'n belemmering in ons stryd om weer vry te word.

Wat in 2020 bygekom het, is die onge-ewenaarde leuens van 'n pandemie van 'n virus wat nie bewys kan word nie. Ondersteun deur infeksiesyfers wat gefabriseer is deur 'n toetsstelsel wat niks kan bewys nie, is 'n vrees vir besmetting en die dood geskep wat afdwingbare inperkingsmaatreëls ontvanklik gemaak het. 'n Toestand wat ernstig ingegryp het in die mens se vryheidstrewe!

 

Toenemende wêreldwye verset teen die inentings waarvan baie mense siek, vermink en selfs doodgegaan het, word teëgewerk met fiktiewe variante en voorspellings van telkens 'n nuwe vlaag van infeksies wat dan op 'n gegewe tyd verwag kan word. Met kennis by van ons ouer mense van 1933 se griep en die verwoesting wat dit aangerig het, is dit begryplik dat verdeeldheid feitlik onafwendbaar sou wees, selfs tussen mediesgeskooldes.

Hierdie diaboliese gebruik van toestande uit die geskiedkundige verlede is reeds eeue gelede in sameswerings vir wêreldoorheersing beplan en verfyn met vaste voorneme om dit te laat slaag ten spyte van weerstand wat bereken is as sou dit 'n niksseggende minderheid wees. Dit blyk nou egter weereens dat die mens wik, maar dat God beskik! Daar moet net een volk wees wat weerstand bied wat vir die wêreld sal wys dat hierdie oefening 'n leuen is.

In hierdie oorlog sonder koeëls waarin ons volk sedert die vredesluiting in 1902 gewikkel is, word juis die "pandemie" en alles wat daarmee saamgaan, ons Afrikanervolk se koeëllose aanslag in ons stryd om weer vry te wees! Bloot net om deur ons weiering om die leuen te glo en weiering om ons te laat ent teen iets wat nie bestaan nie, vir die wêreld gaan wys dat Cooviid 19 en die entstof wat daarvoor ontwikkel is, meer mense gaan laat sterf as wat waarskynlik in 'n derde konvensionele wêreldoorlog die geval sou wees!

Die AVP verklaar dus onomwonde, gebaseer op die oorwig van wetenskaplike bewys van die onwerklikheid van die virus, die ondoeltreffende inentings wat nie verspreiding kan beheer of besmetting kan verhoed nie, wat inteendeel die ontvangers daarvan wat gehospitaliseer moet word, in getalle diégene wat nie die ent ontvang het nie, met meer as 90% oortref.

Laat 2022 dus die jaar word waarin die Afrikanervolk in samehorigheid die leuen blootlê en die onwettige regime se samewerking met die magte van die duisternis vir hulle eie swart ras ontbloot. Die aanslag is ondubbelsinnig 'n politieke aanslag wat politieke insig verg! Namate die sterfte syfers van die entstofslagoffers toeneem onder die swart bevolking, gaan hulle opstand en weersin onstuitbaar word wat nie deur hierdie onbevoegde regime beheer sal kan word nie. Beskerm en bewapen uself teen die gewone jaarlikse griep, waarvoor daar tot vandag nie 'n effektiewe inenting bestaan nie en wat net dodelik word indien u dit verwaarloos. Sonder geweld, net deur eensgesindheid in politieke beginsel en beleid, is die moontlikheid van 'n vierkleur wat weer wapper, nie vêrgesog nie en sal die toekoms vir ons nageslag weer rooskleurig word, ook vir hulle wat heenkome elders gaan soek het! Kent gij dat volk vol helden moed en toch zo lang geknecht? Het heeft geofferd goed en bloed voor vryheid en voor recht! Komt Burgers! laat de vlaggen wappren!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie