1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867403

Besoekers aanlyn

Ons het 21 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

13e Jaarverslag van die Afrikaner Volksparty op 10 Oktober 2021

WAPEN VAN DIE AVPInleiding en voorwoord:

Na 13 jaar se pogings om ons Afrikanervolk te oorreed tot politieke eensgesindheid moet ons egter erken dat sedert ons ontstaan in 2008, ook die AVP, soos die HNP sedert 1969, nog nie daarin kon slaag om ons volk weer op beginsel te verenig soos wat dit na 1948 was nie. Wat verder waar is, is dat geen ander organisasie daarin kon slaag nie.

Ons volk is steeds verdeeld en word grootliks verwar deur die postmodernniste wat self mislei is deur opleiding en mediapropaganda wat daarop gerig is om onhaalbare verwagtinge te skep deur klem te lê op verandering wat "onafwendbaar" sou wees.

Dit is eers by die aanvaarding dat die veranderings wat plaasgevind het onomkeerbaar is, dat die beginsels en beleidsrigtings, ongeag hoe suksesvol dit was, bedreig word. Dit is wanneer 'n skip se ankers in stormweer opgetrek of losgeruk word, dat dit gevaar loop om te vergaan!

Hoe lyk ons volksankers?

Ons Godgebondenheid deur geloof en gelofte? Ons taal en identiteit? Ons Onderwys en opvoeding? Ons vlag en ons volkslied? Ons kultuur, geskiedenis en ons herdenkingsdae? Daar is nie 'n enkele een van hierdie ankers wat nog nie aangetas is nie!

Wat egter verblydend is. is dat hoe meer ons volksgenote blootgestel word aan die veranderde norme en waardes, hoe meer erken, begryp en waardeer ons die waarde van waar ons vandaan kom en hoe die beginsels waarmee ons grootgeword het, ons beskerm het teen die aanslae van die bose!

Die kern van die Afrikanervolk

Hoe verdeeld ons vandag ookal mag wees, bly die kern van die Afrikanervolk steeds ongeskonde en is dit hulle wat daardie Godgegewe waardes bewaak en bewaar. Terselfdertyd weerstaan en gaan hulle al die teenstrydige veranderings teë en wys hulle dit wat bots met die beginsels en beleid waarmee die Republiek van Suid Afrika sy beslag gekry het, met beslistheid af.

In die bres

Die AVP kom staan in die bres vir ons geloof in Christus Jesus, ons Verlosser wat vir ons intree by ons Hemelse Vader. Ook vir ons volk en ons Vaderland. Want deur God se genade, barmhartigheid en beskermende Hand, is ons voorgeslagte gelei om met bloed en sweet, moed en deursettingsvermoë, maar veral met geloof en vaste vertroue ons land hier aan die Suidpunt van Afrika te vestig.

Die AVP se strewe

Ons strewe is om ons volk weer te verenig in hierdie tyd van wêreldoorheersing wat in die vorm van 'n valse pandemie, die derde wêreldoorlog ingelui het en wat voltrek wil word deur mense te dood en te vermink met 'n biologiese wapen onder die voorwendsel dat dit 'n inenting is teen die Covid 19 Virus.

'n Diaboliese politieke maneuver, op só 'n wyse aangewend en toegepas, dat dit verwarring en verdere verdeeldheid teweegbring. Ons bede is dat ons volk bewaar mag bly deur behoorlike navorsing en nie in goedertrou die retoriek van "in belang van jou en jou kinders se veiligheid", op sleeptou geneem te word, terwyl die oorwig van waarskuwende beskikbare wetenskaplike inligting, ons op ons hoede moet plaas nie

Ons Volk, maar ook die wêreldbevolking bevind ons in die mees benouende tyd van ons bestaan. Dit is die wel aangwese tyd vir deeglike besinning, in teenstelling met die sleeptou van ongetoetste risiko's vir volk en vir vaderland! Die gevolge van verkeerde besluite het ons al reeds bykans die helfte van ons volk én die beheer oor ons eie land gekos! Ons kan nie nog foute bekostig nie. In die versaking van 'n beginsel, word jy gekonfronteer met die teenhang daarvan en daarmee saam, die onbekostigbare herhaling van foute uit die verlede!

Ons roep ons volksgenote buite die AVP op. Ook roep ons hard na ons eie AVP lede om ons volk buite die laer in te bring. Laat hierdie mees beproewende jaar wat vir ons voorlê, die jaar van eensgesindheid word waarin die Afrikanervolk die betekenis van een-van-siel-en -een-van-sin sigbaar maak sodat die Afrikanerhuis wat geval en in stof en as lê, weer opgerig kan word ter wille van ons voortbestaan! Opgerig om nogeens vry te wees in ons eie land soos wat dit was en soos wat dit behoort te wees!

Danie Varkevisser.

Leier van die Afrikaner Volksparty

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie