1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867479

Besoekers aanlyn

Ons het 19 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WATTER FUNKSIE VERVUL SOSIALE MEDIA OP DIE OOMBLIK?

Politiek op sosiale mediaDit is Novembermaand in die jaar 2021. Die Afrikanervolk is deur verraad van bloedverwante volksgenote, nou al vir die afgelope 27 jaar in die mees benouende politieke, sosiale, kulturele, finansiële, Godsdienstige, opvoedkundige en morele toestand gedompel sedert ons volkswording, in die laat 1700's en vroeg1800's.

Magsposisie ge-erodeer

Vanuit 'n erkende magsposisie en mees invloedryke Afrikavolk, gereduseer tot rommel op feitlik elke lewensterrein. Veral egter op die terrein van ons lewens-en-wêreldbeskouing. Dit is op hierdie terrein wat die kerk en staat wat deur internasionale humanisme, liberalisme en sosialisme besoedel geraak het, die Afrikanervolk se ankers begin optrek het.

Van Vryburger tot volk.

Uit die Vryburgerstand wat ontstaan het na die Verversingspos wat die Hollanders van die Oos Indiese Kompanje aan die Kaap gevestig het, het daar geleidelik samehorigheid ontstaan wat nie gehou het van die opgesmukte "adelstand hiërargie" wat saamgekom het uit die middeleeue en wat wet en orde baie selektief toegepas het.

Ek wil hulle graag die "puriteine" noem wat met die riglyne uit God's Woord, onder onregverdige wetstoepassing, ontleen uit onregverdig gefabriseerde wette, wou wegkom en die binneland ingetrek het. Met 'n vaste geloof in die Drie-Enige-God en Sy Woord as fondasie, het die Afrikanervolk sy vryheid, volkskap, kultuur en geskiedenis op nasionalistiese grondslag ontwikkel en die Suidpunt van Afrika tot een van die mees vooruitstrewende lande in die wêreld.

Voorspoed bring ook verval

Met die vooruitgang het internasionale invloede egter ook nie uitgebly nie. Rykdom en voorspoed het deure ge-open, nie net vir sport en vermaak nie, maar ook vir internasionale beïnvloeding deur die media, filmbedryf en later die beeldradio. Nog later het die rekenaar en selfone bygekom. Beheer oor wat toelaatbaar was en wat nie, het oneffektief geblyk sodat verval op sedelike en morele terrein, maar erger nog, ook op die terrein van ons lewens-en-wêreldbeskouing, ingetree het.

Gaandeweg het die invloed uit die kerke, wat ras as onderskeidingsfaktor begin aftakel het, ruimte geskep vir gelykstelling en het die woord rassisme 'n skeldterm geword. Tersefdertyd het dit ook die deur oopgemaak vir skuldbelading wat die integrasiedrywers soos 'n handskoen gepas het.

Met die Afrikanerbroederbond (AB) waarvan die oorgrote meerderheid predikante lid was, kon sameswerings in die geheim plaasvind wat die demokrasie, waar die volk se wil deur verkose LV's en parlementariërs uitgevoer moes word, 'n bespotting geword. Die stert het nou die hond begin swaai en die volksmandaat is met fyn voetwerk omseilwat ons uiteindelik ook ons beheer oor Suid Afrika gekos het.

Met die Staatsveiligheidsraad ontbind, 24 Behoudende generaals afgedank, die grondwet vervang en 'n swart meerderheidsregime aan bewind, was dit slegs 'n formaliteit om die komando's te ontbind. Die blankes en veral die Afrikanervolk was eensklaps in 'n uiters onmagtige posisie gemanipuleer deur skyn magsdeling in die vorm van 'n Regering van Nasionale Eenheid.

WAT HET OORGEBLY?

Dit bring ons by Sosiale Media! Met die monitering van feitlik elke moontlike kommunikasiemiddel, die huidige inperkingsmaatreëls, die verbod op byeenkomste, gesigmaskers en gepoogde verpligte in-entings, is organisering op die oog af, feitlik onmoontlik. 'n Bleek scenario vir veral ongelowiges. Dit is hulle wat nou na strooihalms gryp wat oral opduik en aangeprys word.

Afrikaners wat selfs vir die DA en VF-Positief gestem het in die afgelope munisipale verkiesings, ongeag hierdie organisasies se anti Afrikaner beleidsrigtings, is die bewys van 'n verskuiwing van lewens-en-wêreldbeskouing.

Met sosiale media wat moeilik stilgemaak kan word, is dit werklik tragies dat elke bleeksiel wat reken dat hy of sy nou die geheimste van geheime iewers gehoor het, die gety gaan swaai en sosiale media daarvoor gebruik. Verder klim elke "bekeerde" blanke lid van die ANC, Boeremagvervolgers en selfaangestelde generaals op hierdie mediatrein en verkondig dat die Afrikaner moet wakker word! Wakker word vir wat, wonder ek? Om nogmaals gevang te word?

Ons weet mos nou al almal dat ons verraai is! Ons weet ook dat ons met leuens bestook word. Wat sal die fyner detail van verraad aan ons toestand verander? Wat ons nodig het is gesamentlike verset teen die totale aanslag waarmee sommige Afrikaners vandag die spot dryf! Al die pogings om ons van ons land te laat afsien deur volkstaatjies, ontrekking in belang van ons vrouens en kinders, samewerking met ons vyande teneinde die futiele veelrassige stelsel te probeer funksioneel kry, is geskep om te verdeel! Ons mense neem daaraan deel ten koste van hulle eie en ons volk se voortbestaan, wetend en onwetend!

Ons oplossing soos in die geval van Bloedrivier setel in ootmoedige afhanklikheid van ons hemelse Vader en in gesamentlike eendragtige politieke beginsel en beleid. Die be-ywering om ons vryheid op daardie grondslag terug te wen, is geskoei op die feit dat ons ons vryheid verloor het deur die afwyking van daardie bewese suksesvolle beleid. Dit geld ook vir die nie-blanke se behoud van hulle identiteit!!

Indie die sosiale media in belang van die vryheid vir die Afrikanervolk aangewend moet word, laat dit dan vir samehorigheid gebruik word en nie vir verdere verdeeldheid nie! Gebruikers van sosiale media wat dit nie ten doel het om die Afrikaner weer in samehorigheid op dieselfde bewese suksesvolle beginsel, soewerein onafhanklik in sy eie erfdeel te verenig nie, moet as vyande van ons volk se vryheid beskou word!

In samevatting is dit 'n feit dat die nuttigheid van sosiale media deur baie van ons eie mense misbruik word om ons aanhoudend te verdeel in teenstelling met die waardevolle beskikbaarheid en bruikbaarheid om eensgesindheid te bewerk op pad na ons vryheidsideaal wat ons voorgangers bereik gehad het tot en met die sluipmoord op dr. Verwoerd! Die moontlikheid is steeds daar. Die sukses hang af van die keuses wat ons maak!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie