1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867439

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

BOER BURGER BEWEGING BEHAAL SETEL IN DIE NEDERLANDSE PARLEMENT

MEV. CAROLINE VAN DER PLAS: "ALLE KIESERS WAT HUL STEM OP MY UITGEBRING HET, KAN DAARVAN VERSEKER WEES DAT EK DIE BELANGE VAN DIE BOERE TOP PRIORITEIT SAL GEE"

Geagte lesers. Ons het 'n insiggewende onderhoud gehad met mev. Caroline van der Plas wat by 2021 08 09 1die laaste verkiesings met die nuwe politieke party BoerBurgerBeweging deurdat 56:000 mense op haar gestem het, 'n setel in die Nederlandse parlement verower het. Die nommer twee op die lys, mev. Femke Wiersma het ongelukkig nie 'n plek gekry in die Tweede Kamer dog het darem 25.588 stemme behaal. In totaal het 104:000 kiesers op BBB gestem. Ons het oa. gesels oor waar haar party voor staan en wat sy dink te kan bereik om die Boere wat bedreig word in hul bestaan deur partye as Demokrate 66 te kan help.

"Mevrouw van der Plas allereerst heel hartelijk gelukgewenst. Zou u voordat we met het vraaggesprek beginnen de lezers iets over uzelf willen vertellen?"

"Mijn naam is dus Caroline van der Plas. Ik ben 54 jaar en woon in Deventer. Ik ben geboren in Cuijk (Provincie Noord-Brabant) maar opgegroeid in Deventer. Mijn moeder is een Ierse, mijn vader (helaas in 2014 overleden) Nederlands. Ik heb 2 zoons van 21 en 26 jaar, van wie de 2021 08 09 3jongste nog thuis woont. Ik ben weduwe sedert mijn man Jan in september 2019 aan alvleesklierkanker is gestorven. Ik heb alleen een middelbare schoolopleiding gehad HAVO (Hoger Administratief Voortgezet Onderwijs) en ben meteen na mijn schooltijd als journalist begonnen bij het Deventer Dagblad (tegenwoordig De Stentor). Tot 2004 was ik algemeen journalist en vanaf 2004 agrarisch journalist. In 2019 heb ik samen met Henk Vermeer en Wim Groot Koerkamp de BoerBurgerBeweging opgericht. Op 17 maart behaalden we 1 zetel in de Tweede Kamer".

"Hoe waren de reacties van de kiezers nadat ze vernamen dat u één zetel had gewonnen?

"Euforisch. Wij hadden het zelf wel zien aankomen, omdat wij met name op het platteland van Nederland en zeker in het Oosten van het land al wel bekend waren. Maar voor de rest van Nederland was het een complete verrassing. Voor onze kiezers was het fantastisch natuurlijk dat het lukte. Eindelijk het platteland en de landbouw rechtstreeks vertegenwoordigd in de politiek. Eindelijk kunnen we die een eigen stem geven in Den Haag".

"Wanneer kreeg uw partij gestalte en hoe ging dit in z'n werk?"

"Zoals reeds eerder gezegd zijn we begin 2019 begonnen met de plannen. Dit was ten tijde van het uitkomen van het door mij geschreven BoerBurgerBoek, waarin 21 verhalen van boeren, tuinders, en 1 Noordzeevisser worden verteld, over wat er allemaal gebeurt voordat de 2021 08 09 2consument zijn eten of bloemen op tafel heeft staan. In augustus 2019 heb ik het via het ledenblad Nieuwe Oogst van de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) bekendgemaakt, maar pas in oktober 2019 kregen we vleugels. Dit had vooral te maken met de boerenprotesten. Wij zijn niet opgericht vanwege die protesten, maar de protesten werkten voor ons wel als een vliegwiel. In november 2019 zijn we officieel opgericht als ledenpartij (vereniging) en in december 2019 hebben we ons ingeschreven bij de Kiesraad. Toen zijn we ook begonnen met ledenwerving, met het zoeken naar geschikte kandidaten en het maken van een verkiezingsprogramma. Daarna startte de campagne, waarbij we ontzettend veel hulp hebben gekregen van honderden vrijwilligers in heel Nederland. Overal hingen bijvoorbeeld spandoeken van BBB in weilanden, langs de wegen, noem maar op. Met als resultaat die zetel op 17 maart 2021".

"In de titel lieten we al doorschemeren dat u de belangen van de boeren op de eerste plaats zult zetten. Critici zullen zeggen: 'wordt dit dan al niet gedaan door een partij als het CDA waar in het verleden veel agrariërs hun stem op uitbrachten'? Anders gezegd: wat voegt de Boer Burger Beweging toe aan de bestaande politiek?"

"Als het Christen Democratisch Appél (CDA) het zo goed had gedaan, waren wij niet opgericht zo simpel is het. Wij kijken met een frisse en pragmatische blik naar de politiek. Wij staan écht met de poten in de klei en weten goed wat er speelt en leeft in het land en zeker op het platteland. 2021 08 09 4BBB is een partij die heel dicht bij de mensen staat en midden in de samenleving staat. Wij durven onwelgevallige meningen te verkondigen, bijvoorbeeld dat wij vinden dat de wolf weg moet uit Nederland, dat de runderen en paarden, die elke winter verhongeren. in de Oostvaardersplassen moeten verdwijnen en dat daar woningen moeten komen, dat wij ook opkomen voor gangbare boeren en niet alleen maar een sociaal acceptabel verhaal vertellen. Wij noemen pijnpunten en komen met cijfers en feiten. Mensen in Nederland zijn blij dat er nu eindelijk een “echt mens” in de Tweede Kamer zit en geen pratende pop".

"Er zijn meer partijen die de boeren een warm hart toe dragen. We noemen alleen maar de Partij voor de Vrijheid van dhr. Wilders en de Staatkundig Gereformeerde Partij van dhr van der Staaij. Zou met de komst van uw persoon er nog meer begrip komen voor de positie waar landbouwers zich in bevinden of blijft links onverdroten doorgaan met dat afbraakbeleid en volhouden dat er nu eenmaal woningen bijgebouwd moeten worden ten koste van landbouwgrond?"

"Ik denk zeker dat het tij gaat keren. Nu wij actief opkomen voor boeren, zien we ook dat heel veel mensen in het land onze boeren steunen. Die mensen hoorde je eerder niet omdat de linkse partijen alleen maar vanuit hun bubble praten en ook gelijkgestemden trokken. Ik denk zeker dat met onze komst de publieke opinie zich nog meer vóór boeren zal uitspreken".

"Wat zou de reden kunnen zijn dat degenen die voor ons dagelijks voedsel zorgdragen de Kop van Jut zijn en de schuld krijgen van het te veel uitstoten van stikstof. Met ander woorden wat bezielt een partij als Democraten 66?"

"D66 ziet in de veehouderij makkelijk wisselgeld voor stikstof winst. Het gaat D66 helemaal niet om natuurherstel. D66 wil alleen maar grond hebben, zodat erop gebouwd kan worden. Zodat zij kunnen zeggen: “Kijk, wij hebben de woningnood opgelost”. En boeren zijn een makkelijke prooi, denkt deze partij dan".

"Een organisatie zoals 'Wakker Dier' verspreid doelbewust leugens over o.a de varkenshouderij. Worden deze onwaarheden voor zoete koek geslikt door dé partijen die een halvering van de veestapel voorstaan, en zien ze hierin een rechtvaardiging dan wel aanleiding om deze bedrijven te treffen?"

"Wakker Dier verspreidt niet zozeer leugens, maar ze laten wel heel veel nuances weg uit hun verhaal. Het is ook een actiegroep en zelf zeggen ze ook: “Met nuance bereik je niks”. Veel politici geloven hun blindelings. Doen zelf geen onderzoek, praten niet met boeren, verdiepen zich niet in de materie. Nu wij in de Kamer zitten, kunnen wij wel het echte verhaal vertellen. Dat vinden veel politieke partijen niet leuk, maar ze hebben het er maar mee te doen".

"We lazen dat heel veel agrariërs al lang geleden maatregelen hadden genomen om de uitstoot tot een minimum te beperken. Ze hebben daarbij ook nog hoge kosten gemaakt. Toch krijgen ze keer op keer te horen dat deze aanpassingen ook niet voldoen aan wat de milieuactivisten wenselijk achten. We vragen ons daarom af. Wanneer is men eindelijk tevreden?"

"Nooit. Er zal altijd weer iets nieuws komen. We zien dat ook al decennia. Eerst was het dierenwelzijn, toen diergezondheid, toen milieu, toen natuur, en toen klimaat. Aan ons de taak om het gezond verstand weer terug te laten keren".

"We nemen aan dat u veel met schapen- en varkenshouders en kippenboeren spreekt. Hoe is hun situatie op dit moment?"

"In veel sectoren gaat het niet goed. Hoge kosten maken, lage prijzen krijgen. Maar ook de continue negatieve berichten hebben hun weerslag. Veel boeren hebben er gewoon helemaal geen zin meer in. Het aantal zelfdodingen of pogingen daartoe loopt ook op. Wat ik mooi vind, is dat boeren tegen mij zeggen: “Door jou hebben we weer een beetje hoop".

"Hoeveel agrarische bedrijven telt Nederland momenteel en in welke provincies bevinden die zich?"

"Er zijn ongeveer 50.000 boerenbedrijven. Deze bevinden zich in alle provincies. Met de meeste intensieve veehouderij (varkens, kippen, geiten) in het Zuiden en Oosten van het land en de meeste melkveebedrijven in het noorden en westen van Nederland en de meeste akkerbouw in Flevoland en Zeeland".

"Kunt u enige voorbeelden uit de praktijk noemen waaruit blijkt dat boeren er mee op zijn gehouden omdat ze onder het huidige beleid geen toekomst meer zien voor zichzelf of hun kinderen?"

"Er zijn legio voorbeelden dus eigenlijk teveel om op te noemen. Er stoppen hier boeren bij bosjes".

"Dan willen we het als laatste even over uw website hebben. Ons viel op dat deze behalve in het Nederlands ook onder andere in het Haags, Nedersaksisch, Gronings, Zeeuws en de Friese taal is te bekijken. Dit is echt niet vanzelfsprekend en zelfs bijzonder te noemen, want de meeste websites bedienen zich uitsluitend van het Nederlands. Hier zal zeker een bedoeling achter zitten nemen we aan?"

"Zeker. Wij vinden dat streektalen en dialecten veel meer gewaardeerd en gepromoot moeten worden. Iedereen vertaalt verkiezingsprogramma’s in Turks of Marokkaans, maar aan de eigen streektalen en dialecten wordt niet gedacht. Dat vind ik raar".

"We ronden af en wensen u alle succes toe bij uw belangrijke werk".

"Veel dank daarvoor!”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie