1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867454

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

IS ONS VERTROUE OP HOM?

BybelPs. 40:1-18

“Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.” (5). Geliefdes, vertrou ons nog van harte op die HERE? U vind hierdie vraag dalk vreemd. Natuurlik vertrou ons op die HERE. Ons moet dalk versigtig wees om te selfversekerd te wees. Petrus het ook mos op die HERE vertrou – daarom dat hy uit die skuit geklim het en op die water na Jesus geloop het. Maar was daar nie tog ‘n swak plek in sy mondering wat daartoe gelei het dat hy in die water weggesink het nie? Gelukkig het hy tot die Here geroep wat hom toe gehelp het. Ons weet wel dat ons nie na Petrus ‘n vinger kan uitsteek

nie, want dit is onwaarskynlik dat enige van ons in die situasie beter sou vaar. En skielik is ons nie meer so selfversekerd oor ons vertrou in die Here nie, né? Geliefdes, ons as mense verval so maklik in gewoontes – en dit kan slegte maar soms ook goeie gewoontes wees. Koning Dawid het die goeie gewoonte gehad om altyd in tye van benoudheid die Aangesig van die HERE op te soek. Ja, hierdie man was gewoond om op die HERE te vertrou. En ons kan verseker by hom veel hiervan leer. Hy het hom tot die HERE gewend wanneer hy hartseer was. “Hoor, HERE, my gebed, en luister na my hulpgeroep; swyg nie by my trane nie;...” (Ps. 38:13). Hy het hom tot die HERE gewend wanneer hy benoud was. “Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp;...” (Ps. 18:7). Maar ook wanneer hy bly was, het hy hom tot die HERE gewend. “o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp! U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.” (Ps. 21:2&3).

Hoe gewoond is ons om ons tot die HERE te wend en Hom te vertrou, geliefdes? En hoe gewoond het ons dalk geraak om ons “eie planne” te maak om ons probleme te bowe te kom. Ek sal met die beste mediesefonds die beste mediese sorg kan kry en so na my eie gesondheid omsien. Ek sal my verskans met goeie versekering en sekuriteit teen enige moontlike ongeluk wat my kan oorkom – ek hoef nie op die HERE vir my beskerming te vertrou nie. Ek sal ‘n goeie geleerdheid verwerf en sodoende vir my eie finansiële welvaart en voorspoed sorg – waarvoor hoef ek die HERE hiervoor vertrou? Terwyl daar vir voorsorgmaatreëls in hierdie lewe ‘n plek is, moet ons daarteen waak dat ons nie soveel

maatreëls neem dat ons later voel dat ons glad nie meer die HERE nodig het nie. Ja, geliefdes, die HERE stel dit duidelik dat Hy ‘n groot behae daarin het dat ons op Hom vertrou. “Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.” (Jer. 17:7). En Hy stel dit ook dat Hy ‘n afsku daarvan het wanneer ons groter vertroue in die vlees as op Hom stel. “So sê die HERE:vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.” (Jer. 17:5). Kyk maar waar die Afrikanervolk in 2021 sit omdat hy eerder op die praatjies van “slim politici” as op die krag, hulp en leiding van ons Almagtige Vader vertou het! Maar ons is nie net in Jeremia hierteen gewaarsku nie. Ps 146:3:”Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.”

Geliefdes, wanneer ons nie opreg op die HERE vertrou nie is dit vir ons ‘n teken dat ons kennis van Hom tekort skiet. “En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!” (Ps. 9:11). Ja, hy wat die HERE in waarheid ken en weet Wie Hy werklik is, sal ook weet dat daar géén wese, geen organisasie, geen stut of steun is wat meer te vertroue as Hy is nie.

Wanneer ons in eerlikheid raaksien dat ons vertroue op die HERE nie is wat dit behoort te wees nie is daar beslis vir ons harde werk in ons geloof, geliefdes. Daar waar ‘n vaste geloof is, sal ‘n vaste vertroue ook wees. Laat ek en u ons ook opnuut toespits om in waarheid op die HERE te vertrou. Ja, laat ons dit nastreef om veel eerder ons vertoue op Hom as op ons eie maatreëls te stel. Mag ons ook nastreef om daaraan gewoond te raak om in alles in ons lewens nie op ander, nie op eie krag of eie maatreëls nie, maar van harte op die HERE te vertrou! “Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons. Sela.” (Ps. 62:9).

AMEN.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie