1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869109

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

WEES HEILIG, WANT HY IS HEILIG

Bybel 1 Pet. 1:13-25

“Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap; omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos,” (:15-19).

U het sekerlik al gehoor – “niemand is volmaak nie.” En dit is ook heeltemal waar geliefdes. Daar was en sal deur al die eeue heen maar net Een wees wat volmaak en sonder sonde was - Christus Jesus wat in gedaante van ‘n mens kom leef het om aan ons ‘n voorbeeld van ‘n volmaakte lewe te stel. Ja, geliefdes, God verwag van elkeen wat tot geloof in Hom kom om hierdie volmaakte lewenswandel na te streef. “Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees.” (2 Kor. 13:11).

Dit is duidelik dat God van Sy geroepe en bekeerde kinders in Christus Jesus verwag om gedurig na volmaaktheid en heiligmaking te streef. “jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; (Heb. 12:14). Die strewe na volmaaktheid en heiligmaking in Christus Jesus is geen geringe taak nie, geliefdes. Dit is nie iets wat ons maklik kan bereik nie. Dit is nie iets wat ons sommer oornag kan afhandel nie. Tewens, dit is nie iets wat ons op ons eie kan doen nie. Dit is ‘n opdrag van God wat vir ons na die vlees geheel en al onmoontlik is.

Paulus lewer in Romeine 7:18&19 saam met ons hierdie getuienis. “Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.” Dit beteken egter nie dat ons swakheid in die vlees ons van hierdie verantwoordelikheid kwytskeld nie. Ons kan nie die swakheid van die vlees as ‘n verskoning gebruik waaronder ons ons onheiligheid kan wegsteek nie. Geliefdes, die heiligmaking bly steeds ‘n opdrag van God.

Dit is ‘n opdrag van God wat ons deur die krag van God se Gees moet gehoorsaam. God het ons self daartoe geroep. “Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.” (1 Thes. 4:7). Wanneer ons na ons lewe kyk in die spieël van God se Woord raak ons dikwels moedeloos oor ons eie swakhede en sondige natuur voor God. En ons voel dalk asof ons gewoon nie daarin kan slaag om die stryd teen die sonde te wen nie. Dit is dan wanneer ons saam met Paulus die woorde in sy brief aan die Romeine kan uitroep. “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!” (Rom. 7:24&25).

Ek herhaal egter geliefdies - ons swakheid in die vlees behoort nie ‘n verskoning vir ‘n lewe van ongeregtigheid te wees nie. Dit behoort vir ons as ‘n herinnering te dien van ons eie onvermoë om onsself voor God te regverdig. Ja, dit behoort ons aan ons afhanklikheid van Christus te herinner. Dit is nie ons eie goedheid waarmee ons voor God geregverdig word nie, maar deur die soenverdienste van onse Here Jesus Christus. En deur Sy Heilige Gees wat in ons woon, word ons in die weg van heiligmaking gelei. “Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.

Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel.” (Gal. 6:14&15). Geliefdes, mag ek en u vanoggend deur hierdie woorde opnuut aangespoor word om na die weg van heiligmaking te soek. Ja, mag ek en u opnuut in ons lewens besin langs welke weg ons wandel. Mag ons die weg van ons eie planne, ons eiesinnigheid, ons vleeslike begeertes, ons self tevredenheid verlaat. En mag ons die weg van heiligmaking opsoek en met volharding daarlangs wandel. Hierdie weg waarop Christus ons Leidsman is op Wie ons oë gedurig gerig is.

Ja, hierdie weg waarop ons elke dag ons kruis opneem, onsself kruisig, en Christus getrou gehoorsaam en navolg. Die beloftes langs hierdie weg is veel groter as wat hierdie verganklike wêreld ons in ‘n ewigheid kan bied! “TERWYL ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2 Kor. 7:1)

Amen

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie