1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867430

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE MENS SE WEG IN HIERDIE LEWE

Bybel

Ps. 18:1-51

“Die weg van God is volmaak; die word van die HERE is gelouter; Hy is ‘n skild vir almal wat by Hom skuil.” (:31). “God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.” (:33).

Die mens kom in hierdie lewe voortdurend voor keuses, voor kruispaaie, te staan. Dit is dan wanneer ‘n mens moet besluit – hierdie kant toe of daardie kant toe. Wat sal die regte weg wees om in te slaan?

Die groot hoeveelheid hartseer en ellende waarin so baie mense in ons tyd leef, lewer getuienis dat mense toenemend die verkeerde besluite rakende hul lewensweg maak. Dit is eintlik ‘n vreemde verskynsel wanneer ‘n mens in ag neem dat die mens van vandag tog soveel meer inligting tot sy beskikking het. Ons het soveel makliker en vinniger toegang tot inligting. En ‘n ingeligte mens is mos veronderstel om beter besluite te neem as 'n oningeligte mens, nie waar nie? Wel, dit is inderdaad die geval, mits die bron wat jy raadpleeg ‘n betroubare bron is. En dit is juis hierin wat die hededaagse mens klaaglik misluk. Mense vra na leiding en rigting vir hul lewens in al wat ‘n bron op die internet en tydskrif is en ignoreer die enigste ware, op regte, volmaakte en betroubare Bron, nl. die Woord van God. Die mens vertou nie op God vir sy heil nie. Nee, die hedendaagse mens vertrou op homself om sy eie heil te bewerk. En die Woord van God waarsku die mens teen die slegte gevolge van hierdie onverskillige keuse om God nie in gedagtenis te hou nie!

 

“...Soos húlle hul eie weë verkies het en hulle siel ‘n behae het in hul verfoeisels, so sal Ek ook hulle ongeluk verkies en wat hulle met skrik vervul, oor hulle laat kom; omdat Ek geroep en niemand geantwoord het nie, Ek gespreek en hulle nie gehoor het nie; maar hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë, en verkies wat My nie behaag nie.” (Jes. 66:3&4). 

 

Ons lees vanoggend uit Psalm 18 dat die weg van God volmaak is. Maar hoe is dit dat die mens dan nie sondermeer hierdie weg begeer nie? Die volmaaktheid waarvan ons hier lees beteken nie sonder teëspoed en probleme nie, geliefdes. “Resj. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom.” (Ps. 34:20). Ja, ook Paulus lewer vir ons getuienis van die talle struikelblokke langs die weg van die Here wat hy moes stap. “...Watter vervolginge het ek nie al verdra nie! En die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.” (2 Tim. 3:11&12). Die volmaaktheid van hierdie weg beteken ‘n skoon, ‘n rein, ‘n eerbare, opregte lewensweg. Die weg van die Here is ‘n lewensweg waarin ek Hom in nederige ootmoed kan dien. Ja, dit is die weg wat ek verkies omdat dit vir die Here welbehaaglik is en nie noodwendig omdat ek daaruit die grootste stoflike voordeel kan put nie. Dit is langs hierdie weg waar ek in ‘n goeie verhouding met God kan leef, waarin ek in liefde en vrede met Hom kan wandel en op Sy hulp in tye van nood kan steun omdat Hy in die weg van die regverdiges ‘n behae het. “Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die

gebaande weë is.” (Ps. 84:6). 

 

Geliefdes, hoe hartseer is dit nie om in ons tyd boonop nog ‘n oorweldigende golf van dwaalleer te moet trotseer nie. Ja, dwaalleer waarin die “volkmaakte weg” van God deur gierige en hebsugtige predikers as ‘n weg van uitsluitlike voorspoed en welvaart voorgehou word. Mense word met onverskillige dwaalleer mislei om te glo dat God net onophoudelik oor almal seën wil laat neerdaal en mense links en regs wil “bless”. Hulle vlei mense ter wille van die voordeel wat hulle daaruit kan put – selfs ten koste van hierdie mense se sieleheil. “...en volgens hul begeerlikhede wandel; en hul mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel.” (Judas:16).

 

Geliefdes, te midde van ‘n verdwaalde wêreld moet ek en u vandag ook vir onsself die baie belangrike vrae afvra - hoe sien my en u lewensweg vanoggend daar uit? Bewandel ons ‘n lewensweg waarlangs ons Christus Jesus se nabyheid en leiding kan ervaar? Het ek ook die vrymoedigheid om alles in my lewe met die Here te deel sonder om iets vir Hom te probeer verberg omdat ek weet dat die Here in my weë ‘n behae het? Oordink ek ook gereeld my

lewensweg om my weë telkens weer na die weg van die Here te rig? “Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.” (Ps. 119: 59 &60). Of het ons ook al so gewoond aan die weë van hierdie wêreld geraak dat ons nie meer aan die Here dink en na Hom vra op ons lewensweg nie? Begeer ons dalk ook met groter geesdrif die eer, rykdom en genot en weë

van hierdie wêreld as om te wandel op die volmaakte weg van God?

 

Mag ons ook elkeen met volle opregtheid vanoggend die belydenis van Ps. 119:30 & 32 aflê en die regte lewensweg verkies. “Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart.”

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie