1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661619

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NEDERIGHEID IS KOSBAAR VOOR GOD

BybelLuk. 1:46-56

“EN Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my

Saligmaker; omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het; want kyk,

van nou af sal al die geslagte my salig noem.” (:46-48).

Wat ‘n lieflike lofsang uit die mond van Maria! Sy maak ook in hierdie lofsang van haar aan

ons een van die redes bekend waarom God haar uit soveel mense tot hierdie grootste eer

verkies het. Dit was nie omdat sy een van die aansienlikste vroue in haar tyd was nie. Dit

was nie omdat sy van buite een van die beeldskoonste vroue was of uit een van die mees

welgestelde families gekom het nie.

Geliefdes, wat God in Maria raakgesien het wat Sy behae gewek het, was haar innerlike skoonheid – haar nederigheid. “en my gees is verheug in God, my Saligmaker, omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het; …” (:47:48). Geliefdes, God kyk veel dieper as mense na ‘n mens. Hy staar Homself nie blind aan die dinge voor oë soos wat ons as mense dikwels doen nie. “Maar die HERE sê vir Samuel: Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want Ek ag hom te gering. Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan.” (1 Sam. 16:7).

 

Geliefdes, die Woord van God tref vir ons so ‘n duidelike onderskeid tussen die nederige en hoogmoedige of trotse mens. God koester ‘n diep liefde vir ‘n nederige mens – Hy is naby aan diesulkes. “Want so sê die Hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die  verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die hart van die verbryseldes.” (Jes. 57:15). Hy het daarenteen ook ‘n afsku in ‘n hoogmoedige en trotse mens. “Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE ‘n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie.” (Spr. 16:5). Ja, dink maar daaraan hoedat God menigmaal self as teëstander van ‘n hoogmoedige optree. “Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot,

en sy hart het soos dié van die diere geword, en hy het saam met die wilde-esels gewoon; hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam natgemaak totdat hy erken het dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie Hy wil.” (Dan. 5:20&21).

 

Geliefdes, ‘n trotse mens steun op sy eie vermoë en krag. Maar ‘n nederige mens vertrou op die hulp, krag en genade van die Here. ‘n Trotse mens sal daarom nie die Here voor oë hou of raadpleeg nie omdat hy van mening is dat hy sy eie heil kan uitwerk, terwyl ‘n nederige mens deurgaans die Here sal raadpleeg. ‘n Nederige mens sal die Here vertrou om hom op sy lewensweg te ondersteun. En sien u hoe gevaarlik trotsheid vir ‘n mens se ewige siele heil is, geliefdes? ‘n Trotse mens wat op sy eie krag en vermoë steun sal ook vir sy ewige eindbestemming hierop vertrou. Hy sal selfs dink dat hy nie te sleg daar uitsien nie en nie eers enige vergifnis of verlossing nodig het nie. En daarenteen sal ‘n nederige mens weet hoe afhanklik hy van sy Saligmaker vir sy verlossing is. “En die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie – rowers,

onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself

verneder, sal verhoog word.” (Luk. 18:11-14).

 

Geliefdes, mag ons vandag ook hierdie lering uit die woord van God met ‘n sagmoedige hart in ons harte ontvang. En mag hierdie ingeplante woord in ons harte ontkiem om veelvoudige vrug in ons lewens op te lewer. Mag ons nederigheid in ons harte so groot wees dat daar by ons die suiwere besef sal wees hoe afhanklik elke een van ons van God se genade is – ongeag u rykdom, u kennis, u invloed in die samelewing. En mag ons met hierdie besef daadwerklik na ‘n lewe van nederigheid voor God se Aangesig streef. “…en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” (1 Pet. 5:5).

Amen.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie