1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869063

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AFRIKANER VOLKSPARTY NUWEJAARSBOODSKAP VIR 2021

D. Varkevisser 2

LUISTER OOK BY:

https://www.youtube.com/watch?v=3l9cxsjYMN8&feature=youtu.be

 

Waarskynlik is daar in die hart van elke Afrikanerpatriot, waar hy of sy hulle ookal in die wêreld mag bevind, 'n hoopvolle verwagting vir iets wat kan gebeur in 2021, wat ons tragiese toestand sal veranderin iets positiefs. Dan is daar egter onteenseglik ook diegene wat moedeloos en sonder oortuiging voortstrompel agter elke nuwe strooihalm aan. So voelvoel soos in 'n digte mis, omdat omstandigheid hulle rigting bepaal het en nie beginsel nie! Vraag is, in watter geselskkap bevind u uself?

Indien omstandigheid u norm was en vandag nog is vir toekomsbepaling, sal ek u gelyk gee dat die toekoms werklik mistig is! Selfs digte en op die oogaf, ondeursigtige mis! 'n Mens sou kon toevoeg, selfs welriekende mis! Dit was immers die nog huidige President van die VSA wat opgemerk het dat Suid Afrika nou 'n "shithole" geword het!

Laat ons egter voordat ons by die verwagtings moontlikhede en afleidings kom, net 'n paar basiese wetmatighede opnuut bevestig. In die eerste plek gaan dit nie oor leiers nie! In die tweede plek gaan dit ook nie oor regs of links nie en derdens veral nie oor omstandigheid nie! Dit het nog altyd gegaan oor reg of verkeerd! Oor beginsel en beleid!

Om dus te besin oor die pad vorentoe, laat ons dan onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is! As dit reg is om gelowig te wees en verkeerd om ongelowig te wees, laat ons dit dan sê en daarvolgens lewe! As dit reg is om dit wat verkeerd is te vermy, neem dan verantwoordelikheid vir jou standpunt en staan en val daarby!

Die "totale aanslag" wat op ons Afrikanervolk aangelê is en reeds in die laat vyftig's en vroeë sestig's begin het, het grysgebiede laat ontstaan tussen reg en verkeerd tot waar ons ons vandag bevind! Die veroordeelde publikasie en sensorrade wat Breyten Breytenbach, Etiën le Roux, Dan Roodt en ander liberales se destydse dekadente publikasies verbied het, het onder druk geswig en verdwyn en vandag het ons daardie gemors as voorgeskrewe en "letterkundige" voorbeelde.

Radio sonder grense het uitgebrei na grenslose beeldsendings, grenslose waardes, grenslose beginsels en grenslose beleidsrigtings. Daar is nie meer reg of verkeerd nie, waarheid of leuen nie, nie meer 'n god of 'n satan nie, nie meer ras of geslag nie, net hierdie moeras van bandeloosheid waar alles geld vir almal sonder onderskeid omdat die mens 'n "reg" het en selfs 'n menseregte akte wat die onreg verseker!

Die AVP sê, aanvaar u verantwoordelikheid as Christengelowige en neem standpunt in! Ons erken en aanvaar verskille! Ons erken en handhaaf sedelike en morele grense! Ons erken en handhaaf die grense tussen hoë en vervalle waardes. Ons glo dat God-Drie-Enig soewerein en alleen God is! Dat dit Hy is wat ons in Sy Lewende Woord waarsku: Lukas 11: 17 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en ’n huis wat teen homself is, val. Glo u dit saam met ons? Indien nie, kyk dan terug, nie net op 2020 nie, maar op die 26 jaar sedert 1994 en oortuig uself! Die aanslag is nou gefokus op die vernietiging van gesinswaardes,families en volksverband deur die beperkings van byeenkomste. gebruik 2021 dus veral om hegte gesinsbande te bind! daaruit ontstaan hegte families en kulmineer in hegte volksverband!

Die ontkenners van alles wat hierbo gesê is, saam met die swart ras wat hulle aan bewind gestel het, het nou 'n volle 26 jaar gehad om die teendeel te bewys en het klaaglik gefaal! Ons boodskap aan die Afrikanervolk is opnuut: Kom almal bymekaar wat uit innerlike geloof en politieke oortuiging bymekaar tuis hoort! Die Nuwewêreld Ordedrywers se bedrogvolle leuens, gedryf deur gedienstige en gehoorsame mediaslawe, van virusse en pandemiegetalle, sal blootgelê word soos wat alles wat in die donker gedoen en beplan word onafwendbaar aan die lig blootgestel sal word! Dit boesem by ons geen vrees in nie, maar volharding in geloof!

Waak en bid dus, dat u nie in die versoeking mag kom van toegee, ingee en weggee van morele waardes en die beginsels waarmee die Afrikanervolk tot stand gekom, gegroei, gewerk en gewen het nie! Dit was juis die afwyking van ons beproefde beginsels en beleidsrigting wat tot ons huidige benouing gely het. Mag ons Hemelse Vader ons daartoe genadig wees om die lig wat Hy om ons skyn deur Sy al om teenwoordgheid, raak te sien wat helder skyn binne in hierdie "mistige" 2021 wat voor ons lê!

Danie Varkevisser

LEIER VAN DIE AFRIKANER VOLKSPARTY

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie