1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869087

Besoekers aanlyn

Ons het 24 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

AVP REAKSIE OP DR. DIRK HERMANN SE “ONS SAL SELF”

Dr. DIRK HERMANNDr. Dirk Hermann, die bestuurshoof van die Solidariteit vakbond skryf op Maroela Media, “Ons sal self”. By die lees van hierdie artikel kry die oningeligte die indruk dat dr. Hermann die Afrikaner se belang op die hart dra. Hy begin sy lofrede van die Afrikaner immers met “ons”.

In die benouing waarin die Afrikanervolk op sluwe wyse ingedwing is, is dit van die uiterste belang om jou besig te hou met die vereniging van ons volk en moet daar erkenning wees aan pogings wat daarop gerig is om ons volk se samehorigheid wat in stof en as lê, te probeer herstel. Dit is daarom sleg om heeltyd te moet kritiek lewer waar diesulke pogings die potensiaal het om heeltyd te verdeel.

My eerste kommer oor dr. Hermann se poging om die Afrikaner te probeer be-indruk, is sy stelling dat ons ‘n wit stam is wat hulleself Afrikaners noem. Soos ons vyande vermy hy die woord volk en staan hy in sy betoog buite die volk as hy na “hulle” verwys. In wese sou ‘n mens met reg kon vra,               wie is die “ons” in sy “ons sal self”?

In die algemeen is dr. Hermann se oorsig oor die Afrikanervolk se geskiedenis ‘n redelike weergawe. Sy tekortkoming is egter die verswyging van die hoekoms en die waaroms van die geskiedenis na die sluipmoord op dr. Verwoerd en die gevolge daarvan.

Om byvoorbeeld te sê dat die Afrikaner nie wou dat daar oor hulle geheers word nie,” maar die apartheidstelsel het geheers en kon nie hou nie. Hulle word die wêreld se muishond. Hulle verloor iets van hulleself en word iets van die staat”, is die postmoderne liggewig politici se verwringde siening van die werklikheid.

As Hermann dan verder uitwy en verwys na die simptome waarmee die Afrikanervolk nou te kampe het, is die leemte wat hh doelbewus laat, die antwoord op die vraag van wat die oorsaak is van ons huidige benouing! Soos die res van die liberale politici waarvan Solidariteit en Afriforum deurspek is, skram hulle almal weg in ontkenning van die feit dat die beginselafwyking van rasseskeiding, na die moord op dr. Verwoerd, die grondslag gelê het vir die simptome wat dr. Hermann nou deur “ons sal self” wil oplos.

Die Afrikanervolk het die”heerskappy” van apartheid by die Britte ge-erf! Om die waarheid te sê, was dit ‘n wêreldtendens wat van voor 1652 oral toegepas is en vandag nog toegepas word. Dit was dr. Verwoerd wat die apartheidsbeleid beskaafd gemaak en behou het as die enigste werkbare beleidsrigting vir blanke voortbestaan in Afrika.

Hoe volledig dr. Hermann homself nou ookal oortuig het dat apartheid verkeerd is, verander dit niks aan die werklikheid nie. Die gevolge van dit waaraan hy, Solidariteit en Afriforum glo as noodsaaklike verandering in die plek van Asonderlike ontwikkeling, is in die afgelope twee dekades by herhaling verkeerd bewys en dr. Verwoerd se insig en voorspellings waar bewys. Die gevolge van hulle stompsinnige politieke sienings waartoe hulle deur kerk en akademiese opleiding beïnvloed is om te glo, is ‘n baie groter ramp as wat Covid 19 ooit sal wees!

Die stelling van Hermann dat daar nie meer op die staat staatgemaak kan word nie, bevestig die waansinnigheid van ‘n beleid van almal saam en almal gelyk in ‘n veelrassige samevoeging soos in Suid Afrika. Indien mense soos dr. Hermann in die lig van die voorspeldekatastrofiese gevolge van dit waarin hulle glo en wat nou sigbaar manifesteer het, nog voortgaan om “nie-rassigheid” (wat terloops onbestaanbaar is) te verdedig, hulle daarvoor te be-ywer en steeds dink dat hulle slimmer as dr. Verwoerd is, het hulle bepaald ‘n agenda wat nie in die Afrikanervolk se belang is nie! Dit mag dalk in hulle wit stam se belang wees vir solank as wat hulle die goedgelowige Afrikaners se ledegeld kan bly behou.

Die AVP wil egter voorspel dat elke organisasie wat betrokke was by die misleiding en veral dié wat dink dat hulle in eie krag, soos “ons sal self” alles vermag wat dr. Hermann in sy artikel gelys het, ‘n ontnugtering wag wat hulle saam met die Afrikanervolk op ons knieë sal dwing, of hulle net bloot wit is of ‘n wit stam! Wit mense sal in Suid Afrika saam gedwing word of ons bymekaar wil wees of nie!

Dr. Verwoerd het by geleentheid gesê julle gaan ons teë omdat julle nie ons beleid verstaan nie. Die indruk wat ‘n mens kry is dat al verstaan sommige die beleid, hulle vir die een of ander duister rede dit nie alleen teëgaan nie, maar hulle ook beywer om ander te oortuig om daarteen in opstand te kom.

Ek plaas ’n paar aanhalings van dr. Verwoerd wat dan gemeet kan word teen die toestand waarin die Afrikanervolk ons nou bevind omdat daar afgewyk is van die rigting wat vir ons aangewys is.:

ENKELE AANHALINGS UIT TOESPRAKE VAN DR. VERWOERD

Lees met aandag en begryp wat die verskil is tussen Nasionalisme en Liberalisme deur dit wat ons vandag beleef te meet aan die uitsprake van ‘n ware Afrikanerleier. ‘n Leier wat ook gemeet aan die standaard sienings, uitsprake en besluite van Wêreldleiers, sy gelyke nie het nie. Hierdie uitsprake is net só van toepassing op ander blanke volke in die wêreld as op die Afrikanervolk, en net so toepaslik vandag as toe hy dit uitgespreek het!

Is dit moontlik dat wat u vandag hier lees, indien u tot nou toe daarvan verskil het, dit u tot nugterheid oor ons interne, maar ook wêreldpolitiek kan oorreed? Dit is net moontlik indien u ingestel is om die waarheid en die werklikheid as u riglyn te gebruik om ‘n sinvolle bydrae te maak, hier en nou maar ook vir die wat na u moet kom!

Dr. Verwoerd:

"Ek kies met ope gemoed, en in die beste belang van die Blanke in Suid-Afrika, 'n versekerde blanke staat liewer as om my volk te laat opneem in een gemengde staat waaroor die Bantoe uiteindelik heerskappy moet voer. Ek is nie bereid om ons land af te staan aan 'n bloedlose verowering deur diegene aan wie ons net goed gedoen het nie."

"Ons veg vir ons voortbestaan, en die wêreld moet dit weet. Ons kan nie anders nie. Ons staan soos 'n Luther met die Hervorming, staan met die rug teen die muur. Ons veg nie om geld of goed nie. Ons veg om die lewe van ons volk. Ons veg om die voortbestaan van 'n blanke nageslag aan die suidpunt van Afrika, soos aan ons nagelaat. Maar ons veg vir meer. Ons veg nie net vir ons volk nie. Ek is diep sielsoortuig dat ons veg vir die voortbestaan van die blanke beskawing."

"Liewer 'n blanke nasie hier, liewer op die ou end 'n kleiner staat wat blank is, liewer 'n blanke nasie hier wat kan veg vir sy voortbestaan as net een groter staat wat al klaar weggegee is aan Bantoe-oorheersing."

"Moenie laat ons ons ontstel oor die wêreld en wat hy oor ons te sê het nie. Laat ons ons alleen ontstel as daar in onsself nie genoeg vegkrag en werkkrag en denkkrag is nie om dit te oorwin wat in ons pad gegooi is."

Ons staan by 'n keuse - óf om die Blanke sy eie gebied te gee en die Bantoe syne, óf om almal deurmekaar een staat te gee, en die Bantoe regeer."

Hierdie uitsprake en ander kon dr. Verwoerd vandag gedoen het, en die betekenis sou nie vreemd en "agter die tyd" gewees het nie. Wat destyds waar was, is vandag nog net so waar. As die Afrikaner hom nie wil be-ywer vir politieke seggenskap oor homself en sy land nie, as die ordening van volke op die grondgebied van die RSA dit nie vir hom moontlik maak om 'n meerderheid te word in daardie deel waarop hy aanspraak maak nie, gaan sy lot nie anders wees as dié van Blankes elders in Afrika nie. (Oorgeneem uit die Oranje Perspektief van September 1986)

Dit is tragies wanneer daar met woordspeling jy jou eie mense probeer uitoorlê om hulle te laat glo dat jy in hulle belang optree, omdat jy weet dat as jy openlik sê waarvoor jy staan, jy hulle steun sal verloor omdat hulle anders as jy glo! ‘n Sprekende voorbeeld was de Klerk met sy referendum oor ‘n grondwet waardeur die Afrikaner sy seggenskap oor sy eie land verloor het en nou sit met ‘n rampokkerbende wat onwettig in beheer gekom het en toesien hoe ons vermoor, vermink, verkrag en verarm word. ‘n Staat soos wat Hermann verklaar waarop nie staat gemaak kan word nie.

Quo Vadis Afrikaner, sou dr. Malan met reg vandag kon vra. Aan dr. Hermann en Solidariteit wil ons sê, ‘n werkherstelprogram gaan nie die Afrikanervolk sy vryheid in ‘n veelrassige land met een-mens-een-stemstelsel weer laat terugkry nie. Ons heil lê by Hom wat ons gehelp het by Bloedrivier, Magersfontein en Amajuba en in Afrikaner eendragtigheid in terme van dit waarin ons glo die beste politieke stelsel is om alle volke hier te lande se identiteit te beskerm. Dit is dan waar ons geledere kan sluit, wanneer ons ons voorkeur vir die eie vooropstel omdat dit die verband is waarbinne God ons geplaas het, ons beskerm en gedra het om ‘n volwaardige volk te word op ‘n waardestelsel as voorbeeld vir diie wêreld daarbuite.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie