1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6658041

Besoekers aanlyn

Ons het 27 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WAT DOEN ONS AFRIKANERS TERWYL ONS LAND SIENDEROË VERNIETIG WORD EN ONS EEN-VIR-EEN VERMOOR WORD?

verset 2Is ons in verset daarteen? Fisies moet ons maar erken van nee! In ons gees, ja vir die meeste van ons volksgenote, afgelei uit die bakkievideo’s van “gatvol”, genoeg is genoeg en die “f”woord wat klaarblyklik moet “krag” verleen aan die afblaasretoriek, as somtotaal van hulle “weerstand” teen die toestand wat deur die ja-stemmers op de Klerk se waansinnige politieke “damaskusbekering”, op ons afgestort is.

Verder het ons die “Boere” wat verkondig dat die Afrikaners die verraaiers is en elkeen wat hom of haarself nie ‘n Boer noem nie, as vyand bejeen. Selfs uit die geskiedenis van ons volk, “oortuigende” uitleg gee van die verskil tussen die Boer en die Afrikaner en die verdeeldheid tussen ons, in die beste belang van ons vyande, só brandend hou.

Dan is daar nog diégene wat verskille as beginsels verhef en op grond dan van die verskilpunt, oftewel die “beginselverskil”, nie bereid is om met enigiemand wat van hulle verskil, saam te werk nie.

Nog verder is daar die moedelose Afrikaners wat uit radeloosheid die DA ondersteun. Bid jou aan! Die DA wat die grondleggers is van die een-mens-een-stem wat ons uit ons politieke beheer uitgeknikker het deur hulle meerderheid kruisies. Dit was mnr. Jaap Marais wat by geleentheid die opmerking gemaak het dat jy in die Nuwe Suid Afrika net drie kwaliteite benodig, naamlik dat jy ‘n kruisie moet kan trek, jy moet kan regop loop en jy moet met ‘n klip kan gooi!

Verder het ons die VF Positief wat op die soustrein ry nadat hulle ‘n eed afgelê het om die godlose grondwet, wat ontwerp is om die Afrikanervolk te vernietig, te onderhou en dienooreenkomstig ‘n veelrassige politieke party geword het. ‘n Beleid wat direk teenstrydig is met Afsonderlike Ontwikkeling waar geen skeiding of volk of taal of godsdiens of meriete of kundigheid ‘n waarde het nie, maar slegs getalle die bepalende faktor is. ‘n Beleid wat die nuwe betekenis van demokrasie, te wete majority rule, beskawing met die oerbeginsel van die sterkste regeer, vervang. In hierdie geval waar die krag setel in getalsterkte en soos die DA, binne die stelsel nie ‘n vaalkol maak, behalwe om ons vyande tevrede te stel met die valse persepsie dat die blanke wel ‘n sê in Suid Afrika se politiek het.

Verder het ons dan nog die “Israelwaarheid” aanhangers wat nie met ander gelowige Afrikaners wil saamwerk omdat ons wat anders glo verdwaal is. Indien sommige tog saamwerk ‘n ewige godsdienstige twis veroorsaak in feitlik elke bespreking.

Die grootste misleidende faktor is egter die jong “politici”. Die moderne Universiteitbesoedelde, apartheidveroordelers wat op die een of ander wyse beïnvloed is om te glo dat apartheid onverdedigbaar, ongewens en geregverdigd veroordeel is in die wêreld as ‘n misdryf teen die mensheid.

Jy kry hulle oral. In die kerke, in die landbou, in die kultuurorganisasies, in die vakbondwese, in die burgerregte organisasies, in die onderwys en selfs in die jag en wapenbedryf. Dit is hulle wat glo dat deur onderhandeling, gesprekvoering, samewerking, politieke “korrektheid” en handevat oor die kleurgrens, daar vir almal heil is. Afgestomp vir voorbeelde van mislukking van diésulke benaderings uit Afrika en die res van die wêreld en veral vanuit ons geskiedenis, koop hulle onbewustelik tyd vir ons vyande wat hulle swak oordeel uitbuit en teen ons gebruik om hulle greep te verstewig op Suid Afrika.

Laastens maar nie die minste nie, die charismatiese christene wat politiek as “vuil” beskou en hulle afsonder van elke volksgerigte aksie omdat dit dan nou afgodsaanbidding sou wees! QUO VADIS AFRIKANER?

As dit alles gesê is dan is dit tog gerig tot gelowige volksgenote wie se grondslag die Woord van God is! Hoe ons dit nou ookal beskou, bid meeste van ons en lees die Bybel! Sien ons dieselfde Skeppingswonders rondom ons. Al verskil ons soos wat ons intellek en opleiding in verskeie areas wat verskil ons lei, is daar tog onomstootlike gemeenskaplikhede.

Wat vasstaan is dat die Woord van God duidelik is dat geen verdeelde huis sal bly staan nie en dat elke koninkryk wat verdeeld is sal val! As u dit nou nog nie glo nie, staan tog vir ‘n oomblik stil en kyk rondom u! Laat ons dan nou die skeidslyne duidelik begin trek sodat dié van ons wat een van siel en een van sin is, wat dieselfde innerlike oortuiging het wat politieke beleid en beginsel betref( wat geloof en Godsgehoorsaamheid níé uitsluit nie), ons geledere sluit en spreekwoordelik laertrek ter beskerming van die Godgegewe waardes wat die Afrikanervolk nog altyd gedra het onder die seënende Hand van God.

Sy arm is nie te kort om te help nie en sy hulp is nie afhanklik van getalle nie! Sy oë is egter gerig op die wat op Hom vertrou en nie op prinse nie! Bly by dit wat jy geleer het omdat jy weet van wie jy dit geleer het! Dít was goed en suksesvol en sal in die toekoms nog regoor die wêreld toegepas word waarvan die tekens, onder ander voorwendsels, reeds duidelik sigbaar is!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie