1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
7037334

Besoekers aanlyn

Ons het 45 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

KORT DAAR BREINSELLE BY VOORSTANDERS VAN DIE REËNBOOGNASIE?

VOORMALIGE VLAAMS BELANG SENATOR MNR ROELAND VAN WALLEGHEM: "DAAR IS ENERSYDS JOINERS, HENSUPPERS, SAAMPRATERS EN ANDERSYDS NASIONALISTE EN BITTEREINDERS"
 
Geagte leser.  In hierdie alweer sesde vraaggsprek met mnr Roeland van Walleghem wil ons hom vrae stel oor die snaakse fenomeen dat  eenkant die nie politiek korrektes nie vatbaar lyk te wees vir die bedrieglike boodskap van die reënboognasie,terwyl anderkant die politiek korrektes wel vatbaar is vir hierdie lokroep. Buitedien is dit 'n feit dat hulle geen enkele krummel kritiek wil hoor 2020 03 15 1op die islam ideologie nie. Ons sal 'n voorbeeld gee.  Toe mnr Geert Wilders op 19 Maart 2014 tydens 'n verkiesingsaand in Den Haag sy inmiddels bekende 'minder, minder, minder ' uitspraak gedoen het, het die Groen Links party op 29 Maart 'n protesdemonstrasie gehou en vinnig t-hemde laat druk met daarop die teks: 'Ek is Marokkaan' om op hierdie wyse hulle solidariteit te wys met daai 'arm' vreemdelinge. Dat die leier van die Party vir die Vryheid met sy uitspraak net bedoel het dat hy minder kriminele Swart Marokkane in Nederland wou hê omdat hulle hul oa. skuldig maak aan intimidasie, terreur, aanrandings, verkragtings en diefstalle het vir daardie kommunistiese party nie saak gemaak nie. Omdat sowel in Nederland as Vlaandere die sosialiste en kommuniste baie lief is vir dié bevolkingsgroep is ons opnuut bewus gemaak wat hulle dryf is om die gewasse van die islam te bly verdedig.

"Meneer van Walleghem. We kunnen rustig stellen dat u al heel wat jaren meeloopt in de politiek en dat we derhalve aan het goede adres zijn om u over dit fenomeen te bevragen.  Om maar met de eerste vraag te beginnen.  Wat drijft deze politiekers om keer op keer in de bres te gaan staan voor deze criminele vreemdelingen?"

"Daar zijn volgens mij allerlei reden voor. Laat ons beginnen met de hoge linkse aaibaarheidsfactor, wanneer het over vreemdelingen gaat. De boefjes, ‘arme stakkerds’, komen volgens hen immers uit kansarme gezinnen in ‘achtergestelde buurten’, waardoor ze zijn bijna verplicht worden om misdrijven te plegen, willen ze overleven!

Even terzijde: achtergestelde buurten op zich bestaan niet, maar worden gecreëerd door zij die daar komen wonen en aan gettovorming doen, maar daar heeft links geen oren naar.

Deze stelling wordt vaak ondersteund door allerlei linkse sociologen en een hele resem NGO’s en mensenrechtenorganisaties, waarvan 99,9% zich aan de linkerzijde bevinden. Linkse- en extreemlinkse politici en verenigingen zijn altijd verontwaardigd wanneer de overheid repressief optreedt - of zou moeten optreden - tegen criminele vreemdelingen, die volgens hen, zoals eerder aangehaald, eerder slachtoffers dan daders zijn.

2020 03 15 3Wanneer het parlement een wet aanneemt, die vreemdelingen met crimineel gedrag kan uitwijzen - ook als ze hier geboren zijn - dan schreeuwen ze moord en brand en staan er advocaten van de communistische Partij Van De Arbeid (Progress Lawyers Network) klaar om de eventuele uitwijzing met alle middelen tegen te houden. Men kan er gif op innemen dat veel van die advocaten zelf op zoek gaan naar vreemdelingen die in de problemen geraken. De Brusselse voorzitter van de Franstalige Liga voor de Rechten van de Mens, nochtans een ‘Vlaming’, is ook zo’n pervers advocaat. Wanneer men de Gutmenschen erop wijst dat de gevangenissen vol zitten met vreemdelingen, dan krijgen we volgend antwoord: “Dat is juist, maar hier gaat het om ‘slechts’ enkele duizenden Marokkanen. Er zijn vele tienduizenden Marokkanen die nooit met justitie in aanraking komen”. Dat is natuurlijk een stelling die geen steek houdt. Mochten we dat procentueel doortrekken naar de autochtone bevolking, dan zouden er honderdduizenden landgenoten in de cel zitten. Ook Illegaliteit, dat op zichzelf al (afgezwakt) strafbaar is, bestaat in hun ogen ook niet: ‘de wereld is immers van iedereen, en iedereen is van de wereld’. Het is duidelijk, links heeft elke voeling met de realiteit verloren".

"Wat zou de reden kunnen zijn dat rechtse mensen niet vatbaar zijn voor het  'vreedzaam kunnen samenleven' in de door links zo aangeprezen regenboognatie?"

"Rechtse mensen kunnen perfect samenleven, voor zover de migratie niet uit de hand loopt en ongekende vormen aanneemt, zoals nu het geval is. Niemand wordt geboren met een haatgevoel t.o.v. Marokkanen, Turken of een andere bevolkingsgroep. Wanneer migratie ons eeuwenlang opgebouwd levenspatroon echter komt verstoren en bedreigen, dan is het natuurlijk iets anders. 2020 03 15 2Dat geldt natuurlijk ook over onze veiligheid. In bepaalde wijken van Brussel of Antwerpen zijn autochtonen gaan vluchten, omdat de toestanden onhoudbaar werden.

België is trouwens geen migratieland. We kunnen nog een uitzondering maken voor de ‘gastarbeiders’ die in de steenkoolmijnen van Limburg en de Waalse Borinage kwamen werken in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Met de Italianen, Spanjaarden en Grieken bijvoorbeeld - die toen migreerden - zijn er nauwelijks aanpassingsproblemen geweest, zelfs met de eerste generatie Noord-Afrikanen ging het vrij goed. Het begon allemaal later, toen migratie en arbeid niet meer verbonden waren en het pamperen van de jongere generaties aanving. Na de verkiezingen van 24 november 1991, Zwarte Zondag, toen het Vlaams Blok een eclatante overwinning behaalde van 11%, werden miljoenen euro’s in allerlei projecten gestoken om de integratie van niet-Europese vreemdelingen te bevorderen. Het resultaat was en is er eentje van dweilen met een open kraan. Een bezoekje aan Oud-Molenbeek bijvoorbeeld, waar men zich in de kasba waant, spreekt boekdelen. Men kan zich daarbij de vraag stellen hoe mannen, die heel hun leven lang in traditionele Marokkaanse kledij rondlopen, aan werk kunnen geraken? Leven van allerlei uitkeringen kan men bezwaarlijk een gezonde vorm van integratie noemen. Ik durf te beweren dat de helft van de bevolking van Oud-Molenbeek geen uur heeft gewerkt". Kyk ook asb by: https://af.wikipedia.org/wiki/Sint-Jans-Molenbeek

"Dat is duidelijk. Dan willen we het graag hebben over het merkwaardige verschijnsel dat politiek correcten, ondanks dat ze niets moeten hebben van religie, de islam ideologie als een heuse godsdienst beschouwen. Ze werpen zich daarbij ook nog eens op als verdedigers hiervan en critici die maar enige kritiek 'hierop durven te leveren worden meteen gebrandmerkt als  'racist', 'onverdraagzame' en 'xenofoob. Een recent voorbeeld is Engeland waar de politieke partij Britain First de uitbuiting, mishandeling, verkrachting en afpersing van duizenden Engelse meisjes door Pakistaanse moslimbendes in steden als Telford en Rottersham aan de kaak stelde en daarbij zelfs politiebureaus bezocht heeft omdat deze gruwelijke praktijken stelselmatig weggemoffeld lijken te worden. Kunt u uitleggen wat hun bezield om deze misdaden te negeren dan wel dood te zwijgen?"

"De godsdienst is het opium van het volk, wist Karl Max te vertellen. Maar dat zijn z'n volgelingen vergeten, zeker wanneer het de islam betreft. Dat werd nog maar eens overduidelijk na de aanslagen in Parijs, Nice en Brussel. Ze roerden zich als een duivel in een wijwatervat om te verkondigen dat die terreurdaden niets maar dan ook niets met islam te maken hadden. De grootste papenvreters worden de grootste verdedigers van deze middeleeuwse godsdienst. Nochtans zou de progressieve ‘elite’ beter moeten weten. Hun clubje, waaronder veel feministen en holebi’s, zouden een toontje lager zingen mochten ze in een islamitisch land moeten opgroeien. Maar de zaligmakende en verrijkende migratie – voornamelijk uit moslimlanden – dekt dat af met de mantel der liefde. De zaak van de verkrachte meisjes in het VK , zoals u aankaart, werd weggemoffeld om de mislukking van de multiculturele samenleving niet te moeten blootleggen. Er zijn er zelf die beweren dat verkrachtingen nu eenmaal tot hun cultuur behoren".

Ge moet maar durven. En inderdaad, zij die kritiek hebben op de islam, worden als racisten weggezet. Nog even en kritiek op de islam wordt in het strafwetboek opgenomen".

"De vele uitwassen van dit linkse maatschappijmodel die vroeg of laat een land laten vervallen in een chaos, vegen ze dan ook nog eens met groot gemak onder het vloerkleed. Hoe kan je nu toch zo horende doof en ziende blind zijn?"

"Zolang er geen objectieve en neutrale pers zal bestaan, zal dat fenomeen blijven. Ik sprak eens met een gepensioneerde leerkracht van de Rijselse journalistenschool. Die man vertelde me onomwonden dat een laatstejaarsstudent niet op een diploma hoefde te rekenen als hij zich niet tot de linkerzijde bekende. Zijn eindwerken moesten heel duidelijk links geïnspireerd zijn, of hij mocht zijn diploma op zijn buik schrijven. De man vertelde eveneens dat politieke artikelen die in ‘La Voix du Nord’ (regionale krant uit Rijsel) verschenen, eerst de goedkeuring van het kabinet van Pierre Mauroy, destijds PS-burgemeester van Rijsel, moesten krijgen. (ns: PS= Parti Socialiste)

Vroeger hadden alle kranten in Vlaanderen een politieke strekking, HLN was liberaal, Het Volk katholiek en De Volksgazet socialistisch, om er maar enkele te vernoemen. Nu zijn het allemaal politiekcorrecte eenheidsworsten die de multiculti omarmen. Hetzelfde kan men zeggen over quasi totale cultuursector. Alles kan daar, als ze maar met onze eigenheid en tradities kunnen spotten. Maar raak niet aan de centen die de Vlaamse belastingbetaler hen ter beschikking stelt. Onlangs waren we nog getuige van het protest van de cultuursector op geplande besparingen van de Vlaamse Regering. Van Vlaanderen moeten ze niet weten, van de centen echter……."

"Zoals u weet doet dit fenomeen zich niet alleen voor in Nederland en Vlaanderen maar ook in Zuid Afrika waar partijen zoals onder anders de Demokratiese Alliansie volop meedoen in dat  'nieuwe' bestel. Men zou toch denken dat nu dit land in een moeras is veranderd, hun ogen eens open zouden gaan.  Hebben we hier wellicht te maken met een zogenoemde 'roze bril' waardoor alles heel vredig en lieflijk oogt en waardoor men geen weet heeft wat er werkelijk aan de hand is?"

"Meestal zijn sociaal-liberale partijen nog perverser dan uitgesproken socialisten, groenen en communisten. Dat zien we bv. in Nederland met D66. In Vlaanderen bestaat zo’n partij niet meer, hoewel men de invloed van linkervleugel van de liberale Open VLD niet moet onderschatten. Destijds bestond er wel zo’n partijtje, Spirit (dat enkele keren van naam veranderde), een samenraapsel van ex-VU’ers en enkele liberalen. Godzijdank zijn we daarvan verlost.

Wat Zuid-Afrika betreft: het feit dat de Demokratiese Alliansie, een partij van voornamelijk blanke mensen, die voortgekomen is uit de Progressieve Partij en de anti-apartheidsbeweging, wijst al op een verregaande vorm van verraad.  Het is onbegrijpelijk dat zo’n weg-met-ons-partij nog op zoveel stemmen kan rekenen. Zuid-Afrika, ooit een voorbeeld voor de regio, is nog een schim van zichzelf. Op de index van de menselijke ontwikkeling staat het land momenteel op de 125ste plaats op 177. Het is ooit anders geweest. 

Partijen zoals de Demokratiese Alliansie dragen daarbij een grote verantwoordelijkheid en zijn geen haar beter dan het ANC. Het is kiezen tussen de pest en de cholera".

"In de titel lag al besloten dat bij linksen wellicht het ontbreken van hersencellen de oorzaak is dat ze een bepaalde wereldvreemde visie op zaken hebben en een afwijkend gedragspatroon vertonen. We hebben dit boven het artikel gezet als vraag omdat we willen weten óf dit wellicht ook zo zou kunnen zijn.  Wat is uw mening hierover?"

"Men zou gaan denken dat velen linksen met het chronisch Stockholmsyndroom geboren zijn. Ze willen maar niet inzien hoe de multiculturele samenleving ons leven negatief beïnvloedt. Met die linksen bedoel ik niet de biefstuksocialisten uit de volkse wijken, maar de progressieve goedverdieners, zij  die meestal voor Groen stemmen en zich met hun elektrische bakfietsen door de ‘hippe wijken’ verplaatsen. Zij die in extase komen wanneer ze hun brood bij de Marokkaanse bakker kunnen kopen of een multicultureel concertje in de Roma kunnen meepikken.

"Na mei '68, waarbij het verboden was te verbieden (Il est interdit d'interdire), is een groot deel van díe generatie erin geslaagd allerlei kaderfuncties in het onderwijs en de culturele sector in te nemen. De schade die zij heeft aangebracht en die we vandaag nog voelen, valt niet in te schatten. 

De thema’s veranderden wel. Vroeger kwamen ze op straat tegen raketten in Kleine-Brogel, Apartheid in Zuid-Afrika of voor baas in eigen buik.  Vandaag gaat het voornamelijk over racisme, klimaat en gendergezwets. Nu laten ze zich leiden door een psychisch gestoord Zweeds wicht van 17 jaar.  Onvoorstelbaar hoe belachelijk instellingen als de VN of de EU zich opstellen t.a.v. een spijbelende puber die de wereld gaat vertellen wat ze moeten doen.

Dan zijn er ook nog oude tradities, benamingen en ongelijkheden die weg moeten.  Denken we maar aan de Zwarte Pieten, aan blanken die wit moet worden, aan vrouwen en mannen die X’en worden, aan carnavalstoeten die storen, aan zoetigheden zoals negerinnentetten en noem maar op. De waanzin kent blijkbaar geen grenzen. Zij die verdraagzaamheid prediken, zijn het meest onverdraagzaamst. Mochten onze voorouders kunnen terugkeren, ze zouden nog al eens ogen opentrekken van hoe krankjorum onze samenleving eruit ziet. Waarschijnlijk willen ze zo snel mogelijk terug naar hun eeuwige rustplaats".

"Kunnen we ook het gendergelijkheidsbeginsel hieronder scharen en zo ja waarom?"

"Vrouwen en mannen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Gendergelijkheid vind ik persoonlijk een walgelijk woord, om de eenvoudige reden dat dat zo niet is.  Vrouwen en mannen verschillen lichamelijk, karakterieel en emotioneel, wat de rijkdom van een gezin uitmaakt.  Hoeveel genderneutrale personen - zij die zich noch man noch vrouw beschouwen - zijn er trouwens in onze samenleving? Ik ga al een hele tijd mee, maar persoonlijk heb ik nog niemand ontmoet die daarvoor uitkwam. Dat ze bestaan, zeker, maar moet heel de samenleving zich daaraan aanpassen? Ik vind van niet. Een kind heeft recht op een vader en een moeder en geen twee X’en. Zonder de natuurlijke verschillen zouden er ook geen kinderen geboren worden. Daar heeft de natuur nu eenmaal voor gezorgd, tot spijt van wie het benijdt. Wanneer ik deze vraag beantwoord krijg ik een vragenlijst van een universiteit binnen. Om te starten moet ik mijn geslacht meedelen: man, vrouw of andere. Kan het belachelijker!"

"Ook gezinsvriendelijke parken als Disneyland Parijs hebben de LHBT lobby omarmt en zo werd in de tekenfilm 'Onward'  die 6 maart werd geïntroduceerd reeds een lesbisch personage aan kleine kinderen vertoont. Eerder was er al sprake van een 'Magic Pride Parade' waar transgenders en homoseksuelen meeliepen waardoor deze wereldberoemde attractie gekaapt leek te zijn door deze groepen. Wat zou Disney directeur Bob Chapek bewegen om zo radicaal de boel om te gooien ten faveure van deze radicalen?"

"Ik heb nooit goed begrepen, en dat zeg ik ook tegen mijn homoseksuele vrienden, waarom de holebibeweging zich zo exhibitionistisch opstelt.  Optochten zoals de Gay Pride zijn volgens mij een rem op hun aanvaarding.  Als men ziet wat rare vogels er in Brussel en Amsterdam meelopen, dan kan men zich toch vragen stellen. Wat zou de reactie zijn als heterokoppels zich zo zouden manifesteren?  Natuurlijk zijn er vele homo’s die zich veel bescheidener opstellen dan de extravagante creaturen die in de Gay Pride meelopen. De homobeweging heeft trouwens geen klagen in dit land, waar ze kunnen huwen net als heterokoppels. Ze kunnen zelfs kinderen adopteren, waar ik wel moeite mee heb. Elk kind heeft immers, volgens mij althans, recht op een vader en een moeder. Ik weet niet of het met een vorm van positieve discriminatie te maken heeft, maar homoseksuelen zijn vaak oververtegenwoordigd in bepaalde instellingen zoals de VRT bijvoorbeeld. Maar blijkbaar gaat het nooit ver genoeg". (ns: VRT= Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie)

"Heeft u wellicht voorbeelden uit uw rijke politiek carrière waarin u bemerkte dat er wat schortte aan moties die door communisten of socialisten werden ingediend?"

"Och, eindelijk zou de vraag moeten zijn: 'werden er in het verleden goede voorstellen van het Vlaams Blok/Belang door linkse partijen gesteund?' Het antwoord kan kort zijn: NEEN.  De inhoud is, wanneer die van mijn partij komt, overbodig. De indieners behoren immers tot een foute partij. Nu weet ik wel dat sommige parlementsleden van de N-VA (Nuwe Vlaamse Alliansie) bepaalde voorstellen wel genegen zijn, maar dat de partijtucht hen dat niet toelaat. Wat ook gebeurt is dat onze voorstellen die worden weggestemd, later achterbaks opnieuw door andere partijen worden overgenomen. Herinner u ter zake ook het verketterde 70-puntenprogramma. Wel, driekwart daarvan werd overgenomen en uitgevoerd.  De haat tegen het VB en het daaraan verbonden ‘cordon sanitaire’ is een zegen voor de traditionele partijen. Het is een levensverzekering voor de andere partijen. Hoeveel burgemeesters en schepenen zouden ze immers niet mislopen als de wil van de kiezer zou gerespecteerd worden. Een van de mooiste voorbeelden is Ninove, waar Guy D’Haeseleer één zetel te kort kwam om de sjerp te omgorden.  Samen met een overloper hebben ze daar een coalitie kunnen vormen die haaks staat op de verkiezingsuitslag, een soort loserscoalitie".

"Meneer van Walleghem we willen u wederom hartelijk danken voor dit vraaggesprek".

"Heel graag gedaan".

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie