1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6869108

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

ENKELE “VERGETE” STANDPUNTE WAARVAN DIE UITKOMS VANDAG BETER BE-OORDEEL KAN WORD AS GISTER.

D. Varkevisser 2Die AVP plaas hierdie antwoord van die AVP leier aan ‘n broederbonder vir perspektief oor die verdeeldheid waarin ons volk verkeer as gevolg van misleidende en valse verwagtings wat destyds deur die Broedebond geskep is.

27/03/2000

Die Redakteur,

Openbare debat met die oog op die bevordering van die Afrikaner en ander inheemse volke se volksregte waaruit noodwendig moet spruit die bevordering van hulle lewenskwaliteite, is huidig van besondere belang. Die waarde daarvan vir die leser word egter regstreeks be-invloed deur die mate waarin die medium, in hierdie geval, die Ridge Times, ‘n suiwer weergawe publiseer van die onderskeie standpunte waarvoor ek u byvoorbaat dank.

017-6341963 Van die Afrikanerbond (hy verstrek ongelukkig nie sy naam nie) wys in u uitgawe van 24 Maart 2000 daarop dat ek ‘n aantal afleidings van gegewens oor die AB maak wat nie kan oortuig nie.

Dat ‘n mens maklik foutiewe afleidings kan maak wanneer jy nie oor die volle waarheid of al die feite beskik nie, sal ek hom gelyk gee. 017-6341963 Behoort egter na dertig jaar se geskiedenis van die Herstigte Nasionale Party te weet dat ons in openbare belang , ons op feite beroep.

Die AB se aanspraak dat hy aan skole “hulp” verleen deur programme beskikbaar te maak om kinders van drie tot agt jaar entrepreneurskap en ekonomiese bemagtiging aan te leer, is in lyn met Wimpie de Klerk (voormalige voorsitter van die AB) se standpunt dat “die begrip ‘Afrikaner’ en ‘Afrikanervolk’ is te besmet…Diè begrippe moet uitgeskakel word.” En op die ATKV- kongres sê hy, (Beeld, 28 Augustus 1999) “Ras godsdiens en geskiedenis… moet in geen opsig tel nie”. As voormalige AB voorsitter en geheime onderhandelaar agter sy volk se rug met die ANC in P W Botha en “Griek” de Klerk se tyd, is diè standpunte tog sekerlik gesaghebbende AB standpunte? Ek merk ook dat 017-6341963 wanneer hy na godsdiens verwys nie van christelike godsdiens praat nie en eweso verwys hy na geskiedenis en nie Afrikanergeskiedenis nie!

In sy voorsittersrede op 27 September 1996 te Bloemfontein sê Tom de Beer dat ons moet aanvaar dat verandering onvermydelik is en dat ons buigsaam genoeg moet wees terwyl hy erken dat die werklikheid van 1996 in botsing is met met dit wat vir ons oor baie jare bepaalde waarborge en sekerheid gebied het. Hy sê dat die AB verwelkom die regering se groei- en werksverskaffingstrategie, en ondersteun ten volle die doelwitte van hierdie makro-ekonomiese benadering wat groei en ontwikkeling met mekaar verbind. Hy sê ons moet totaal nuut word en dat ons aktief moet meewerk om in die nuwe Suid – Afrika individuele en groepregte te beskerm, ‘n sin vir entrepreneurskap en prestasie aan te moedig.

In die lig van bo-staande is dit duidelik dat my “afleiding” dat die AB se klem verskuif het, stewig op feite gegrond is en dat ouers nie opgewonde moet wees oor die AB aangebode hulp, '‘wat in lyn is met kurrikilum 2005 van die regering nie”. Inteendeel behoort ouers ernstig besorg daaroor te wees!

As die onderhandeling met Mbeki en ander kommuniste dieselfde waarde gaan hê as die geheime onderhandelings in London wat Prof. Willie Esterhuyse, en Willem de Klerk met Mbeki, Jacob Zuma en Azis Pahad ( drie top kommuniste van die ANC), GEHAD HET OM ONS EERLOOS UIT TE LEWER AAN ‘N KOMMUNISTEBENDE, wat anders as onheil voorsien u?

Danie Varkevisser

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie