1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6662934

Besoekers aanlyn

Ons het 29 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

Die Vennootskap Marais en Marais

Willie MaraisOral hang vlae halfstok en 'n somber sluier van troosteloosheid oordek ons land. Dit is 6 September 1966. Die nuus dat Dr. Verwoerd vermoor is, trek soos 'n pesdamp deur die land en laat niemand onaangeraak nie!

Waarom sou iemand hom, Dr. Verwoerd, wou vermoor?  Die verbysterende betekenis en insig wat in terugblik spreek uit die antwoord wat Mnr. Willie Marais my op daardie geskiedenisswangerdag gegee het, het my politieke koers vasgelê en gaandeweg is sy insig deur die tydsverloop bevestig.. "As jy iets wil hê wat iemand anders het wat jy nie kan bekostig of wat hy nie wil afstaan nie, Kry hom bankrot dan koop jy dit teen jou prys op sy bankrotvendusie. 'n Volk het hoogstens vyf persone van die kaliber van Dr. Verwoerd in sy samestelling en as jy hoogstens drie van hulle verwyder het, is so 'n volk bankrot aan leierskap", was sy antwoord.

Met die afsterwe van Mnr. Jaap Marais gryp dieselfde gevoel van onmeetbare verlies my in die hart en merk ek weer dieselfde mate van verslaendheid by vriend en vyand waar jy ookal met hulle in aanraking kom. Weer kom die vraag op, waarom nou? Waarom juis hy? Is dit nie dalk omdat hierdie volk hom nie waardig is nie? Omdat hierdie geslag Afrikaners nie meer erg het aan die waarheid en die ondersteuning daarvan selfs al bewys die geskiedenis dit? Of het hy sy taak volbring?

Dan die vlaag flankaanvalle van die media!  Daarby die "huldeblyke" in die media van verraaiers en vyande met die ooglopende doel om verlies aan trou en eer en waardigheid op diè bedenklike wyse weer onder die opregte Afrikaner, wie hulle goed begryp nog die bepalende faktor in die toekoms sal wees, te probeer herstel!

Met die sewe-uur nuus oor die beeldradio die dag met Mnr. Jaap Marais se begrafnis verskyn Mnr. Willie Marais se beeld en kom sy diep stem helder en duidelik tot die Afrikanervolk:  "As daar nog mense oor is wat ore het om te hoor, die Demokratiese Party is 'n liberalistiese Party. Dit is net die Herstigte Nasionale Party wat die basis van Christelike Nasionalisme beset waarheen Afrikaners sal moet kom". Selfversekerd, sonder huiwering en met gesag wat kenmerkend uit sy altyd vriendelike omgang met sy medemens straal, bevestig hy die voortsetting van Mnr. Jaap Marais se riglyn-in-beginsel sonder huiwering!

Meteens kom die besef van 'n onbreekbare vennootskap, van insig, van vertroue en dan die onstuitbare begeestering wat die media en Afrikanervyandiges se politieke ontledings van die ontslape Mnr. Jaap Marais se riglyne laat verbleek tot die politiekedoodsbene waartoe die geskiedenis dit bestem het!

Die vennootskap van Marais en Marais wat Afrikaner Nasionalisme op Christelike grondslag in die Herstigte Nasionale Party hervestig het in 1969, herstig het op die beproefde beginsel van waarheid en trou en die reg van 'n volk, is steeds onstuitbaar op koers in afwagting vir ons volksgenote wat mislei, verraai en wie se goedertrou misbruik is om wantroue en verdeeldheid te bewerk.

Danie Varkevisser

22 Augustus 2000

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie