1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661611

Besoekers aanlyn

Ons het 33 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIEN VOOR SY AANGESIG

Bybel1 Konings 3:1-28

“Toe verskyn die HERE in Gíbeon in ’n nagtelike droom aan Salomo; en God het gesê: Begeer wat Ek jou moet gee.” (:5).

“Gee dus aan u kneg ’n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? En dit was goed in die oë van die Here dat Salomo dit begeer het.” (:9&10).

Dit klink darem so lekker. Hoe gelukkige man was Salomo nie – hy het ‘n geleentheid gekry om enigiets van God te vra en God het aan hom belowe dat Hy sy wens sou vervul. Ek wonder wat ek en u sal vra indien ons hierdie geleentheid sou kry? Tog kry ons dieselfde geleentheid, maar nie alleen een maal in ons lewe nie. Ons kry die geleentheid om gereeld in gebed tot God se troon te nader en die wense van ons hart voor Hom te lê. Maar hoe lyk hierdie wense van ons – is dit so eerbaar soos hierdie wens van Salomo? Of is dit menigmaal selfsugtig en net op ons eie gerief, gemak, eer en voorspoed gefokus? Ongelukkig is laasgenoemde waar in die meeste van ons se lewens en daarom dat God hierdie wense nie vervul nie. Dit is nie dat Hy nie na ons bedes en smekinge luister nie, maar dalk eerder dat Hy nie behae daarin het nie en daarom nie aan hierdie versoeke voldoen nie. “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.” (Jak. 4:3).

Ons lees in die Skrifgedeelte uit Konings dat dit goed was in die oë van die Here wat Salomo begeer het. God het behae in sy versoek gehad en daarom het Hy ook aan sy versoek voldoen. Salomo se versoek was op sy verantwoordelikheid voor God gefokus. Dit was dus op God se eer eerder as sy eie eer gerig. Hy was ernstig om sy verantwoordelikheid om oor God se volk te regeer na te kom. Hy wou sy beste hierin vir die Here doen. En omdat hy die groot verantwoordelikheid besef het wat hom opgelê is, het hy die Here gesmeek om hom hiervoor toe te rus met die nodige wysheid. Hy was nederig voor die Here. Hy het nie gedink dat hy sonder God se hulp kon klaarkom nie. En in sy nederigheid voor die Here het hy ook sy afhanklikheid van God met sy versoek bely. So ‘n nederige en ootmoedige gesindheid word deur God met welgevalle aangesien. “Want die HERE is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte.” (Ps. 138:6). “Maar Hy gee groter genade; daarom sê Hy: God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” (Jak. 4:6).

Ons lees verder dat Salomo se koninkryk groot en sterk geword het. Salomo het hierdie geskenk wat hy uit God se Hand ontvang het dan ook eindelik aangewend. Hy het dit gebruik om die volk van God te dien en vir hulle leiding te gee. Ons word menigmaal ongelukkig wanneer God nie aan ons gebede en versoeke voldoen nie. Ek wonder egter hoeveel van al die mooi gawes wat ons al van Hom gebid het, word regtig met groot ywer deur ons aangewend om aan Hom diensbaar te wees? U behoort self te weet dat dit nie lekker is om aan iemand iets te skenk en te sien dat daar geen waardering daarvoor is nie – dat daar geen nut daaraan was om dit aan daardie persoon te skenk nie. Tog verwag ons dat die Here altyd moet gee en nooit rekenskap mag eis nie. Hy moet altyd gee wat ons op ‘n gegewe tydstip verlang, maar dit word as niks gereken wanneer ons Hom beledig deur geen waardering te toon vir dit wat Hy aan ons skenk nie.

Ons vergeet te maklik dat die Here ook van elke een van ons verwag om die mooi gawes wat Hy ons uit genade skenk ook in diensbaarheid aan Hom te gebruik. “Namate elkeen ’n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.” (1 Pet. 4:10). Ons lewe mos in ‘n tyd waar ek nie enigiets sal doen as daar nie “iets in dit is vir my nie”. En dan staan ons verslae wanneer ‘n volkshuishouding in duie stort. Dit is vir ons onverstaanbaar dat dinge so sleg gaan. Maar wat anders kan ons verwag as niemand bereid is om die werk te doen nie? As niemand tot diens bereid is nie. “Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die hande lek die huis.” (Pred. 10:18).

Ek is verseker dat as die Here Jesus Christus vandag op die wolke moet kom Hy nie met die Afrikanervolk se stand van sake baie tevrede sal wees nie. As ons moet verslag doen van die vordering wat ons gemaak het sedert 16 Desember 1838 waar ons plegtig voor Hom beloof het om vir Hom ‘n huis tot Sy eer op te rig, sal ons beskaamd staan. Ek en u moet dalk ook vanoggend besin oor alles wat die Here in ons hand gelê het waarvoor ons voor Hom verantwoordelik is. Dink aan u kinders – om hulle tot Sy eer groot te maak en in Sy weë te onderrig. Dink aan u onderneming of u werk waar u u sake volgens reg moet besorg. Dink selfs aan die verstand en rykdom wat Hy in u hande gelê het en vra uself af hoe u dit op ‘n gereelde basis aanwend. Ons word nog tyd gegun om hierdie gawes nie onbenut te laat nie, maar met verantwoordelikheid aan te wend sodat ons met ‘n blymoedige hart eendag aan Hom kan rekenskap gee.

“En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.”

“En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal geween wees en gekners van die tande.” (Matt. 25:23&30).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie