1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6661577

Besoekers aanlyn

Ons het 41 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NEDERLANDSE AFDELING VAN HIERDIE ORGANISASIE BESTAAN NOU AL 4 JAAR

PEGIDA VOORMAN MNR. EDWIN WAGENSVELD: "ONS SAL AAN GAAN MET PROTESDEMONSTRASIES TEEN DIE ISLAM ONDANKS DIE KLIPPE EN EIERS WAT DIE GEMORS GOOI TOTDAT ONS, ONS VRYHEID WEER TERUG GEKRY HET"

2019 08 10 1Ons het nav. van die feit dat die Nederlandse afdeling van Pegida nou haar vierjarige bestaan vier, 'n baie interessante vraaggesprek gehad met mnr. Edwin Wagensveld wat die Nederlandse afdeling van hierdie protesbeweging in Oktober 2015 opgerig het. Hierdie organisasie het sy oorsprong in 2014 in Duitsland gekry. Die afkorting staan vir: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ( in Afrikaans: Patriotiese Europeërs teen die islamisering van die aandlande)

"Meneer Wagensveld zou u de lezer eerst iets over uzelf kunnen vertellen?"

"Dat doe ik graag meneer Veldman.

Ik ben in 1968 geboren in een klein dorpje onder de rook van Utrecht, heb een gelukkige jeugd gehad , veel sport bedreven en sedert 1991 gehuwd en vader van 3 volwassen kinderen.

Woon nu al meer dan 25 jaar in Duitsland, maar heb uit principe alleen de Nederlandse nationaliteit en niet de Duitse.

Een antisemiet ben ik zeker niet, de joodse gemeenschap hoort bij Europa en ik wijs het nationaal socialisme van Hitler met alle kracht af. Ook ben ik zeker geen racist. Niet de huidskleur , maar het gedrag is voor mij van belang.

Al heel lang was ik zeer geïnteresseerd in de politiek en ook tegen vrienden en familie heb ik mijn politieke mening wat dat betreft niet onder stoelen of banken gestoken. Ik was echter nooit lid van een politieke partij of beweging.

Tot ik in 2014 met Pegida in aanraking kwam, had ik ook nooit aan demonstraties of soortgelijke zaken deelgenomen en had niet eens gestaakt.

In oktober 2014 begon deze beweging in de stad Dresden en vanaf november was ik erbij. In december 2014 sprak ik voor de allereerste keer in mijn leven voor een zeer grote menigte. Ik neem aan dat je dat van een menigte van 11.000 mensen wel kunt zeggen. En dat voor iemand die daarvoor hooguit een spreekbeurt voor de klas had gehouden.

Vanaf dat moment heb ik talloze toespraken gehouden in vele landen van Europa, en omdat helaas niemand het in Nederland voor elkaar kreeg Pegida de straat op te krijgen, heb ik dat in 2015 met hulp van enkele anderen dan maar zelf gedaan.

Al snel heb ik moeten ondervinden dat wie zich niet politiek correct gedraagt met alle mogelijke middelen de mond gesnoerd moet worden".

"Hoe zou u uw beweging in een paar kernwoorden willen omschrijven?"

"Wij zijn een beweging die zich verdedigd tegen de islamisering omdat wij vinden dat de islam onze verworvenheden stukje bij beetje afpakt.

2019 08 10 2Deze islamisering raakt ons veel breder en dieper dan velen denken of vermoeden. Het is van invloed op onze Vrijheid, Veiligheid, Cultuur, Tradities , ja eigenlijk op onze hele manier van leven zoals we die kennen.

We zien een, en dan noem ik het boze woord 'omvolking' plaatsvinden, waarbij de autochtone niet- moslim steeds meer een tweederangs burger aan het worden is.

Wij voeren daarom niet alleen acties tegen bijvoorbeeld moskeeën, maar ook tegen de migratiegolf, de uitholling van de verzorgingsstaat voor autochtonen, en verlies van tradities zoals het Sinterklaasfeest. Ik doel dan met name op de constante aanvallen op de figuur Zwarte Piet".

"In het logo van de Nederlandse afdeling staan zowel rode als zwarte letters, terwijl vóór de tekst in het Duits de betekenis van Pegida wordt verduidelijkt. Waarom is er voor deze twee kleuren gekozen en bevat dit misschien een bepaalde symboliek?"

"Voor deze twee kleuren is puur gekozen vanwege de optiek. Dit heeft verder geen diepere symboliek. Een van de 12 personen die de beweging in Dresden is begonnen heeft een marketing achtergrond en dat is denk ik duidelijk in het logo te zien".

"Heeft u nauw contact met Pegida Duitsland en zo ja langs welke kanalen verloopt dit?"

"Van 2014 tot 2016 was ik zeer nauw betrokken bij alles wat met Pegida in geheel Europa te maken had. Dat stopte gedeeltelijk eind 2016 toen ik en enkele medestrijders met de beweging in Dresden van mening verschilden over de koers die we moesten inslaan. Na de burgemeester verkiezing van 2015 , waaraan een kandidaat van onze beweging had meegedaan in deze Duitse stad, en met 9,6% een groot succes boekte , zagen wij een stilstand bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en ook de animo bij de wekelijkse demonstranten nam af. Samen met de beweging in andere steden van Duitsland besloten we toen onafhankelijker te worden van Dresden. Ook met mensen in de rest van Europa waar de meeste Pegida afdelingen ondertussen een andere naam hebben gekregen bestaat een zeer nauw contact. Ik zie namelijk in de Europese samenwerking de enige mogelijkheid om daadwerkelijk iets te veranderen. Het contact in Duitsland loopt natuurlijk meestal via de Messenger diensten, maar we proberen elkaar ook zeker maandelijks een keer te ontmoeten. Met andere landen is dat wat moeilijker en dit gebeurt daarom tegenwoordig nog hoofdzakelijk via de reeds genoemde diensten".

"U bent ook al dikwijls uitgenodigd om in het buitenland te komen spreken. Zijn deze toespraken uitsluitend gericht op het wijzen van het gevaar op de islam of komen er ook andere aspecten aan bod?"

"Bij een toespraak ben je altijd afhankelijk welke boodschap de organisatie wil uitdragen. Een demonstratie tegen de bouw van bijvoorbeeld een moskee gaat natuurlijk dan hoofdzakelijk over het gevaar van de islam , maar ik spreek dikwijls ook op demonstraties die zich richten tegen het huidige regeringsbeleid in Duitsland. Dan komen ook thema's als migratie, de afbraak van de verzorgingsstaat, het niet meer willen luisteren door de elite naar het gewone straatvolk aan bod, en dan loopt er ook wel als rode draad door de toespraak „Eigen volk Eerst“. Dat laatste thema is denk ik ook wel interessant omdat we hier natuurlijk een interview hebben met de Afrikaner Volksparty. U mag gerust weten dat ik regelmatig de situatie in Zuid Afrika in mijn toespraken aanhaal als voorbeeld hoe het niet moet!".

"In welke landen heeft u al toespraken gehouden sedert 2015?"

"Ik heb reeds toespraken gehouden in Duitsland, Tsjechië,België ,Denemarken, Hongarije, Nederland, Oostenrijk. In de UK was ik ook uitgenodigd maar op het vliegveld van Birmingham opgepakt en daarna het land weer uitgezet na eerst 8 uur te hebben vastgezeten.Verder heb ik uitnodigingen gekregen uit vele andere landen maar deze helaas moeten afslaan wegens tijdgebrek of omdat het gewoon niet in ons budget past. We betalen namelijk alles uit eigen portemonnee

Het kan ook zijn dat ik me niet kan verenigen met het doel van de demonstratie of dat een bepaalde beweging standpunten heeft die mij niet aanstaan.

Tegenwoordig zeg ik tegen meer dan 95% van de aanvragen nee. In Duitsland kan ik wekelijks spreken, maar doe alleen een toezegging indien ik denk dat het ook van toegevoegde waarde voor de demonstratie is. Zo heb ik gisteren nee gezegd tegen een uitnodiging om op 3 oktober in Berlijn te komen spreken Er waren al acht sprekers en om dan als negende aan te sluiten zie ik niet als iets extra's voor de desbetreffende demonstratie.

Misschien bezoek ik deze wel, maar dan als uitsluitend als demonstrant en niet als spreker".

"In de subtitel lag al besloten dat u net zo lang door gaat met protesteren tegen dei islamisering totdat we onze vrijheid weer herwonnen hebben. Hoe lang denkt u dat het duurt totdat we deze verworvenheid weer terug hebben gekregen?"

"We zijn in 2014 de straat opgegaan om geweld te voorkomen. Velen zien in onze demonstraties een provocatie en daarbij uitlokking van geweld,maar juist het tegenoverstelde is waar. Wij willen geweld verhinderen door juist nu we nog de mogelijkheid hebben om onze vrijheid zonder geweld te herwinnen, te laten zien dat aanhangers van de ideologie die onze vrijheden steeds meer beperkt, nu al met geweld verdedigd wat ze ons hebben afgenomen, iets wat zonder onze demonstraties door de meeste politici en media word verzwegen.

Daarmee hopen we de media en politici te bewegen maatregelen te nemen. Denk hierbij aan sociale media waar we berichten ontvangen die erop wijzen dat de steun voor onze organisatie enorm aan het toenemen is. Mensen die in het begin, zoals Jan Dijkgraaf laatst schreef, altijd een bijsluiter gebruikten als het om onze beweging ging in de trant van “Ik sta niet achter Pegida, maar ……“ spreken nu duidelijk hun steun uit, en steeds vaker zijn ze overtuigd dat de methode die onze beweging kiest om de vinger op de zere wonde te leggen de enige is die misschien helpt.

Wij blijven enerzijds dus demonstreren tot wij onze vrijheid weer hebben herwonnen en anderzijds om te verhinderen dat het “Point of no Return“ gaat komen want hoe dichterbij dat komt, hoe moeilijker het ook zal zijn de autochtone bevolking in bedwang te houden en op vreedzame wijze te blijven opkomen en vechten voor hun vrijheid.

Wanneer we onze verworvenheden weer terugkrijgen kan ik niet precies zeggen. Dit heeft met zoveel factoren te maken, dat het niet realistisch zou zijn om aan te geven in welk tijdsbestek dat zou gebeuren.

De Europese Unie speelt daarin wel een cruciale rol. Juist dáár vinden ineens enorme machtswisselingen plaats. Ik noem alleen maar de Italiaanse minister Matteo Salvini en voormalige Oostblok- landen die samenwerken met het Zuiden. Een voorspelling daar waag ik me niet aan want dan begeef ik me op glad ijs. Ik zie het nu wel positiever dan tijdens de tsunami aan moslimmigranten in 2015/2016".

"Hoewel we in een eerder artikel reeds enige deelnemers aan zo'n demonstratie aan het woord hebben gelaten, zouden we van u als voorman ook graag vernemen hoe u een en ander ervaart".

http://afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/6329-pegida-protesdemonstrasie-geteiken-deur-anargiste.html

Per slot van rekening is dit ageren tegen de islamideologie niet zonder gevaar en zit u het dichtste bij het vuur. Daarom deze vraag. Schat u van tevoren in hoe een en ander zou kunnen verlopen?"

"Natuurlijk schat je van tevoren de risico's in en hoe zo'n dag zou kunnen verlopen. Ik richt me even op een actie van ons in Amsterdam.

Het ging hier om een Fortress Europe demonstratie, een organisatie waarvan Pegida Nederland een van de grondleggers is. In december 2015 hadden 3 personen waarvan ik er een was, het plan opgevat om op 6 februari in meerdere steden tegelijk, een demonstratie te organiseren. We wilden het “Samen Sterk“ gevoel tonen ,maar ook het verschil laten zien tussen de tegenstand in het oosten van Europa, en in het Westen. We kozen daarom specifiek voor Amsterdam. Andere steden die meededen waren o.a Warschau, Praag, Helsinki, Dresden, Graz en Bratislava.

Dat er een bom gevonden zou worden op de het plein waar voor de Stopera waar we het protest wilden houden kan je van te voren niet bedenken, maar dat er een situatie zou kunnen ontstaan met agressie door tegenstanders, en een politiemacht die zich daartegen niet krachtig te weer zou stellen , daarvan hadden we wel zo'n vermoeden. Zeker na eerdere ervaringen van het optreden van de politie rond onze demonstraties.

Ze hadden heel gemakkelijk de dreigende situatie die was ontstaan kunnen voorkomen, maar kozen ervoor om de tegenstanders ongemoeid te laten, en hun niet te verhinderen naar de deelnemers van Pegida te komen in plaats van een linie te vormen en ze op afstand te houden.

Ik ben van mening dat wij- en dat moest zelfs burgemeester van der Laan later toegeven- die dag de slag overduidelijk gewonnen hadden ook al konden we niet demonstreren. Door vreedzaam te blijven, door standvastig te blijven en te eisen alleen op de door de gemeente toegewezen plek de demonstratie te mogen houden nadat de bom was verwijderd. Niet op een bruggetje als alternatief met een megafoon in plaats van een geluidsinstallatie. We lieten ons daar niet intimideren. Op die blauwe brug naast het plein van de Stopera maakten we duidelijk dat je met ons geen spelletje speelt. We weigerden daar te demonstreren en weigerden ook de niet plaats gevonden demonstratie af te breken. Nadien werden we vanwege onze veiligheid afgevoerd. Achteraf gezien zijn we blij dat het uiteindelijk voor iedereen goed is afgelopen hoewel sommige mensen die dag nare ervaringen hebben gehad. , Iets wat later ook nog regelmatig bij demonstraties gebeurde omdat links door middel van geweld en intimidatie niet schuwde om onze protesten te verhinderen. Dan kan je natuurlijk de makkelijke weg kiezen als organisatie. Ergens achteraf, waar de linkse deugers en islamisten het goedvinden, maar wij vinden dat je daarmee eigenlijk al opgeeft. Wij vechten in letterlijke zin voor elke centimeter. Nu we enkele jaren verder zijn, zien we dat, na een soortgelijke situatie in Eindhoven met geweld van tegenstanders, een groot gedeelte van de media heel anders reageert dan toen. Daarmee zie je dat er iets begint te veranderen in wie de “goede“ en wie de “kwade“ is".

"Op een van deze demonstraties in 2016 in de stad Ede droeg u een varkensmuts.Was dit om te benadrukken dat we baas zijn over ons eigen doen en laten?"

"Deze Varkensmuts was van een demonstrant die op een gegeven moment van de politie te horen kreeg, of je muts in de tas, of we houden u aan…

Iemand kwam naar me toe en vertelde dit. Ik liep naar deze mevrouw, die dat bevestigde en ik vroeg haar die muts aan mij te geven. Vervolgens zette ik hem voor het oog van de voltallige media op, en maakte duidelijk wat er aan de hand was. Op dat ogenblik kwam de politie en vorderde mij ook deze muts af te doen, en als ik dit zou weigeren ik anders zou worden aangehouden. Ik weigerde en werd daarop aangehouden.

De videoclip van deze aanhouding is over de hele wereld gegaan. Uit allerlei uithoeken kreeg ik berichten. Op het politiebureau was al snel duidelijk dat men hier een flater had geslagen, en na ongeveer 45 minuten stond ik weer buiten. Zelden zo makkelijk het punt duidelijk kunnen maken van verlies van vrijheid".

"We mogen gerust zonder overdrijving stellen dat u een zeer moedig man bent, en uw medestanders eveneens dappere mannen en vrouwen zijn. U trotseert zowel woedende moslims als hun medestanders en zoals we weten schuwen die geenszins geweld. Kan je je als eerzame burger met geheel andere normen en waarden en principes wel op deze agressie voorbereiden?"

"Dank voor het compliment, en ik geef dat door aan mijn moedige medestrijders.

Weet u, Je probeert van tevoren bepaalde risico's uit te sluiten en je in te beelden hoe je tegenstander denkt. Ik ga vooral af op mijn buikgevoel. Intussen weet ik wel ongeveer hoe ze op iets reageren, en we hebben daar binnen de groep ook afspraken over gemaakt.

2019 08 10 3Wel merken we een steeds grotere geweldpotentie tegenover vooral mij als persoon. We proberen hier maatregelen tegen te nemen om het risico te minimaliseren. Geheel uitsluiten is niet mogelijk. 15 juni werd ik in Eindhoven, tijdens een demonstratie bij de El Furqaan moskee van achteren met vuisten aangevallen en ik moest rennen voor mijn leven terwijl 30 Turken achter me aanrenden en op 22 juni gooiden ze vanaf een scooter met bakstenen naar mij en raakten een medestrijder aan hand en been. Het gaat dan nu alleen nog maar over agressie en geweld bij acties maar nog erger zijn de dingen in het dagelijkse leven. Normaal over straat gaan is helaas bijna onmogelijk voor mij geworden in Nederland. Ik loop een groot gevaar te worden aangevallen en dat baart mijn familie en vrienden natuurlijk zorgen".

"Dat is inderdaad niet gemakkelijk. Hoe bereid u zich persoonlijk voor op de agressie als er weer een demonstratie in aantocht is?"

"Ik zorg dat ik goed gegeten en gedronken heb, ben gelukkig behoorlijk fit en laat me niet snel intimideren. Voorts bereid ik me op het ergste voor. Daarover in detail treden is vanwege de veiligheid niet mogelijk".

"Pegida Nederland komt door de politiek correcte berichtgeving in de media dikwijls negatief in het nieuws. Feit is dat dit negatieve ook positief kan uitwerken. Leggen deze halve waarheden van onder meer het Parool, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad uw organisatie wellicht ook windeieren?"

"In het begin werden we voor alles en nog wat uitgemaakt. Een mooi voorbeeld was NRC Hoofdredacteur Peter Vandermeersch die bij mijn aanhouding vanwege ons logo met een "hakenkruis in een prullenbak" twitterde en daarin expres de prullenbak wegliet, om ons zo in het nazi hoekje neer te zetten. Framen, halve waarheden neerzetten en complete leugens verkondigen daarin zijn ze steengoed. In de Main Stream Media ging men in het begin helemaal los als het over Pegida ging, maar ze namen natuurlijk niet de moeite om met onze beleidsmakers zelf te discussiëren over de standpunten. Wij zijn altijd vrij rustig gebleven en wisten dat, wanneer we bleven volhouden te strijden en we de boodschap bleven herhalen, steeds meer mensen door dit linkse deugmens gekakel heen gingen prikken, We zijn altijd van onze eigen krachten uit gegaan, en hebben oude berichten over ons die in de media verschenen opgeslagen. Deze konden we dan gebruiken om indien nodig terug te slaan. Dat gebeurt nu natuurlijk steeds vaker. Ondertussen weet Nederland wel dat Pegida geen geweld gebruikten dat áls er rellen zijn, dit geweld alleen van de tegenstanders afkomstig is. Dat zelfs de AIVD ons de laatste keer niet in zijn rapport heeft benoemd zegt toch ook enorm veel.

Toen wij in 2014/15 vanaf het podium in Dresden waarschuwden voor hogere criminaliteitscijfers door migranten, de islam steeds gevaarlijker zou worden, het vooral jonge niet opgeleide mannen waren die naar Duitsland kwamen, werden we voor Nazis en Extreem-rechts uitgemaakt in de media. Thans blijken het gewoon FEITEN te zijn. Mooi spreekwoord hebben we daarvoor "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"

"Laten we even ervan uitgaan dat mede door het vele demonstreren op een gegeven ogenblik de islamisering wordt gestopt, Richt u zich dan op andere terreinen zoals de zogenoemde multiculturele samenleving en het ook voorgoed komaf maken met de politieke correctheid en de aanvallen op onze tradities?"

"Wanneer de islamisering zal worden gestopt, zal dat ook ervoor zorgen dat andere doelen bereikt zijn. Verder maken behoud van tradities, de problemen van multiculturele samenleving, misplaatste politieke correctheid enzovoorts nu al onderdeel uit van ons programma. Elk jaar tijdens de Sinterklaastijd nemen wij, als Zwarte Piet verkleed in verschillende steden deel aan de intocht. https://www.ad.nl/rotterdam/kopstuk-pegida-was-infiltratiepiet~a99317a4/

Afgelopen jaar was dat in het nieuws https://www.youtube.com/watch?v=OKRpRUxrWFg, maar ook bijvoorbeeld de keuze om nu tijdens de Ramadan te demonstreren in Eindhoven. Daarmee willen we aantonen dat politieke correctheid vooral bestaat uit het meten met twee maten. Wij houden degenen graag een spiegel voor. U heeft KOZP verleden jaar zo behandeld, nou laat maar zien dat wij dezelfde rechten hebben. Dat zorgt ervoor dat bestuurders steeds vaker in de problemen geraken en links meer en meer kleur moet bekennen en moet toegeven helemaal niet zo voor gelijke rechten en vrijheden te zijn. Die gelden namelijk vooral voor mensen die hetzelfde als zij denken .

Ook heb ik al dikwijls de woorden bij demonstraties gebruikt dat een vreedzame multiculturele samenleving met behoud van de cultuur van de oorspronkelijke bewoners niet mogelijk is. Hooguit kan dit wanneer je het ideaal voor ogen hebt zoals ze in de USA met hun oorspronkelijke inwoners zijn omgegaan. Zoals bekend rest hun thans een kwijnend bestaan als toeristische attractie in een reservaat".

"We willen ons nu richten op de talloze protestdemonstraties bij de Eindhovense El Furqaan moskee. De laatste keer dat u daar onlangs samen met medestanders liep werd u zowaar niet onthaald op eieren en stenen. Wat was de reden dat het deze keer zo rustig verliep?"

"We weten dat deze isla 'mietjes' vooral sterk zijn als ze met een groep optreden. Deze keer was het merendeel vanwege de vakantietijd natuurlijk in het land waar wij ze het liefst weer zien heengaan. Hoogstens enkele lafaards zouden thuis zijn en zo geschiedde het ook. Zelfs een buurtbewoner die op 22 juni juichend in beeld was bij de lokale zender omroep Brabant, zat nu aan de andere kant van de straat stilzwijgend toe te kijken. Zelfs toen ik hem op zijn zwijgen aansprak durfde hij geen reactie te geven. Anderen schreeuwden deze keer van een afstand vanuit een auto, of vanaf een balkon. Niemand had het lef om naderbij te komen. Enkelen kwamen met het smoesje dat we iets later waren dan het tijdstip dat we hadden aangekondigd dat we zouden komen. We wilden namelijk om 14 uur de demonstratie houden. De isla 'mietjes' waren derhalve al weer weg waren gegaan zo beweerden ze. Toen we echter de keren ervoor kwamen waren we later en toen stonden ze wel in groepen ons op te wachten. Zoals ik net al aangaf durven ze alleen als ze met velen zijn ons aan te vallen.

Ik ben er stellig van overtuigd dat als we in goed drie weken weer in Eindhoven zijn het wel weer gewelddadig gaat worden omdat ze dan terug zijn van vakantie".

"Ondanks dat er in Nederland het recht bestaat om te mogen demonstreren werd u dit bij herhaling geweigerd door burgemeester. Jorritsma. Wat voerde deze burgervader als redenen aan dat u dit recht ontzegt werd?"

"De eerste aanvraag was voor 6 mei. In aanloop daar naar toe kregen we beperkingen opgelegd qua geluid, qua tijd, en we mochten niet BBqen. Op de dag zelf stonden er ineens hekken met zeil, en er binnenin een kooi. Dat was voor ons een reden om goed 3 uur voor het begin de demonstratie te annuleren. Je wilt tenslotte gehoord en gezien worden. De volgende actie was opeens totaal anders. Alle veiligheidsmaatregelen waren verdwenen en moskeegangers stonden binnen handbereik van ons. Dit alles leidde ertoe dat het compleet uit de hand liep.Inmiddels zijn er meer dan 20 moskeegangers aangehouden, en er worden er nog 9 gezocht. Daarna was het - ik kan het niet anders zeggen- smoesjes verzinnen door burgemeester John Jorritsma. Ineens waren we niet op tijd met de aanmelding. Op de radio sprak hij voor zijn beurt door te beslissen dat we nooit meer bij een moskee mochten demonstreren. Feit is dat hij elke keer opnieuw bij een aanvraag de risico's moet afwegen. Nadat de burgemeester meerdere keren de demonstratie vanwege de veiligheid had verboden kwam hij ineens met een nieuwe 'oplossing', Hij bepaalde ook zelf het tijdstip, de datum en locatie van de demonstratie. Zo voorkwam hij een verbod omdat wist dat dit natuurlijk onacceptabel voor Pegida was. Het wordt steeds meer duidelijk dat het MOSLIMGEWELD zorgt dat demonstraties niet mogelijk zijn bij de desbetreffende moskee maar ook dat de burgemeester argumenten geeft in de beschikkingen, die hij in een WOB (Wet Openbaar Bestuur) verzoek blijkbaar niet kan hardmaken. Belangrijke informatie die werd aangevoerd richting Pegida om beperkingen op te leggen, werd in de WOB zwartgemaakt. U moet dan denken aan: gebedstijden, lengte van het gebed, aantal bezoekers, aantal van de relschoppers dat normaal in moskee kwam enzovoorts. Ook roept men steeds dat er tegendemonstraties gaan plaatsvinden als wij op komen dagen. De tegenpartij meldde op haar Facebook pagina dat ze er eentje twee dagen van tevoren hadden afgezegd. Uiterst vreemd dat daar dan geen beschikkingen van zijn in de WOB. kortom vragen en nog meer vragen. Dit alles toont volgens ons aan dat hier een burgervader uit angst voor de moslimgemeenschap het grondrecht op demonstreren aan het vernietigen is..

Verder wil ik u wijzen op zeer opmerkelijke uitspraken van deze burgemeester van Eindhoven in het interview met Jeroen Pauw rondom de Pegida-demonstraties, hij loog glashard over een niet plaatsgevonden demonstratie met 6000 politieagenten en zette onze aanhangers als nazi neer (aangifte loopt) en waar hij liet doorschemeren wel degelijk naar de inhoud van de demonstratie te kijken, iets wat bij de beslissing helemaal niet aan de orde was.

Op 22 juni zagen we een nog groter misbruik van zijn macht. Hij liet Pegida wandelaars die bekogeld werden met stenen en eieren, en wachten op de door hun gebelde politie aanhouden wegens het demonstreren zonder aanmelding en de eiergooiers konden rustig naar huis gaan".

"Behalve de Lijst Pim Fortuyn van de afdelingen Eindhoven en Westland en Leefbaar Rotterdam op lokaal vlak, zijn het op landelijk gebied alleen de Partij voor de Vrijheid, de Staatkundig Gereformeerde Partij en het Forum voor Democratie die zich verzetten tegen de islamisering. Wat zou de andere partijen bezielen om deze ideologie kritiekloos te omarmen?"

"Dit is onbegrijpelijk vooral als je weet dat deze partijen tegelijkertijd strijden tegen het verplicht dragen van een hoofddoek in Iran, protesteren tegen genitale verminking, tegen sharia rechtbanken , tegen vrouwenonderdrukking, voor homorechten zijn, gelijkheid voor iedereen, een diverse samenleving enzovoorts. Dat juist déze partijen een barbaarse ideologie misbruik laten maken van onze democratie om steeds meer islam dictatuur haar intrede te kunnen laten doen, die alles waartegen ze strijden zal invoeren in Nederland en waarvoor ze strijden zal verbieden. Maar wanneer je weet dat in Rotterdam de socialistische PvdA, SP en GroenLinks een monsterverbond aangaan met de islamitische partij Nida kom je al dichterbij het antwoord. Nida plaatst bij de scheiding van kerk en staat grote vraagtekens. Logisch want haar drijfveer is de 'islamitische inspiratie' het gaat dus vooral om macht, STEMVEE!!".

"Hoe ziet u de toekomst van Nederland. Blijft u optimistisch dat de islam met wortel en tak uitgeroeid kan worden?"

"Wanneer we snel kunnen de-islamiseren, kunnen we weer bouwen aan een mooie toekomst van Nederland. Als dit proces langer gaat duren ben ik bang dat het zal uitlopen op geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Europa. We zien nu al dat in het Oosten van Europa er geen draagvlak voor migratie en islam is. Ze zien welke problemen het Westen van Europa ermee heeft en willen dit niet. Dring je dat toch op dan zal deze bevolking dat niet zo klakkeloos accepteren als bijvoorbeeld in Nederland gebeurt. Ik hoop dus op een tijdig wakker worden van politici en een nog groter deel van de bevolking , zodat er een vreedzame oplossing gaat komen en we ons Nederland weer terugkrijgen.".

"Bekend is dat sedert de islam haar intrede heeft gemaakt in met name Europa maar ook ver daarbuiten zowel de 'kleine Jihad' ( terreur op kleine schaal zoals intimidatie, bedreiging, brandstichting, diefstal, aanranding, verkrachting en het schenden van graven en de 'grote Jihad' (het plegen van aanslagen) eerder regel dan uitzondering is. Voorvechters van de zogenaamde multiculturele samenleving ontkennen dit verband van deze ideologie en criminaliteit in alle toonaarden. Hoe kijkt u hier zelf tegen aan?"

"De zogenaamde 'kleine Jihad' is gewoon een structureel probleem. Dit zien we zowel als beweging bij de demonstraties waar intimidatie, bedreiging en geweld plaatsvind , maar ook privé heb ik hiervan steeds meer hinder, en zijn het geen incidenten meer. Ook aanslagen - je kunt het natuurlijk ook daden van enkele verwarde mensen noemen, maar wanneer iemand alluha akbar roept en daarbij mensen vermoord is dat in mijn ogen gewoon een islamistische aanslag- behoren bij deze Jihad.

Bij organisaties als de RAF, IRA en ETA hebben we toch ook nooit ook maar in de verste verte gesproken over verwarde mensen. Van mei 2018 tot mei 2019 vonden er al drie islamistische aanslagen plaats dus dit kan je geen uitzonderingen noemen. Tel daarbij de veiligheidsmaatregelen en de mensen die worden opgepakt die aanslagen aan het voorbereiden waren op, en u ziet dat we ook gewoon een structureel probleem met de 'grote Jihad' in Nederland hebben".

"We zouden tot slot ook graag uw mening willen vragen over de ' regenboognatie' zoals Zuid-Afrika sedert de afschaffing van de Apartheid wordt genoemd. Staat Nederland, dat door links immers ook is uitgeroepen tot zo'n soortgelijke multiculturele smeltkroes, ook dagelijks wrede moorden en een niet meer te beteugelende criminaliteit te wachten?"

"Ik vergelijk de huidige situatie in Zuid Afrika, waar in mijn ogen een genocide tegen de blanke Boeren plaatsvind, met wat ons te wachten staat als we teveel naar zwarte racisten als de Surinaamse Sylvana Simons of de Ghanees Jerry Afriyie luisteren. Die scheppen een gevaarlijk klimaat en zorgen dat mensen elkaar vanwege hun huidskleur gaan haten. We zien wat er van een eens rijk en mooi land is terechtgekomen nadat de zwarte bevolking door toe doen van President F.W. De Klerk de macht in handen kreeg. Ik zie steeds vreselijke beelden beelden die via sociale media tot mij komen. Werden we in de jaren 80 en 90 doodgegooid hoe slecht de zwarte bevolking het wel niet zou hebben, zo stil is het nu vanuit Hilversum over het huidige Zuid Afrika. Ja, wanneer we niet opletten hebben we een serieus probleem. Verleden jaar heb ik in Den Haag deelgenomen aan een demonstratie tegen de genocide van de blanke Boeren. Zowel daar als op een avond dit jaar in Utrecht waar het thema ook Zuid Afrika was, sprak Arine Prins over de gruwelijke moord op haar man. Dan besef je terdege dat we er alles aan moeten alles doen om deze multiculturele idioterie te stoppen. Kijk naar Duitsland waar 12.2 % van de bevolking reeds allochtoon is. U moet bedenken dat bij dit cijfer 30.5% van deze personen op enigerlei wijze betrokken is bij een of andere vorm van criminaliteit en niet over een Duits paspoort beschikken. Halen we het aantal personen met twee nationaliteiten erbij dan ziet het er nog dramatischer uit. In Nederland is het zeker niet beter".

"We willen u hartelijk danken voor uw tijd en moeite en wensen u veel heil en zegen toe op uw belangrijke werk".

"Graag gedaan. We blijven ons best doen".

Kyk ook asb. by:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=OKRpRUxrWFg/

https://www.facebook.com/nederlandpegida/?tn-str=k*F

http://pegidanederland.com/

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie