1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867459

Besoekers aanlyn

Ons het 18 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

DIE LIEFDE VAN GOD IN ONS Joh. 5:16-47

Maar Ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. (:42).

Die Here Jesus was gedurig in gesprek met Skrifgeleerdes en ander hooggeleerdes in die kerke van daardie tyd. Die meeste van hulle wou met hul meerderwaardige kennis van die Skrifte vir Hom strikvrae probeer stel. En hierin het Hy hulle gevoellose en liefdelose godsdienstigheid raakgesien en ook skerp veroordeel.

Ons dink aan die gedeelte uit Matt.23 wat aansluit by ons gelese gedeelte uit Johannes 5. Ons lees hier van Jesus wat die skrifgeleerdes en Fariseërs berispe oor hul oppervlakkige godsdienstigheid vir die vertoon daarvan terwyl daar in hul geestelike lewe geen diepte is nie. Hulle was godsdienstig vir die vertoon daarvan en om mense se eer te bekom, maar hul harte was ver van God af. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde Fariseër, maar eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. (Matt. 23:25&26).

Tragies genoeg is hierdie selfde kanker ook in menige sogenaamde Christelik Afrikaanse kerke van vandag te bespeur. Daar is soveel kerkgangers wat maar bloot uit gewoonte eredienste bywoon. Wat meer is, is dat ons binne gemeentes hoor van gemeentelede wat mekaar oor geskille na n goddelose regbank sleep. Die hebsug, naywer en kompeterende gesindheid om die een die ander in materiële prestasies te oortref, is om van siek te word. n Pragtige kerkgebou, maar vol lidmate wat lewendig dood is?

n Mens kry dan ook feitelik geen artikel wat deesdae deur teoloë geskryf word en in ons hedendaagse dagblaaie gepubliseer word wat nie n geketter van n ander wêreld is nie. As dit nie die een is wat met sy hooggeleerdheid in teologie mense probeer oortuig dat homoseksualiteit nie sonde is nie, is dit die volgende wat vir jou Skrifgedeeltes skeeftrek om te wys dat jy maar jou liggaam vol tatoeëermerke kan bekrap. Hulle is dalk professore in menslike leerstellings en teologiese wetenskap, maar totaal onkundig wat die hart en wil van God betref! Al hierdie sogenaamde geleerdes het een dryfveer agter hul optrede die eer van mense wat nagestreef word. As hulle die liefde van God in hulle gehad het, sou dit hul siele gekwel het om te sien hoeveel mense op die pad van verderf na die ewige verdoemenis op pad is. As hulle die liefde van God in hul harte gehad het, sou hulle die verdwaaldes gewaarsku het en nie op hul dwaalweë aangemoedig het nie!

Maar kom ons bring hierdie situasie ook nader aan ons eie lewens. Hoe sien my lewe daaruit? God verwag nie net van predikante en ander geroepenes om Sy liefde in hul te dra nie. Hy verwag dit van elke ware gelowige elke kind van Hom is veronderstel om die liefde van God in ons harte te dra. As die liefde van God in ons harte is, sal Sy Gees in ons woon. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. (1 Joh. 4:12). Dit is baie maklik om ander mense en instansies te veroordeel, maar doen ons ook gereeld selfondersoek om seker te maak dat ons nie aan dieselfde oortreding skuldig is nie?

Die Here Jesus self het aan ons die opdrag gegee om as ware volgelinge van Hom mekaar lief te hê. Die liefde wat ons teenoor mekaar bewys, getuig uiteindelik van die liefde wat teenoor Hom in ons harte lê. En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. (Matt. 25:40). Die onderskeid tussen ware diensbaarheid aan God en blote godsdienstigheid word getref deur die gebod van die liefde. “’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. (Joh. 13:34&35).

Dit is dalk tyd dat ons weer in die Woord van die Here gaan soek na die maatstaf van ware liefde. Hoe lyk die liefde wat God in ons lewens wil sien? Luister met aandag en antwoord vandag eerlik of hierdie liefde wat God vir ons voorskryf in 1 Kor. 13 in u lewe bestaan. AL sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek n klinkende metaal of n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. (:1-7).

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie