1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6867422

Besoekers aanlyn

Ons het 17 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Afrikaner

NIE VERGEEFS SAL ONS WAG

BybelHebreërs 6:1-20

Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer en gesê: Voorwaar, Ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. (:13-15).

God het aan Abraham verskyn en aan hom beloof dat n groot nageslag vir hom gebore sou word. Abraham en sy vrou was al op gevorderde leeftyd en steeds kinderloos; daarom het hierdie belofte onwaarskynlik gelyk. Nietemin het Abraham in God geglo. Sara het egter mettertyd ongeduldig geraak en die voorstel gemaak dat Abraham by haar slavin sou ingaan. En hierdeur is Ishmael gebore. Hierdie situasie het later onaangename gevolge ingehou toe Sara by Abraham aangedring het om Ishmael en sy moeder, Hagar, van hulle af weg te stuur.

Alhoewel Abraham dalk voor die geboorte van Isak God se werk probeer aanhelp het omdat hy ongeduldig geraak het, het hy ook daardeur geleer om op God te wag. Die dag toe God aan Abraham die bevel gegee het om hierdie geliefde seun van hom, Isak, te gaan offer; het hy geduldig op God se ingryping gewag. Hy het nie weer allerhande planne probeer smee om God te help om hom te help nie. Ons kan vasstel uit sy antwoord aan Isak dat God vir Homself die lam vir die offer op Moría sal voorsien dat hy in sy gees op God se hulp in hierdie saak gehoop, vertrou en gewag het!

Daar sou uit hierdie groot nageslag wat God uiteindelik aan Abraham geskenk het ook n man gebore word wat verstaan het om op die Here te wag! Hierdie man wat met geduld op die Here gewag het, is ook eindelik deur Hom tot koning in Israel verhef. Dit was selfs nadat Samuel vir Dawid as koning oor Israel gesalf het en aan hom te kenne gegee het dat God vir Saul as koning verwerp het dat Dawid steeds op die Here gewag het om sy koningskap te bevestig. Dawid het by meer as een geleentheid die kans gehad om Saul se lewe te neem wat sy koningskap dadelik sou bevestig. Tog het hy dit nie gedoen nie, maar geduldig op die raad van die Here gewag. Dit is met goeie reg dat hierdie liefling in die oë van God ons uit die Psalms kan leer om op die Here te wag. Wag op die HERE! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE! (Ps. 27:14).

Verstaan ons nog in n gejaagde lewe met soveel kitsoplossings om op die Here te wag? Kan ons nog die Woord bestudeer en wanneer ons dit as n geheel oordink verstom staan oor die volmaaktheid van God se Raad? Hy wat reeds deur die woorde van Abraham in Gén. 22:8:En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir n brandoffer voorsien, my seun. ... vir ons profeteer van Sy Goddelike Raadsplan wat eeue later eers vervul sou word en waarop sy volk so lank moes wag. “...Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29).

Benewens die goeie en volmaakte insettinge van die Here wat ons uit Sy Woord leer, is daar vir ons soveel kosbare beloftes wat ons ons eie moet maak en waarop ons moet wag. Sal ons lewens nie veel anders daaruitsien as ons opnuut leer om op die Here te wag nie? In plaas daarvan dat ek doen soos ek dink goed is en na die Here vra eers wanneer my planne skeefloop, sal ek dalk begin om Hom in al my weë te ken en op Sy raad en leiding te wag. Ons sal dalk met meer erns bid en nie maar terloops sake in my gebede noem waarin ek raad nodig het net om op te staan en in elk geval te doen soos ek wil sonder om op die Here te wag nie.

Die Here se tyd is wel nie ons tyd nie. Maar tog is die Here nooit te laat nie. Dink gerus aan Abraham wat op die punt was om sy seun te offer toe God net betyds ingryp. Maria en Martha het ook gedink dat Jesus te laat aandag aan hulle versoek geskenk het om na hulle te gaan toe Lasarus siek was. Dit is tog duidelik wat Martha se gevoel was. Hy is klaar dood en nou is dit te laat. As U hier gewees het, sou hy nie gesterf het nie. Maar as Hy vroeër daar was sou Hy hom nie uit die dood kon opwek nie!

Ons maak maklik in ‘n “gejaagde” lewe en wêreld die denkfout om te dink dat God nie vir ons tyd het nie net omdat ons eintlik nie vir Hom tyd het nie. Laat staan die gejaag na verganklike dinge en maak tyd vir die HERE. Maak genoeg tyd vir Hom – tyd om met Hom te praat, tyd om na Hom te luister, tyd om na Hom te soek en ook tyd om op Hom te wag!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie